ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေဆးအုိးက် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ရြာသားမ်ားထံမွ ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ညွစ္

ေဆးအုိးက် ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

RB News
21.8.2016

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေဆးအုိးက် ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးႏူရ္ဟူစိန္း၊ စာေရး ဦးအီမာန္ဟူစိန္း၊ ရာအိမ္မွဴး ဦးမုိဟာမတ္ဆိဒိတ္ ႏွင့္ အၿငိမ္းစား ဆရာဦးေဆြယာဒ္အာမတ္ တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လခစား ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ေဒသခံ ရြာသားမ်ားထံမွ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေငြမ်ား ေကာက္ခံ၍ အလြဲသုံးစား ျပဳလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လခန္႔က ေဆးအုိးက် ေက်းရြာရွိ လမ္းမ်ားတြင္ ေက်ာက္ခင္းေပးမည္ဟု ဆုိကာ တစ္အိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီ ေကာက္ခံခဲ့ရာ ေငြက်ပ္ ၆၅ သိန္း ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အလုပ္သမားမ်ား ငွား၍ လူသြားလမ္းမ်ား၌ ၁၅ သိန္းဖုိးခန္႔ ေက်ာက္မ်ား ခင္းေပးၿပီး၊ က်န္သည့္ ေငြမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ခြဲေ၀ယူ၍ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က မုန္တုိင္းဒဏ္၊ ေရႀကီးမႈဒဏ္ေၾကာင့္ လူေနအိမ္ အမ်ားအျပား ပ်က္စီး ခဲ့သည္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက အသိပင္ ျဖစ္သည္။ ပ်က္စီးသြားေသာ အိမ္မ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ အတြက္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမည္ဟု ဆုိကာ တစ္အိမ္မွ ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္းမွ ၃ သိန္းထိ ေကာက္ခံခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅၀ ခန္႔ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ ထုိေငြမ်ားကုိ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ေပးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ခြဲေ၀ယူ၍ အလြဲသုံးစား ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ 

ဘာသာေရး အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ဗလီတစ္လုံးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၆ သိန္း ေပးရမည္ဟု ဆုိကာ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၄၂ သိန္း ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္း ေပးကာ က်န္သည့္ ေငြမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ခြဲေ၀ယူ၍ အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

လတ္တေလာ အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာအတြင္း အာရဗီေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ေငြက်ပ္ သိန္း (၄၀) ေပးရမည္ဟု ဆုိကာ အလွဴရွင္မ်ားထံမွ ေငြက်ပ္ သိန္း (၄၀) ယူၿပီး၊ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္းသာ ေပးၿပီး က်န္သည့္ ေငြမ်ားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က အလြဲသုံးစား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရြာသားမ်ားအား အိမ္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ေနသည္ဟု ဆုိကာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔က ေငြညွစ္ခဲ့သည္။ 

(၁) ဦးလာလားယား (ဘ) ဦးအီဆုပ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း) - ေဆးအုိးက်ရြာမွ
(၂) ဦးေရွာ္ရိဖ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း) - ေဆးအုိးက်ရြာမွ
(၃) ဦးလာလ္မ်ာ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းခြဲ) - ေဆးအုိးက်ေတာင္ရြာမွ
(၄) ဦးအလီဂ်ဴဟာရ္ (ဘ) ဦးအဒူဟာလဲခ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းခြဲ) - ေဆးအုိးက်ရြာမွ
(၅) ေဒၚေဆာ္ကီနာ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ရွိတ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း) - ေဆးအုိးက်ရြာမွ
(၆) ဦးအဘူဆီဒိတ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ဟူစိန္း (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း) - ေဆးအုိးက်-သဇင္ေတာရြာမွ
(၇) ဦးအာမီးရ္ဟာကိမ္း (ဘ) ဦးအဒူေရွာ္ရိဖ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၇ ေသာင္း) - ေဆးအုိးက်-သဇင္ေတာရြာမွ
(၈) ဦးမာမတ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးမဲရ္အလီ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း) - ေဆးအုိးက်-သဇင္ေတာရြာမွ
(၉) ဦးမာမတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအလီဟူစိန္း (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း) - ေဆးအုိးက်-သဇင္ေတာရြာမွ
(၁၀) ဦးေဂၚႏုိမ်ာ (ဘ) ဦးအေဖာ္လာတုံး (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းခြဲ) - ေဆးအုိးက်-သဇင္ေတာရြာမွ
(၁၁) ဦးအာဘူလ္ဟာရွိမ္း (ဘ) ဦးေဖာ္ရိစ္အာမတ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၂ သိန္းခြဲ) - ေဆးအုိးက်-သဇင္ေတာရြာမွ
(၁၂) ဦးမာမတ္ဆိဒိတ္ (ဘ) ဦးအဒူေရာ္ရွိတ္ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း) - ေဆးအုိးက်-သဇင္ေတာရြာမွ
(၁၃) ဦးဟူစိန္းအလီ (ဘ) ဦးအာေရွာ္ေရာ္ဖီေဇာ္မာ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းခြဲ) - ေဆးအုိးက်-သဇင္ေတာရြာမွ
(၁၄) ဦးေဘာ္ရွိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟူစိန္း (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၁ သိန္း) - ေဆးအုိးက်-သဇင္ေတာရြာမွ
(၁၅) ဦးအီလီယာစ္ (ဘ) ဦးဟူစိန္းအလီ (ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ သိန္းခြဲ) - ေဆးအုိးက်-သဇင္ေတာရြာမွ -- အပါအ၀င္ ေနအိမ္ျပဳျပင္ေနသည့္ အိမ္ (၁၀၀) ေက်ာ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus