ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာ အစုိးရ၏ လိမ္လည္ လွည့္စားျခင္း မ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ရိပ္မိလာၿပီ

(ဓါတ္ပုံ - BBC)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ (MYARF)
RB News
11.7.2015

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပုိင္း ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ ေခတ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားက အျခား တုိင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ အတူ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ ခံႏုိင္ျခင္း၊ မဲေပးႏုိင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ အတူတူ ကုိင္လာခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရ တက္လာၿပီး လိမ္လည္လွည့္စားမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္နည္းတူ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပားအစား တစ္လသက္တမ္းျဖင့္ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား (White Card) မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ လိမ္လည္မႈႏွင့္ မၿပီးဘဲ အစုိးရ၏ စီမံခ်က္ အရာမေရာက္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ အဆုိပါ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ား သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည္ဟု ဆုိကာ ျပန္သိမ္း၍ လက္ခံရ ေျပစာမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ယခုတဖန္ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား၍ ႏႈတ္ခ်ဳိသာစြာ ေျပာလာသည္ကား ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပား အပ္ႏွံ ေျပစာမ်ားကုိ ျပန္အပ္ၿပီး၊ အစိမ္းႏုေရာင္ကဒ္ (ေခၚ) ႏုိင္ငံသား စီစဥ္ခံရမည့္ သူ၏ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ား လက္ခံယူရန္ ျဖစ္သည္။

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ နား၊ မ်က္စိ ပြင့္လာၿပီး ျဖစ္ၿပီး၊ ယခင္လုိ လွည့္စား၍ ရမည့္ အေနအထားတြင္ မရွိေတာ့ေပ။ ျမန္မာအစုိးရက တစ္လအတြက္ဟု ဆုိကာ ေပးခဲ့သည့္ ယာယီ သက္ေသခံ ကဒ္ျပားကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ တုိင္တုိင္ ကုိင္ေဆာင္ ေစခဲ့ျခင္းျဖင့္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ဒုကၡေပါင္း မ်ားစြာမွာ ခါးသီးလွေၾကာင္း ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ား သိရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခု လိမ္လည္ လွည့္စားရန္ ႀကဳိးစားေနျခင္းမွာ ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက အစုိးရက ထုတ္ေပးေနသည့္ အစိမ္းကဒ္ မ်ားကုိ မည္သည့္ အခါမွ လက္ခံယူမည္ မဟုတ္ဟု ဆုိေနၾကသည္။ ေမာင္ေတာ ခရုိင္ လ.၀.က မွဴးက မိမိ ခရုိင္ အတြင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္ကုိ အမွန္တကယ္ ေလးစားလွ်င္ အစိမ္းေရာင္ ကဒ္မ်ား ယူရန္ ႏႈတ္ခ်ဳိသာစြာ စည္ရုံးေနမည့္ အစား ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားရန္ ႏုိင္ ပုံစံ (၂) ထုတ္ေပးဖုိ႔ လုိေပမည္။

ထပ္မံ ေျပာရရလွ်င္ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက လြယ္လြယ္ႏွင့္ လွည့္စားခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပား ရမွသာ ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္လုိ ဒုကၡမ်ဳိး ခံရခံရ ခံရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း၊ ယခင္ကလည္း ဒုကၡေပါင္း မ်ားစြာ ခံစားခံရသျဖင့္ အေတြ႔အႀကဳံ ရင့္က်က္လာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစုိးရ အာဏာပုိင္ အဆင့္ဆင့္ သိရွိေစရန္ RB News မွ တဆင့္ သတင္းစကား ပါးလုိက္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus