ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ေတြ႔ဆုံ၍ စစ္တပ္၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တင္ျပ၊ ေတြ႔ဆုံခဲ့သူအခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီး ရုိက္ႏွက္ခံရ

RB News
12.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေမာင္ေတာ အၾကမ္းဖက္မႈ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေတြ႔ဆုံၿပီး စစ္တပ္၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေနအိမ္မ်ားကုိ မီးရႈိ႕ျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ တင္ျပႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆုံခဲ့သူ အခ်ဳိ႕ ဖမ္းဆီး ရုိက္ႏွက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေရခဲေခ်ာင္းခြဆုံ ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေက်းရြာမွ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခ်ဳိ႕ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံၿပီး၊ စစ္တပ္၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အိမ္မ်ားကုိ ေလာင္ခ်ာျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဓါးျဖင့္ ခုတ္၍ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အျပစ္မဲ့မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ အုပ္စုဖြဲ႔ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားကုိ မီးထဲသုိ႔ ပစ္ခ်၍ သတ္ျဖတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ တင္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား ေတြ႔ဆုံစကားေျပာစဥ္ စစ္သားတစ္ဦးက ဗီဒီယုိရုိက္၍ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ထြက္ခြာသြားၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါ ေဒသခံ (၆) ဦးကုိ စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္။

(၁) ဦးဇာေဖာရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအဗ္ဒူဆတာရ္ (အသက္ ၇၁ ႏွစ္)
(၂) ဦးမာမြတ္ေဆာ္လာမ္ (ဘ) ဦးနာဇီရ္ဟူစိန္း (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၃) အဘူဆီဒိတ္ (ဘ) ဦးအဘူလ္ဟုိက္ရ္ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္)
(၄) ဦးေဘာ္ဆိရ္အဟမတ္ (ဘ) ဦးဟာကိမ္းအလီ (အသက္ ၇၀ ႏွစ္)
(၅) ေဆာ္ဒါမ္ (ဘ) ဦးအဘူလ္ဟုိက္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္)
(၆) ဦးအာဘူလ္ဟာရွိမ္း (ဘ) ဦးနဇီရ္ဟူစိန္း (အသက္ ၅၃ ႏွစ္) - တုိ႔ျဖစ္သည္။

စစ္သားမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးထားသူ (၆) ဦးတုိ႔ကုိ တစ္ေနရာသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး ဗီဒီယုိ ရုိက္ကူးထားသည့္ မွတ္တမ္းကုိ ဖြင့္ျပၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ စကားေျပာသူမ်ား၏ အမည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းၿပီး၊ ဘာသာျပန္သူ၏ အမည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကုိ ေျပာဆုိေနသည္မ်ားလည္း ပါ၀င္ၿပီး၊ အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီး၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုိ အစားထုိးႏုိင္ရန္ အျခားေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ ေခၚေဆာင္လာၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ထြက္ဆုိစဥ္ ေျပာဆုိသည္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား ထြက္ဆုိခုိင္းၿပီး ဗီဒီယုိမွတ္တမ္း ရုိက္ကူးခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူ (၆) ဦးအနက္ ဦးဇာေဖာရ္ဟူစိန္းႏွင့္ ဦးမာမြတ္ေဆာ္လာမ္ တုိ႔သည္ ဗမာစကား ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆုိတတ္သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ရြာသားမ်ား ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာဆုိသည္ မ်ားကုိ ဘာသာျပန္ ေပးခဲ့သျဖင့္ လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္ခံခဲ့ရသည္။ ၎တုိ႔ကုိ ညေန (၄) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အသက္ (၇၀) ႏွစ္ အရြယ္ ဦးဇာေဖာရ္ဟူစိန္းမွာ အေျခအေန အရမ္းဆုိးရြား ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေရခဲေခ်ာင္းခြဆုံ ေက်းရြာမွ ေက်းရြာ အဖြဲ႔ထြက္ခြာ သြားၿပီးေနာက္ စစ္သားမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး (၃) ဦးကုိလည္း ေတာေတာင္ထဲသုိ႔ အတင္းအဓမၼ ဆြဲေခၚသြားၿပီး ညေန ေန၀င္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔သည္ ေရခဲေခ်ာင္းခြဆုံ ေက်းရြာမွ တဆင့္ ဓါးႀကီးစား ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဓါးႀကီးစားတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီး (၃) ဦး အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီး (၇) ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး (၄) ဦးတုိ႔က ေတြ႔ဆုံ၍ စစ္တပ္၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ အျပည့္အစုံကုိ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ၾကက္ရုိးျပင္ ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားကလည္း အျဖစ္အပ်က္မ်ား အားလုံးကုိ တင္ျပခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ႏူရူလႅာ ေက်းရြာသုိ႔ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ လာေရာက္မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚၿပီးေနာက္ စစ္သားမ်ားက ရြာထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၿပီး၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

MYARF ႏွင့္ Rohingya Eye မွ သတင္းေပးပုိ႔သည္။

(ဓါတ္ပုံ - MOI)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus