ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြညွစ္MYARF
RB News
17.7.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဟာလဲစ္အာမတ္သည္ ေခါင္းစဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္၍ ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြညွစ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရြာသားမ်ားထံသုိ႔ ဆယ္အိမ္မွဴး တစ္ဦး ေစလႊတ္၍ အီးဒ္ (မြတ္စလင္မ်ား၏ ေန႔ႀကီးေန႔ျမတ္) ေန႔မတုိင္မွီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီ ေပးရန္ သတင္းစကားပါးခဲ့သည္။ အကယ္၍ တစ္ပတ္အတြင္း ေငြမေပးပါက ၿမဳိ႕နယ္၊ ခရုိင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန မ်ားသုိ႔ ၎တုိ႔အတြက္ အစီရင္ခံစာ တင္မည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ မွာၾကားခ်က္အရ ဆယ္အိမ္မွဴးက ေျပာဆုိသြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သို႔ေျပာသည္။ ယင္းရြာသားမ်ားထံမွ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ညွစ္ရျခင္း အေၾကာင္းမွာ ေနအိမ္မ်ား မြမ္းမံရန္ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ခရုိင္ ေထြ/အုပ္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ အတုိင္းထက္ ပုိမုိ၍ ခ်ဲ႕ထြင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ေငြညွစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းစီ ညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးမုိဟာမတ္ေဆာလူ (ဘ) ဦးအဒူေဆာလာမ္
(၂) ဦးဟူေဆာင္းဂ်ဴဟာရ္ (ဘ) ဦးအဒူဟာလဲစ္
(၃) ဦးဟာဆူ (ဘ) ဦးေဇာ္မူေရွာေမာ
(၄) ဦးေဘးဒူ (ဘ) ဦးတာဂ်္မူလုခ္
(၅) ေဒၚႏူရ္ဂ်ာဟာန္ (ဘ) ဦးတာဂ်္မူလုခ္
(၆) ေဒၚလုိင္လာ (ဘ) ဦးဒူလုိင္ယာ -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

အလားတူ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ဇူလုိင္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ယင္းေက်းရြာသား ဦးအီဆုပ္ (ဘ) ဦးဘာဒူ ထံမွ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။ ေငြညွစ္ခံရျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ရုံးသုိ႔ ဆင့္ေခၚခဲ့ရာ သြားေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေငြညွစ္ေနသည့္ သတင္းမ်ားကုိ ယခင္ကလည္း RB News တြင္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား သိရွိေစရန္ ေရးသားေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာပုိင္မ်ားက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ အစုိးရတစ္ရပ္၏ မူလတာ၀န္ ၀တၱရားမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ ေဘးကင္း လုံၿခဳံေရး၊ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ေက်းရြာအဆင့္ အာဏာပုိင္၏ အက်င့္ပ်က္မႈ အာဏာကုိ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ေနမႈ တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္၊ ခရုိင္တုိ႔မွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရတုိ႔မွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားက ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus