ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာအစိုးရအား အျပင္းအထန္ သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္

ျမန္မာအစိုးရအား အျပင္းအထန္ သတိေပးခ်က္ႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္

(၁) ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတို႔အား ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၍၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူနည္းစုအားလံုး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လက္ေတြ႔ခံစားခြင့္ရွိေစရမည္ ဟူသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အမိန္႔ျပန္တမ္းအား ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ျပန္ရန္၊ (လူနည္းစု အားလံုး အတြက္ ဘ၀လံုၿခံဳမႈ အာမခံခ်က္ ခ်င္းခ်င္းျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ရန္)

(၂) ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းတို႔အား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္။ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ကမၻာ့ မီဒီယာတို႔ အား ခ်က္ခ်င္း၀င္ခြင့္ျပဳရန္၊

(၃) ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္တို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အေပါင္းထံ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား ခ်က္ခ်င္း၀င္ေရာက္ကူညီခြင့္ျပဳရန္၊

(၄) ရိုဟင္ဂ်ာ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္တို႔အား ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားေနေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္၊ (မြတ္ဆလင္ တို႔အား ဘဂၤလီ ဟု သံုးေနသည့္ မီဒီယာမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ဖမ္းဆီးအေရးယူေပးရန္)

(၅) ဖ်က္ဆီးခံ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ေဆာက္ေပးရန္၊ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ တရားခံတို႔အား ခ်က္ခ်င္း ေဖၚထုတ္ ဖမ္းဆီးေပးရန္ႏွင့္ ပိတ္ထားသည့္ သာသနိက အေဆာက္အဦး မ်ားအား ခ်က္ခ်င္းဖြင့္ေပးရန္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (ဤေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား မလိုက္ေလွ်ာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္ အစိုးရမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္။)


မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus