ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘူးသီးေတာင္ ခမရ ၅၆၄ တပ္ရင္းမွ ေခတၱတပ္ရင္းမွဴးက ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြညွစ္သည့္ အျပင္ လယ္သမားမ်ား ထံမွ စပါးတင္း ၂၀၀၀ ေကာက္ခံ

RB News
24.1.2017

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အေျခစုိက္ ခမရ ၅၆၄ တပ္ရင္းမွ ေခတၱတပ္ရင္းမွဴးသည္ ေဒသခံမ်ားထံမွ ေငြညွစ္သည့္အျပင္ လယ္သမားမ်ားထံမွ စပါးတင္း ၂၀၀၀ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ အေျခစုိက္ ခမရ ၅၆၄ တပ္ရင္းမွ ေခတၱတပ္ရင္းမွဴးသည္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ားအျပားကုိ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညွစ္သည့္ အျပင္ အုတ္ေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္ေတာင္ျပင္ရွည္ ေက်းရြာအုပ္စုတုိ႔မွ ဆင္းရဲေသာ လယ္သမားမ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္၍ စပါးတင္း ၂၀၀၀ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ စပါးတင္း ၂၀၀၀ ကုိ ၎ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈ ရွိေသာ ေဒသခံမ်ားကုိ ေကာက္ခံခုိင္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေခတၱတပ္ရင္းမွဴးသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံ (၃) ဦးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြက်ပ္ (၁၈) သိန္း ညွစ္ယူခဲ့သည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးေဇာ္နာလုဒၵိန္ (ဘ) ဦးဟာကိမ္း (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၆ သိန္း
(၂) ဦးအာမီးရ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးအီႏုစ္ (မိေက်ာင္းေစ်းရြာသစ္မွ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၆ သိန္း
(၃) ဦးဟာရြန္ (ဘ) ဦးနာဂူ (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ ေငြက်ပ္ ၆ သိန္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္လည္း ေဒသခံ (၁၀) ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ သိန္း (၃၀) ညွစ္ယူခဲ့သည္။

ေငြညွစ္ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးယာယာခါန္ (ဘ) ဦးေရာ္ဖိတ္ (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း
(၂) ဦးအဒူေဆာ္လာမ္ (ဘ) ဦးေနာ္ဇူမ်ာ (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း
(၃) ဦးေရွာ္ဖီအုလႅာ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ေဖာ္ေဇာ္လ္ (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း
(၄) ဦးအဒူလ္အာဇီဇ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ကာဆိမ္း (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း
(၅) ဦးဇာဟိတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးလာလူး (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း
(၆) ဦးေဆာ္လိမ္ (ဘ) ဦးအာမတ္ေခၚဘိရ္ (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း
(၇) ဦးေရာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးဖာရုခ္ (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း
(၈) ဦးေဇာ္ေကာ္ရီယာ (ဘ) ဦးဇူရ္အစၥလာမ္ (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း
(၉) ဦးဇီယာဘုလ္ေဟာက္ (ဘ) ဦးေဆာ္လီမုလႅာ (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း
(၁၀) ဦးအစၥမုိင္လ္ (ဘ) ဦးမာမတ္ (ရြာသစ္ရြာမွ) ညွစ္ခံရသည့္ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း -- တုိ႔ျဖစ္သည္။
Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus