ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ၿပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပး


ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေန ရေသာ UN ႏွင့္ INGO ၀န္ထမ္း(၃)ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္း

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ UN, INGO ၀န္ထမ္း(၃) ဦးအား ျပစ္ဒဏ္မွလြတ္ျငိမ္းသက္ သာ ခြင့္ ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္-

၁။ ဦးကာယက္စ္(ခ)ခင္ေရႊ (WFP) ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္
၂။ ဦးအဏာ၀ါဆာဒဏ္(ခ)ခင္ေမာင္ (UNHCR) ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္
၃။ ေဒၚခ်ဳိေလးမာ(ခ)ခ်ဳိမာ (CSSEP) ေထာင္ဒဏ္ (၆)ႏွစ္

ယင္းတို႕မွာ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

  1. သမတၾကီးကိုေလးစားပါတယ္

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus