ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ခရုိင္တြင္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စတင္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိMYARF
RB News
14.1.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတ ခရိုင္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ စ၍ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ မ.က.ဖ တုိ႔က ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စတင္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ မ်ားတြင္ မၾကာခင္ စစ္ေဆးသြားမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေဒသ (၂) နယ္ေျမ အပုိင္၊ ငါးခူရ ေက်းရြာႏွင့္ နယ္ေျမ (၄) အပုိင္ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ႀကိမ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ ဥကၠဌေဟာင္း ဦးအီဒီရိစ္ႏွင့္ ဆရာ ဦးအဒူေဆာ္လာမ္တုိ႔ မိသားစု ႏွစ္စုသာ စစ္ေဆးခံခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ဓါတ္ပုံ ရုိက္ရာတြင္ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိးဟု ေရးထားေသာ ကဒ္တစ္ခုကုိ အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏ လည္ပင္တြင္း ခ်ိတ္ေပးသည္ဟု သိရ၍ က်န္ရြာသားမ်ားက ဘဂၤလီ အမည္ျဖင့္ စစ္ေဆးမခံလုိၾက၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခံျခင္း မရွိခဲ့ဟု ဆုိသည္။ ဇန္န၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားႏွင့္ မ.က.ဖ မ်ား သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားက စစ္ေဆးခံခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေဒသ (၁)၊ နယ္ေျမ (၂)၊ ခေမာင္းဆိပ္ ေက်းရြာတြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔က စစ္ေဆးရာ မိသားစု (၃) စုသာ စစ္ေဆးခံခဲ့သည္။ ေဒသ (၂) နယ္ေျမ (၅) ငါးခူရတြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ စ၍ မ.က.ဖ မ်ားသြားေရာက္၍ စစ္ေဆး ဓါတ္ပုံ ရုိက္ျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ဦးစြာ ကေလးေမြးတုိး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ မ်ားကုိသာ စာရင္း ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည္။ ေဒသ (၃) နယ္ေျမ (၈) အင္းဒင္ ေက်းရြာတြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔မွ စ၍ စစ္ေဆးေနေသာ္လည္း မိသားစု (၄) စုခန္႔သာ စစ္ေဆးခံခဲ့သည္။ 

ကေလးေမြးတုိး တင္ရာတြင္ ယခင္က ကဲ့သုိ႔ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ေမြးစာရင္းမ်ား တင္ျပလွ်င္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ တင္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါ ကေလးေမြးတုိး တင္လုိလွ်င္ ေမြးစာရင္း၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ က်န္းမာေရး ဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ ရဲစခန္း ေထာက္ခံခ်က္၊ ေဆြမ်ဳိး အရင္းႏွစ္ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ မိဘ၏ လက္ထပ္ခြင့္ မိတၱဴ၊ မိဘ၏ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း မိတၱဴမ်ား စုစည္း၍ မ.က.ဖ ဦးစီးမွဴးထံ တင္ျပရသည္။ ၎က လက္ခံယူရန္ အတြက္ ကာယကံရွင္၏ အိမ္ေလးဖက္စလုံးရွိ အိမ္နီးခ်င္း ေလးဦးက မ.က.ဖ ဦးစီးမွဴး ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရား၀င္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ္ ကေလးျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသ ထြက္ဆုိရသည္။ သုိ႔မွသာ မ.က.ဖ ဦးစီးမွဴးက လက္ခံယူၿပီး၊ ထုိသုိ႔ လက္ခံယူေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္း အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ တင္ေပးျခင္း မရွိဘဲ၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ တင္ေပးရမည္၊ ဌာနခ်ဳပ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရမွသာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ တင္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ဌာနခ်ဳပ္က ခြင့္မျပဳပါက Black List သြင္းမည္ ျဖစ္သည္ ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရွိရသည္။


ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ေဒသ (၂)၊ နယ္ေျမ (၅)၊ ငါးခူရ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ မ.က.ဖ မွ ထုတ္ေပးသည့္ ကေလး ေမြးတုိး ပုံစံ
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus