ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အာဏာပုိင္မာ်းက ၿခိမး္ေျခာက္၍ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရန္ ႀကဳးိစားေနMYARF
RB News
6.7.2015

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္။ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ရွိ အာဏာပုိင္မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ခံရမည့္ သူမ်ား ကဒ္ျပား (အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပား) မ်ားကုိ လက္ခံလာေအာင္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖိႏွိပ္လ်က္ ရွိသည္။ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ မ်ားတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရန္ ႀကဳိးစားလ်က္ ရွိသည္။ 

အစက ယာယီ ခရီးသြားခြင့္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သုိ႔သြားရန္ ပတ္စ္ပုိ႔မ်ား ထုတ္လုိသူမ်ားကုိ ထုတ္မေပးဘဲ အစိမ္းႏုေရာင္ ကဒ္ျပားကုိသာ ဦးစြာ အတင္းအဓမၼ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တစ္ဖန္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ကြင္းဆင္းၿပီး နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အစုိးရ အလုိေတာ္ရိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္၊ ၄ မုိင္ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္သုိ႔ သြားေရာက္၍ ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရာတြင္ ဦးေရာ္ဖိခ္ (ခ) လွခင္ (အာဏာပုိင္မ်ား၏ ထိပ္တန္း အသုံးေတာ္ခံ၊ အက်ဥ္းသားေဟာင္း)၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ဦးဟူစိန္းအာမတ္ႏွင့္ သားျဖင့္ တင္ေအာင္မုိး (ခ) ခါနာယာ တုိ႔က ကဒ္ျပား လက္ခံခဲ့သည့္ အျပင္ ရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း မ်ားႏွင့္ မရွိဆင္းရဲသားမ်ားကုိပါ ၿခိမ္းေျခာက္၍ အတင္းအဓမၼ လက္ခံေစခဲ့သည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားကုိ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွမုိးႏွင့္ ဦးေရာ္ဖိခ္ တုိ႔က ရုိက္ႏွက္ျခင္း အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ထုတ္ေပးရာတြင္ ကဒ္ျပားကုိ လက္မခံခဲ့သည့္ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ဦးကုိ အဆုိပါ အစုိးရ အလုိေတာ္ရိမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဖမ္းဆီးေစခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ ဦးဂ်မာလ္ဟူစိန္း၏ သားျဖစ္သူ ဦးေဖာ္ဇိလ္အာမတ္ (အသက္ ၄၃ ႏွစ္) ႏွင့္ သမီး ေဒၚႏုရ္နာရ္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) တုိ႔ကုိ ေက်းရြာသားမ်ား ေၾကာက္ရြံေအာင္ စံျပဟုဆုိကာ လူကုန္ကူး ပြဲစားမ်ားဟု လုပ္ႀကံ အမႈတပ္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဦးေဖာ္ဇိလ္အာမတ္ကုိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ေဒၚႏုရ္နာရ္ကုိ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ဇူလုိင္လ (၃) ရက္ေန႔တြင္ လ.၀.က ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေရႊဇား ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဂုံးနားရြာရွိ ေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္ ၎လမ္းမွ လာေသာ အဆုိပါ ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားႏွင့္ အျခား ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားကုိပါ ေက်ာင္းထဲသုိ႔ ေခၚသြင္း၍ ခရုိင္ လ.၀.က မွဴး ဦးေစာႏုိင္က ယခု ထုတ္ေပးေနသည့္ အစိမ္း ကဒ္ျပားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက သနားၾကင္နာ၍ ထုတ္ေပး ေနေသာ ကဒ္ျပား ျဖစ္သည္၊ ယခု ဤကဒ္ျပားကုိ လက္ခံလွ်င္ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာလွ်င္ ေနာက္တစ္ဆင့္တုိး၍ ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရန္ ရွိသည္၊ ထုိသုိ႔ အဆင့္ဆင့္ ထုတ္ေပး၍ ေနာက္ဆုံး၌ ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပား (ပန္းေရာင္ ကဒ္ျပား) ရရွိမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခရုိင္ လ.၀.က မွဴးက ယခင္က ေရႊဇားတြင္ သဲလမ္းသာ ရွိခဲ့သည္၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က ေက်ာက္ခင္းလမ္း ျဖစ္ခဲ့သည္၊ ယခုဆုိလွ်င္ ကြန္ကရစ္လမ္း ျဖစ္ေနသည္၊ သင္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈကုိလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ အဆင့္ဆင့္ တုိးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ဥပမာေပး ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာသည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ခရုိင္ လ.၀.က မွဴး၏ ေျပာဆုိခ်က္ကုိ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။ 

ဇူလုိင္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္လည္း လ.၀.က မ်ားသည္ ေရႊဇား ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ တစ္ေနကုန္ ေစာင့္ဆုိင္းေသာ္လည္း မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သြားေရာက္၍ ကဒ္ျပားထုတ္ယူျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက ကဒ္ျပားထုတ္ယူရန္ ဆက္လက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိၿပီး၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္းရွိ ေက်းရြာ အခ်ဳိ႕သုိ႔လည္း အာဏာပုိင္မ်ား သြားေရာက္၍ ကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus