ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

DVB Debate: White Card ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားရဲ့ အနာဂတ္"သက္တမ္း ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ (White Card) ကိုင္ေဆာင္သူေတြ အနာဂတ္ ဘယ္လို ဆက္ရွိေနမလဲ" ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီ ရုပ္သံ သတင္းဌာနမွ ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္ DVB Debate"Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus