ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာ အနီးရွိ ရုိဟင္ဂ်ာပုိင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရRohingya Eye
RB News
6.3.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ေဂၚဒူသာရ ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ရွိ ေရႊဗဟုိ (န.တ.လ) ရြာႏွင့္ ကပ္လ်က္ ရွိသည့္ ေတာင္မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ ေတာင္မ်ား ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေတာင္မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ၿမဳိ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနသုိ႔ ေငြေပးသြင္းရသည့္ အခြန္ေျပစာမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ အဆုိပါေတာင္မ်ားတြင္ ေအာ္ရီးရွားပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသုိ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ စစ္ေဆး၍ ေတာင္မ်ားကုိ တုိင္းတာၿပီး ဥယ်ာဥ္ၿခံ အျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါ အပင္မ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွစ၍ အဆုိပါ ေတာင္မ်ားသုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား သြားခြင့္ ပိတ္ပင္ခံ ခဲ့ရသည္။ သြားေရာက္သူ မ်ားမွာလည္း ရခုိင္မ်ား၏ ရန္ျပဳခံရျခင္း၊ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈကုိ ခံရျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ သြားလာမႈ မရွိေတာ့ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ ေတာင္မ်ားရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ အပင္မ်ားက န.တ.လ ရြာမွ ရခုိင္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးမ်ားက ခုတ္လွဲ ခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ အေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈ ရွိလာေသာေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ပုိင္ရွင္မ်ားက မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားကုိ ေစလႊတ္၍ ၿခံမ်ားတြင္ အပင္မ်ား ျပန္လည္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ရာ၊ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခုိင္မ်ားက ကေလးငယ္မ်ားကုိ ႏွင္ထုတ္ေသာေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ျပန္လာခဲ့ရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေျပာဆုိေသာအခါ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ေတာအုပ္ အဆင့္ရွိသူ ဂြၿမဳိ႕ဇာတိသား ဦးေက်ာ္မင္းထြန္းက အဆုိပါ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူမ်ားက မူလပုိင္ရွင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ပုိင္ဆုိင္မႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားမွာ ေရႊဗဟုိ (န.တ.လ) ရြာရွိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္၏ အမည္ ေပါက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားကုိ ဆရာေတာ္ကသာ ပုိင္ဆုိင္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ 

ေရႊဗဟုိ (န.တ.လ) ရြာတည္ရွိေသာ လယ္ေျမမ်ားမွာ ယခု ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ပုိင္ဆုိင္သည့္သူ မ်ား၏ လယ္ေျမမ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ က်န္ရွိသည့္ ေတာင္မ်ားကုိပင္ ဆရာေတာ္၏ အမည္သုိ႔ ေျပာင္း၍ အတင္းအဓမၼ သိမ္းပုိက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အတင္း အဓမၼ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ား၏ မူလပုိင္ရွင္မ်ားမွာ -- 

(၁) ဦးခင္ေမာင္လွ (ခ) ဦးမာမတ္ရွား (ဘ) ဦးေဖာ္ေဇာ္လ္အာမတ္ 
(၂) ဦးေမာန္တာစ္အုလႅာ (ဘ) ဦးေဆြတာေမာတ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္) 
(၃) ဦးႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးေဆြယာဒ္မာဒူ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္)
(၄) ဦးႏူရူေဟာက္ခ္ (ဘ) ဦးအူလာမ်ာ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၅) ဦးႏူရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအူေမာရ္အာဘာစ္ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္)
(၆) ဦးေခၚဘိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူဆလာမ္ (အသက္ ၃၅ ႏွစ္)
(၇) ဦးေမာ္ဂုလ္အာမတ္ (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္အာမတ္ (အသက္ ၃၆ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus