ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ေအာင္စစ္ျပင္တြင္ ေဒသခံမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္ အသုံးျပဳေန

MYARF
RB News
28.7.2017

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ႀကိမ္ေခ်ာင္းအနီးရွိ ေအာင္စစ္ျပင္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ၎၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္အသုံးျပဳေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ေအာင္စစ္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဘုိးဘြားျပင္ လယ္ေျမမ်ားကုိ န.တ.လ စီမံကိန္းကုိ အေၾကာင္းျပ၍ သိမ္းယူျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိကာ ၾသဇာအာဏာသုံး၍ အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုဆုိလွ်င္ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လယ္ေျမ (၁၀) ဧက ေက်ာ္ကုိ ၎၏ ကုိယ္ပုိင္ေျမမ်ားအျဖစ္ သိမ္းယူထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ မတရားသျဖင့္ သိမ္းယူထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ငွားရမ္း၍ ငွားရမ္းခသာ ယူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ ၎ကုိယ္ပုိင္ ကၽြဲ၊ ႏြားမရွိဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္၍ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼကုိ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား ယူလာခုိင္းၿပီး လယ္ထြန္ခုိင္းေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

ဇူလုိင္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ေအာင္စစ္ျပင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၾကက္က်ိန္းရြာမွ လယ္သမား (၂၀) ဦးကုိ ၎တုိ႔၏ ႏြားမ်ားႏွင့္ အတူ အတင္းအဓၼ ဆြဲေခၚလာက တစ္ေနကုန္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးခုိင္းခဲ့ၿပီး၊ ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း အလားတူ ခုိင္းေစမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus