ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရေသ့ေတာင္မွ မုဒိန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းRB News
12.4.2016

RB News Website တြင္ ဧၿပီလ (၈) ရက္ေန႔က “၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးကုိ တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္ စစ္သားမ်ားက အုပ္စုဖြဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ မုဒိန္းက်င့္” ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာသည္ သြားလာရန္ ခက္ခဲသည့္ ေနရာတြင္ ရွိသျဖင့္ ကၽြန္ေတ္ာမ်ား၏ သတင္းေထာက္ ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္၍ သတင္းယူႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ၊ တယ္လီဖုန္းျဖင့္သာ သတင္းယူခဲ့ရသည္ကုိ ရုိးသားစြာ ၀န္ခံပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေနာက္ျပင္ရြာမွ သတင္းပုိ႔ေပးသူမွာ ယုံၾကည္ရသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတင္းကုိ အမ်ားသိရွိေစရန္ အလ်င္အျမန္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သတင္းေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ သတင္းမမွန္ကန္ဟု ဆုိကာ ျပည္ပေရာက္ အေနာက္ျပင္ ရြာသားမ်ားမွ ေျပာဆုိလာသျဖင့္ သတင္းကုိ တစ္ရက္ခန္႔ ျဖဳတ္ခ်ၿပီးေနာက္ ကာယကံရွင္မ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ စကားေျပာရန္ ႀကဳိးစားခဲ့သည္။

ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ဦးအဒူလ္ဟာရွိမ္း၏ ဖုန္းနံပါတ္ဟု ဆုိကာ မိမိတုိ႔ သတင္းေထာက္၏ ယုံၾကည္ရသူ ထံမွ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ ဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့သည္။ အတည္ျပဳခ်က္ ရခဲ့ေသာေၾကာင့္ သတင္းကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုတဖန္ ဤသတင္းကုိ မမွန္မကန္ဟု ဆုိကာ ကာယကံရွင္ ဦးအဒူလ္ဟာရွိမ္း (ခ) ဦးေက်ာ္သိန္းႏွင့္ သမီး ျဖစ္သူတုိ႔ ေျပာဆုိေနသည့္ ဗီဒီယုိဖုိင္မ်ားကုိ အျခားေသာသူမ်ားမွ တဆင့္ လက္ခံရရွိပါသည္။ 

မိမိတုိ႔ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ အေနာက္ျပင္ရြာသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ မလြယ္ကူသည့္ အေျခအေနတြင္ ဤသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵမရွိေတာ့သျဖင့္ ဤသတင္းအား မိမိတုိ႔၏ Website မွ အၿပီးအပုိင္ ျဖဳတ္သိမ္းလုိက္ပါေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ဤသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိအေနျဖင့္ နားလည္ေနသည္မွာ ဦးအဒူလ္ဟာရွိမ္းႏွင့္ မေျပလည္သည့္ အုပ္စု တစ္စုမွ အကြက္ခ်၍ လုပ္ႀကံျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိတုိ႔အား မိမိတုိ႔ ယုံၾကည္ရသည့္ အေနာက္ျပင္ရြာသားမွ တဆင့္ အသုံးခ်ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ ကာယကံရွင္ ျဖစ္သူ ဦးအဒူလ္ဟာရွိမ္းအား စစ္တပ္မွ အလြန္အကၽြံ ၿခိမ္းေျခာက္ ထားေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ မဟုတ္မမွန္ဟု ထြက္ဆုိျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

အကယ္၍ ဤသတင္း မမွန္ကန္ဘဲ မိမိတုိ႔အား အသုံးခ်ျခင္း ျဖစ္လွ်င္လည္း - ကာယကံရွင္ မိန္းကေလး ထိခုိက္နစ္နာသလုိ၊ မိမိတုိ႔ အေနႏွင့္လည္း ထိခုိက္နစ္နာမႈ ရွိပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ မိမိတုိ႔၏ သိကၡာထက္ မိန္းကေလး၏ သိကၡာမွာ ပုိမုိ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားျဖစ္ေသာ MYARF Team ႏွင့္ RB News Team ကုိယ္စား အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္အပ္ပါေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာအပ္ပါသည္။ 

ေလးစားစြာျဖင့္

ေနဆန္းလြင္
Facebook - Nay San Lwin / Twitter @nslwin
RB News Team ကုိယ္စား

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus