ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ေၾကညာခ်က္ ေတာင္းဆိုသည္ကုိ အေရးမစုိက္ဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရက ဆက္လက္မီးရိႈ႕ေန
MYARF
RB News
16.9.2017

ေမာင္ေတာ ။ ။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကုိ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာအစုိးရလက္နက္ကုိင္မ်ားက မီးရိႈ႕ေနလ်က္ရိွရာ စက္တာဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္လည္း တစ္ဒါဇင္ခန္႔ က်န္ရိွေနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကုိလည္း ဆက္လက္မီးရိႈ႕ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားကုိ ဆက္လက္မီးမရိႈ႕ရန္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရက အေရးမစုိက္ဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကုိ ဆက္လက္မီးရိႈ႕လ်က္ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္းပိုင္ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာအုပ္စု ရြာသစ္ကုိ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္၌ ျမန္မာအစုိးရ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အနီးအနားေက်းရြာမွ နတလ ရခိုင္ရြာမ်ားမွ ရခိုင္မ်ားက ၀င္ေရာက္၍ မီးရႈိ႕ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္၌ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာႏွင့္ ကပ္လ်က္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာကုိ အဆိုပါ အစုိးရလက္နက္ကုိင္အုပ္စုက မီးရိႈ႕ခဲ့သည္။

ဤေက်းရြာ ႏွစ္ရြာသည္ ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းတြင္ လံုးဝမီးမရိႈ႕ရေသးေသာ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အနီးအနားမွ မီးရိႈ႕ခံရေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား လာေရာက္ခိုလံႈေနေသာ ေက်းရြာႏွစ္ရြာလည္း ျဖစသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားအျပင္ ဤေက်းရြာ ႏွစ္ရြာမွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ထြက္ေျပးခိုလံႈရန္ ေနရာ မရွိသေလာက္ ရွားပါးေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ညေန ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ္အခ်ိန္တြင္လည္း ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္း ပဒင္းေက်းရြာအုပ္စု ပိုက္သည္ရြာရိွ လက္က်န္အိမ္မ်ားကုိ ျမန္မာလက္နက္ကုိင္အုပ္စုက မီးရိႈ႕ခဲ့သည္။ ဤေက်းရြာကုိ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္ရက္က မီးရိႈ႕ခ့ဲပါေသးသည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း က်ားေခါင္းေတာင္ေက်းရြာကုိလည္း မြန္းလြဲ တစ္နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာလက္နက္ကုိင္အုပ္စုက မီးရိႈွ႕ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ေရတြင္းကြၽန္းေက်းရြာကုိလည္း မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ျမန္မာလက္နက္ကုိင္အုပ္စုက မီးရိႈွ႕ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၄ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကြပ္ကဲေရးမွဴး သူရစန္းလြင္၊ စစ္တပ္မွ တပ္ရင္းမွဴး၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႔အဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ၿမိဳ႕မကညင္တန္း၊ ေညာင္ေခ်ာင္း၊ ပန္းေတာျပင္၊ ေက်ာက္ေလွကား၊ လေဘာ္ဇား စသည့္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားၿပီး အိမ္မီးရိႈ႕ေနတာေတြကုိ ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီဟု အာမခံလ်က္ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနၾကရန္လည္း မွာၾကားခ့ဲၿပီး အေရအတြက္ အလြန္နည္းပါးေသာ ေထာက္ပ့ံေရးပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးအပ္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔အဖြဲ႔၏ အာမခံေျပာဆိုၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ လက္က်န္ရိွေနသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကုိ လိုက္ၿပီး မီးရိႈ႕ေနျခင္းသည္ အေျပာတစ္မ်ဳိး အလုပ္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္၏ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ေ႐ွာက္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔က ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္ ျမန္မာအစုိးရလက္နက္ကုိင္မ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားကုိ ရြာလံုးကြၽတ္မွသည္ ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္အထိ မီးရိႈ႕ေနျခင္း အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္ေနၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္အေတာအတြင္း၌ စာရင္းဇယား အတိအက်ျဖင့္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ေျပာသည္။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးတို႔အဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာသတင္းေထာက္မ်ား လိုက္ပါလာခ့ဲၿပီး အနည္းငယ္ ေထာက္ပ့ံေပးမႈကုိ အမ်ားသဖြယ္ ႐ိုက္ယူသြားခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ မီးရိႈ႕ခ့ဲေသာ ေညာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပန္းေတာျပင္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ မီးသတ္ကားႏွစ္စီးႏွင့္ ဟိႏၵဴမ်ား ေခၚသြား၍ မီးသတ္ေနသည့္ သဖြယ္ ဓာတ္ပုံမ်ား႐ိုက္ယူသြားသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus