ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္းေတာၿမဳိ႕ဘဂုံးနားရြာမွ မုဒိန္းက်င့္ခံ ရေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ား စာရင္း


ခင္ၿငိမ္းခ်မ္း
RB News
27.8.2012

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕ႏွင့္သုံးမုိင္အကြာရွိဘဂုံးနားေက်းရြာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီး ၈၀ ေက်ာ္ကုိ စစ္တပ္၊ ရခုိင္အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ လုံထိန္း တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ားမွမုဒိန္းက်င့္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း အရွက္ အေၾကာက္ အလြန္ႀကီးေသာ အမ်ဳိးသမီး မ်ား၏ အမည္ကုိေမးျမန္၍ မရေသာ္လည္း ၃၂ ဦး၏အမည္စာရင္းကုိ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိစာရင္း အျပည့္ အစုံကုိ ဤသတင္းႏွင့္ပူးတြဲတင္ျပထားပါသည္။ 

ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ဘဂံုးနားေက်းရြာတြင္ ၁၉၊ ၆၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ကုိင္ ရခုိင္အၾကမ္း ဖက္သမား မ်ား၊ လံုထိန္းမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားရြာတြင္းသို႕၀င္လာၿပီး၊ ရြာရိွအသက္ ၁၀ ႏွစ္အထက္ေယာက်္ားမ်ားလူႀကီး၊ လူငယ္အားလံုးကုိ ဖမ္းဆီး ခဲ့သျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား (အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ အသက္ ၈၀ ေက်ာ္) ၁၀၀ ေယာက္နီးပါးရိွ ပါသည္။ ရြာရိွ က်န္ေယာက်္ားမ်ား သည္ဖမ္းခံထိ မည္ကုိ စုိးရိမ္သျဖင့္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနစဥ္၊ ရြာတြင္က်န္ရစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား စိတ္တုိင္းက် အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ရြာလံုးရိွ အိမ္မ်ား (အိမ္ေျခ ၇၀၀ နီးပါး) ကုိလည္း လုယက္ၿပီး၊ ေရြ၊ေငြ ဥစၥာပစၥည္းအားလံုးကုိ လုယက္ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ယူေဆာင္မသြား ႏုိင္ေသာအိမ္ရိွ ပရိေဘာဂမ်ားကုိရုိက္ခဲြဖ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္။ ယခုအခါ ၎ရြာရိွလူမ်ားသည္ အလြန္တရာဒုကၡေရာက္ ေနၿပီး၊ မုဒိန္းက်င့္ခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေယာက်္ားမရိွပဲ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ျပႆနာ မ်ဳိးစံုကုိလည္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသျဖင့္ ကမၻာသူ၊ ကမၻာသားမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႕ အားကယ္တင္ၾကပါရန္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီးမ်ားက အႏူးအညႊတ္ေတာင္း ပန္ကာ ေတာင္းဆုိပါေၾကာင္း။ 

ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအၾကမ္းဖက္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖဲြ႕၀င္ ၂၇ ဦးပါ၀င္ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ၎ဖဲြ႕စည္းၿပီးေသာ ေကာ္မရွင္အား အားျဖည့္ေပးေသာအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚတြင္ကြက္၍ မတရားက်ဴး လြန္ခဲ့ေသာအျဖစ္မ်ားအား တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ႏုုိင္ရန္ အတြက္လည္းေကာင္း ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ အေျခခံေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္ေရးႀကံ့ ခုိင္ေရး ပါတီအဖဲြ႕၀င္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား အင္းအားျဖည့္တင္း၍ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား ႏိႈက္ႏိႈက္ခ်ြတ္ခြ်က္ စံုစမ္းေမးျမန္းေစျခင္းအားျဖင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိ သိရိွနုိင္ကာ ျဖစ္မႈက်ဴးလြန္သူ တရားခံမ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ေတာင္ပုိင္း ၃ မုိင္အကြာ ဘဂံုးနားေက်းရြာတြင္ စစ္သား၊ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစာရင္း ။


  1. စစ္တပ္၊ ရခုိင္အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ လုံထိန္း တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားၿဖစ္သည့္ မုွဒိန္းက်င့္ခဲံ့ၾကသူမ်ားမွာအလြန္တစ္ရာမွၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားသာ
    ၿဖစ္ၾကပါသည္။မြန္ၿမတ္ေသာအလုပ္ၿဖစ္သည္ဟု၄င္းတို့ဘုရားရွင္မွေဟာၾကား
    ထားပါသေလာ့။စစ္မွန္ေသာဗုဒၵဘာသာကိုကိုးကြယ္ေသာသူမ်ားလည္းေထာက္ခံ
    ၾကပါသေလာ.။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus