ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ခေမာင္းဆိပ္ၿမဳိ႕၊ ေက်းရြာႏွစ္ရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ အမိန္႔ျဖင့္ ၿဖဳိဖ်က္ေပးရ

MYARF
RB News
1.12.2016

ခေမာင္းဆိပ္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရုိင္ ခေမာင္းဆိပ္ၿမဳိ႕ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုႏွစ္စုမွ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ၿဖဳိဖ်က္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာခရိုင္၊ ခေမာင္းဆိပ္ၿမဳိ႕၊ ေၾကာင္ႏွေဖ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေအာင္သေျပ ေက်းရြာအုပ္စု တုိ႔တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တဆင့္ အမိန္႔ေပးၿပီး အာဏာစက္ျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္အခ်ဳိ႕ကုိ ၿဖဳိဖ်က္ခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အမည္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားထဲမွ ေဒသခံ (၄) ဦး၏ ေနအိမ္မ်ားကုိ လုံး၀ ၿဖဳိဖ်က္ခုိင္းခဲ့ၿပီး က်န္သည့္ အိမ္မ်ားကုိ (၃) ရက္အတြင္း လုံး၀ ၿဖဳိဖ်က္ၾကရန္ အိမ္ရွင္မ်ားကုိ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးသုိ႔ ဆင့္ေခၚ၍ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္ကာ အတင္းအဓမၼ ခံ၀န္ခ်က္ လက္မွတ္ ယူထားေၾကာင္း အဆုိပါ ေဒသခံက ေျပာပါသည္။

အဆုိပါ ေနအိမ္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုတြင္ ေနအိမ္ႏွစ္လုံး ျဖစ္ေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ မတရားျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အိမ္မ်ားကုိ န.စ.က ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆြဲတင္စစ္ ကာလတြင္ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ လူေနအိမ္ျပ ေျမပုံတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား တည္ရွိေသာ အိမ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား ၿဖဳိဖ်က္ ဖ်က္ဆီးလုိက္လွ်င္ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားၿပီး တဖက္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေအာင္ တမင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနအိမ္ၿဖဳိဖ်က္ ခံရသူမ်ားမွာ --

(၁) ဦးဆယာဒ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးမာမတ္ေနာ္ဆိမ္
(၂) ဦးအာဘူလ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးမာမတ္ေနာ္ဆိမ္
(၃) ဦးဇာဟိတ္ဟူစိန္း (ဘ) ဦးမာမတ္
(၄) ဦးေရာ္ဖိတ္ (ဘ) ဦးမာမတ္
(၅) ဦးအလီဇူဟာရ္ (ဘ) ဦးအာေရွာဇာမာ
(၆) ဦးအဒူေဆာ္ဘီ (ဘ) ဦးဆယာဒ္ဟူစိန္း
(၇) ဦးကာမာလ္ (ဘ) ဦးမုဟ္တာရ္အာမတ္
(၈) ဦးလာလားယား (ဘ) ဦးဆီးဒိခ္အာမတ္
(၉) ဦးအာယုပ္ (ဘ) ဦးမုဟ္တာရ္အာမတ္
(၁၀) ဦးအာဘူတာဟဲရ္ (ဘ) ဦးေရွာမ္ရႈ
(၁၁) ဦးအာဘူေတာ္ယုပ္ (ဘ) ဦးေရွာမ္ရႈ
(၁၂) ဦးႏုိရုိဇာမာ (ဘ) ဦးအီဆက္
(၁၃) ဦးမာမတ္ေတာ္ယုပ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ရွိရ္
(၁၄) ဦးႏူရ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးအဒူေမာ္ေတာ္ေလာပ္
(၁၅) ဦးမုရ္ရွိတ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးဇာေဖာရ္
(၁၆) ဦးႏူရ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးေနာ္ဇူမ်ာ
(၁၇) ေဒၚဆာေဂ်ဒါ (ဘ) ဦးအဒူေဆာ္ဘီ
(၁၈) ဦးဟုိက္ရုလ္အာမီးန္ (ဘ) ဦးေဆာ္ဒူလ္အာမီးန္
(၁၉) ဦးဂ်င့္ဂိရ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးအဒူမူနာဖ္ -- တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus