ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ကၽြန္းေပါက္ဆင္အုိး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ မတရားသျဖင့္ ေငြညွစ္လ်က္ရွိRB News
8.7.2015

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ခရုိင္၊ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခဲြ၊ ကၽြန္းေပါက္ဆင္အုိး ေက်းရြာေန ဦးမုိဂ်ဳိ (ဘ) ဦးႏုရ္မုိဟာမတ္၏ ေနအိမ္ကုိ လြန္ခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္က အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံ နယ္စပ္မွ ဓါးျပ အုပ္စုတစ္စု တိတ္တဆိတ္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေက်းရြာထဲတြင္ ကင္းလွည့္ေနသည့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား အသြင္ေဆာင္ၿပီး ၀င္ေရာက္၍ ေနအိမ္ထဲမွ ေရႊ၊ ေငြႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကုိပါ လုယက္ ယူေဆာင္ သြားခဲ့သည္။ 

ထုိသုိ႔ ဓါးျပမ်ား ၀င္ေရာက္၍ ဓါးျပတုိက္ခဲ့သည္ကုိ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးေရွာ္ဘိရ္အာမတ္က အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ဆင္းရဲသည့္ ေဒသခံ ရြာသား (၆) ဦးကုိ ဓါးျပတုိက္မႈတြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေငြညွစ္ခဲ့သည့္ အျပင္ ေငြမေပးႏုိင္သူ တစ္ဦးကုိ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ အေၾကာင္းၾကား၍ ဖမ္းဆီး ေစခဲ့ၿပီး အျပစ္မဲ့ တစ္ဦးမွာ ယခု အခ်ိန္ထိ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္ က်ခံေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဓါးျပတုိက္မႈႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနသည့္ဟု စြပ္စြဲခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးမုိစ္တာဖာ (ဘ) ဟာဂ်ီဦးဂူရာေဆာန္
(၂) ဦးႏုရ္ကာမာလ္ (ဘ) ဦးဒိလ္မုိဟာမတ္
(၃) ဦးေဇာ္မိလ္ (ဘ) ဦးဟူစိန္းအာမတ္
(၄) ဦးရွာလီ (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္အာမတ္
(၅) ဦးအာႏုိ၀ါရ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးေဒါလ္မုိဟာမတ္
(၆) ဦးႏုရ္မုိဟာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူရႈကူရ္ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၎တုိ႔ (၆) ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းစီ ညွစ္ရာ (၅) ဦးက ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းစီ - စုစုေပါင္း ၂၅ သိန္း ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဦးမုိစ္တာဖာ (ဘ) ဦးဂူရာေဆာန္မွာ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆုိသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္ အျပစ္ေပးခံရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ၎ေက်းရြာမွ ဦးကာဒိရ္ဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးေရွာ္ရီဟူေဆာင္းကုိ လြန္ခဲ့သည့္ လအနည္းငယ္က ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကုိ မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္သည္ဟု လုပ္ႀကံ စြပ္စြဲ၍ ေငြညွစ္ (၇) သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ အလားတူ ၎ေက်းရြာမွ ဦးေဆာ္ယီဒုိလ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးေဆာ္ေယာဒ္ဟာရွိမ္းက လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔က ႏွစ္ဖက္ ကာယကံရွင္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ တရား၀င္ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္၍ ၀ယ္ယူထားသည္ စားက်က္ ေျမကြက္ တစ္ဧက ေပၚတြင္ ကၽြဲ၊ ႏြားႏွင့္ ဆိတ္မ်ား မေက်ာင္းရန္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဆင့္ေခၚ၍ သတိေပး တားျမစ္သည့္ အျပင္ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္မွာ တရားမ၀င္ဟု ဆုိကာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း ညွစ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ယခုတေလာ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲ ၿမဳိ႕နယ္ခြဲတြင္ ေသာင္တင္ ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသား ေလွစီးေျပး ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ဟု ဆုိကာ ေက်းရြာ အတြင္းရွိ အိမ္ေျခ ၁၇၀ မွ တစ္အိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံၿပီး စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ငါးသိန္းတစ္ေသာင္းကုိ ၎၏ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ အသုံးျပဳလုိက္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ဦးအဒူရႈကူရ္ (ဘ) ဦးဂူလာဟူေဆာင္းမွ စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ အပင္ႀကီး တစ္ပင္၊ ဦးဇာမာလ္ (ဘ) ဦးအဒူမုိဂ်ိတ္က စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ အပင္ႀကီး ႏွစ္ပင္ တုိ႔ကုိ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၎၏ ၾသဇာ အာဏာျဖင့္ ခုတ္လွဲ၍ ၎၏ ေနအိမ္သစ္ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ၎သည္ သက္ဆုိင္ရာမွ ေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ ရယူၿပီး ေဒသခံ ရြာသားမ်ား ထံမွ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ မတရားသျဖင့္ ရယူထားသည့္ ေငြမ်ားျဖင့္ ေနအိမ္သစ္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိရာ ေငြက်ပ္ သိန္း ၇၀ တန္ဖုိးရွိ ႏွစ္ထပ္ သြပ္မုိး ပ်ဥ္ေထာင္ အိမ္မွာ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးလု နီးပါး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္၍ က်န္သည့္ သစ္တန္ခ်ိန္ (၂၀) ကုိ တစ္တန္လွ်င္ ဘဂၤလား တာကာေငြ ၄ ေသာင္းႏႈန္း - စုစုေပါင္း တာကာေငြ ၈ သိန္းျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခုိးထုတ္ ေရာင္းခ် လုိက္သည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။ 

ေဒသခံမ်ားက ၎တုိ႔အား နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ မတရားသျဖင့္ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေသာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ အျမန္ဆုံး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ အထူးလုိလားေနၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus