ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာ ျပကၡဒိန္ ထုတ္ေ၀မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထားသူမ်ား အမႈကို တရား႐ံုးတြင္ စတင္ၾကားနာ စစ္ေဆး

ျပကၡဒိန္ ပံုႏွိပ္ရာတြင္ ပါ၀င္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထားသူ ငါးဦးကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ရံုုးထုုတ္၍ အမွႈကိုစစ္ေဆး ခဲ့သည္။ (Photo: Myanmar Now)

ေဆြ၀င္း
1.12.2015

ရန္ကုုန္ -- ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ေနထုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ျပကၡဒိန္ ပံုႏွိပ္ရာတြင္ ပါ၀င္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး ထားသူ ငါးဦးကို အဂၤါေန႔( ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္) က ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ရံုုးထုုတ္၍ အမွႈကို စစ္ေဆး ခဲ့သည္။

ယခုုအမွႈတြင္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသည့္ ရန္ကုုန္ျမိဳ.ေန ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးႏွင့္ မြတ္စလင္ အမ်ဳိးသား သံုးဦးတို႔ကို ၂၀၁၄ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း ဆိုုင္ရာ ဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္မွႈျဖင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ဒဏ္ေငြ ၁၀ သိန္းစီ ကနဦးခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထိုုဥပေဒအရ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခုိက္ေစၿပီး၊ တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲေစရန္ ပုံႏွိပ္ထုုတ္ေ၀ျခင္းကိုု ျပဳလုုပ္ပါက ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၁၀ သိန္းမွ သိန္း ၃၀ အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။

၄င္းတို႔က ဒဏ္ေၾကးမ်ားကိုု ေဆာင္၍ အိမ္ျပန္သြားၾကေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ၎တို႔ သံုးဦးအား ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) က်ဴးလြန္သည္ဆိုုသည့္ စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးကာ အင္းစိန္ေထာင္အခ်ဳပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) အရ အမ်ားျပည္သူအား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ တည္ၿငိမ္မႈကို ပ်က္ျပားေစသည့္ ဒုစ႐ိုက္မႈ မ်ား ျဖစ္ပြားေစရန္လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအတုိက္အခံမ်ားအား တရားစြဲဆိုရန္ အာမခံေပး၍မရေသာ အဆိုပါ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ကို မၾကာခဏ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အဂၤါေန႔ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေဆးၾကားနာမႈတြင္ တရားလိုအျဖစ္ ပါ၀င္ရသည့္ ရဲအရာရွိက မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါျပကၡဒိန္အား ပံုႏွိပ္ရန္ အလုပ္အပ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ မြတ္စလင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦး ေအာင္ခင္အား ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ တရားသူႀကီး ဦးေနေအာင္ျမင္က ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ေနာက္ထပ္႐ံုးခ်ိန္းအား ေရႊ႕ဆုိင္းလိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ တရားစြဲခံရသူမ်ားအား အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။

ပုံႏွိပ္တိုက္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဟုတ္ေရႊ (ေခၚ) ကိုေက်ာ္ေက်ာ္က ၎အား လက္ထိပ္ျဖင့္ တရား႐ံုးမွ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့စဥ္ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း ေမးျမန္းရာတြင္မူ ၄င္းက “ ဘာမွ မသိဘူး၊ ဘာမွ မသိဘူး” ဟု သာ ေျပာခဲ့သည္။

ရခိုုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္းရွိမြတ္စလင္ဘာသာ၀င္အမ်ားအျပားမွာ ၄င္းတိုု႔ကိုုယ္ကိုု၄င္းတိုု႔ ရိုုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးေခၚေ၀ၚေနေသာ္လည္း အစိုုးရက ၄င္းတိုု႔အား တစ္ဖက္ႏိုုင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ခိုုး၀င္လာခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားဟုုသာ သတ္မွတ္ထားသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus