ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ ဒါးပုိင္ဆရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရြာသား အမ်ားအျပားထံမွ ေငြညွစ္RB News
21.6.2016

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ဒါးပုိင္ဆရာ ေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဆာ္လာမတ္အုလႅာသည္ ေဖာင္ေတာ္ျပင္ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွ စခန္းမွဴးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရြာသားမ်ား ထံမွ မတရားသျဖင့္ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎သည္ သားျဖစ္သူ ေရာ္ဟီမူလႅာ ကုိပါ ေငြညွစ္သည့္ အခါတြင္ အသုံးခ်လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ဟု ဆုိကာ အိမ္တစ္အိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္မွ ႏွစ္ေထာင္ထိ လည္းေကာင္း၊ လူဦးေရ စာရင္း ေကာက္ခံရန္ အတြက္ဟု ဆုိကာ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုလွ်င္ ေငြက်ပ္ ငါးရာစီ လည္းေကာင္း မတရားသျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရြာသားမ်ားထံမွ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေငြညွစ္ခဲ့သည္။

ဒါးပုိင္ဆရာ ေက်းရြာမွ --

(၁) ဦးဇူဘုိင္ရ္ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟူေဆာင္း (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း)
(၂) ဦးေရွာမ္ရႈအာေလာမ္ (ဘ) ဦးအာရွာရာဖ္ဇာမာ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း)
(၃) ဦးရႈနာလီ (ဘ) ဦးေမာဂုလ္အာမတ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း)
(၄) ဦးေဖတင္ (ဘ) ဦးေအဇာရ္မ်ာ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း)
(၅) ဦးအက္ေတာရာမန္ (ဘ) ဦးႏူရ္အစၥလာမ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း)
(၆) ဦးမာဘူရာမန္ (ဘ) ဦးႏူရ္အစၥလာမ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း)
(၇) ဦးႏူရ္အစၥလာမ္ (ဘ) ဦးဒါႏူမ်ာ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း)
(၈) ဦးေနာ္ဇူမူဒိန္ (ဘ) ဦးဘူဇူရ္မ်ာ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း)
(၉) ဦးလာလူး (ဘ) ဦးအာရႈမ်ာ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း)
(၁၀) ဦးအဒူမာလဲခ္ (ဘ) ဦးေဆြတာေလာမ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း)
(၁၁) ဦးတာဟဲရ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ေဆြယာဒ္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္း)
(၁၂) ဦးမူဆာလီ (ဘ) ဦးမာလ္ဟူေဆာင္း (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း)

ေဂၚနီရြာမွ --

(၁) ဦးမာမတ္တာဟဲရ္ (ဘ) ဦးရႈနာမ်ာ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္း)
(၂) ဦးကာဆိမ္း (ဘ) ဦးအလီဟူေဆာင္း (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္သိန္း)

စဥ့္ေအာင္းရြာမွ --
(၁) ဦးအစၥမုိင္လ္ (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္ (ညွစ္ခံရေငြက်ပ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္သိန္း) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus