ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရႈံးနိမ့္သည့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေလာင္းက အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ေငြေပး၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္က်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိMYARF
RB News
4.2.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ေလာင္းဒုံ ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ၊ ရခုိင္ (န.တ.လ)၊ ဗမာ (န.တ.လ)၊ ၿမဳိ၊ မာရ္မာႀကီး လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ေနထုိင္ၾကသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ၈၀%၊ ၿမဳိ ၁၀%၊ ရခုိင္၊ ဗမာ၊ မာရ္မာႀကီး ၁၀% ရွိသည္။ ယင္းေက်းရြာတြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔က ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္ လူမ်ားစု ျဖစ္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ေဘးဖယ္ ထားခဲ့ၿပီး၊ ရခုိင္၊ ဗမာ၊ မာရ္မာႀကီး၊ ၿမဳိ လူမ်ဳိးမ်ားမွသာ ဆႏၵခံယူၿပီး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေမာင္ရဲေက်ာ္ (ၿမဳိလူမ်ဳိး) က ၿပဳိင္ဘက္ ေမာင္သိန္းညြန္႔ (ခ) ေမာင္ေမာင္ကုိ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ရႈံးနိမ့္သူ ေမာင္ေမာင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကုိ လက္မခံဘဲ မဲရုံရွိ လူႀကီးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ပင္ ရန္ျပဳခဲ့၍ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ မ်ားက ၎ကုိ ေသနတ္ေထာက္၍ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရသည္။ 

ေမာင္ေမာင္က ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွျမင့္ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဦးေက်ာ္ျမ တုိ႔ကုိ လာဘ္ေငြ ေပး၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိခဲံသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ညီျဖစ္သူ ေမာင္သန္းလႈိင္တုိ႔က ရခုိင္၊ ဗမာ၊ မာရ္ႀကီးမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဆယ္အိမ္စုမွဴး မ်ားကုိ ေငြေပး၍ ၿမဳိလူမ်ဳိး ေမာင္ရဲေက်ာ္အား ကန္႔ကြက္ခုိင္းခဲ့သည္။ 

ဗမာ ဆယ္အိမ္စုမွဴး မ်ားကုိ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း၊ ရခုိင္ ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားကုိ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ ဦးေဇာ္ဒီယာ အပါအ၀င္ မာရ္မာႀကီး လူမ်ဳိး ဆယ္အိမ္စုမွဴး မ်ားကုိ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းစီ ေပးခဲ့သည္။ ေမာင္သန္းလႈိင္က ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ မာရ္မာႀကီးရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ မဲဆြယ္ရာတြင္ ၿမဳိလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေတာင္ယာ ခုတ္ထြင္း ရွင္းလင္း၍ စုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကုိင္ေသာ ေတာင္ေပၚေန လူမ်ဳိးသာ ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ေတာင္ယာႏွင့္သာ ထုိက္တန္သည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ မထုိက္တန္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ အသိဥာဏ္ မရွိေၾကာင္း၊ ေတာင္ယာ ခုတ္ရန္သာ သိၾကေၾကာင္းဟု ေျပာဆုိ၍ ေစာ္ကား ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့သည္။ 

ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္ေန႔ ေန၀င္ခ်ိန္တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွျမင့္ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဦးေက်ာ္ျမ တုိ႔သည္ ေလာင္းဒုံ ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ဆယ္အိမ္စုမွဴး မ်ားကုိ ေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ စစ္ေဆးရာတြင္ ၿမဳိလူမ်ဳိး ဆယ္အိမ္စုမွဴး မ်ားကုိ မေခၚခဲ့သည့္ အျပင္ ရခုိင္ႏွင့္ မာရ္မာႀကီး လူမ်ဳိးမ်ားထဲမွ ေမာင္ရဲေက်ာ္အား ေထာက္ခံေသာ ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားကုိလည္း ေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေမာင္ေမာင္ကုိ ေထာက္ခံေသာ ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားကုိသာ ေခၚယူ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ 

၎တုိ႔က ေမာင္ရဲေက်ာ္အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေမာင္ေမာင္အား ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေမာင္သိန္းညြန္႔ (ခ) ေမာင္ေမာင္က လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေမာင္ရဲေက်ာ္က တုိင္းရင္းသားမ်ား အေရးကုိ အေလး မထားဘဲ ဘဂၤလီမ်ားကုိသာ အေရးစုိက္ေလ့ ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤလီ လူမ်ဳိး BD ေျပး၊ တရားခံေျပး၊ ၀ရမ္းေျပးမ်ားကုိ လာဘ္ေငြယူၿပီး ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ ျပဳေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ ဘဂၤလီမ်ားကုိ လက္ထပ္ခြင့္ျပဳသည္ ဟူ၍ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ အမ်ဳိးမ်ဳိး လီဆယ္၍ တုိင္တန္းခဲ့သည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေလာင္းဒုံ ေက်းရြာအုပ္စု မွ်ာဇင္ရြာမွ အ.ထ.စ အမွတ္ (၁၄) ဦးအဒူရွကူရ္၏ သမီး မေဂ်ာ္မီလာေဘဂမ္ႏွင့္ ေလာင္းဒုံ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေစတီျပင္ရြာမွ အ.ထ.စ အမွတ္ (၁၄) ဦးႏူရ္အာေလာမ္၏ သား အာဘူလ္အာေလာမ္ တုိ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေမာင္ရဲေက်ာ္က လက္ထပ္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္ကုိ တရားမ၀င္ လူမ်ားကုိ လက္ထပ္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္ဟု လီဆယ္၍ တုိင္တန္းခဲ့သည္။ 

ဦးအဒူရွကူရ္ မိသားစုတြင္ န.စ.က မွ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း ေပ်ာက္ဆုံး သြားခဲ့သည္ကုိ တရားမ၀င္လူမ်ားဟု လုပ္ႀကံ ဖန္တီး၍ တုိင္တန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔တြင္ န.စ.က မွ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း ေပ်ာက္ဆုံး သြားေသာ္လည္း လ.၀.က မွ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း ရွိသည္။ ဆက္လက္၍ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ညီျဖစ္သူ ေမာင္သန္းလႈိင္ တုိ႔က အကယ္၍ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္း မရွိပါက ေက်းရြာတြင္ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားမည္ဟု ရြာသားမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ေမာင္ေမာ္သည္ အစြန္းေရာက္ ၀ါဒီသမား တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကလည္း ေလာင္းဒုံ ေက်းရြာတြင္ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ခု ဖန္တီးခဲ့သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus