ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အမွန္ကို ခ်စ္ပါ - အပုိင္း (၂)


ေဌးလြင္ဦး
RB News
3.8.2012

အခုေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဧရိယာ နယ္နိမိတ္ဟာ- ကုန္းေျမဆက္စပ္မႈ မရွိတဲ့ သီးျခား ကၽြန္းမဟုတ္သလို အလြတ္တစ္ေနရာမွာ ေျမသားထု ေျမပံုဆြဲ ယူလာၿပီး အိႏၵိယနဲ႔ တရုတ္ၾကားမွာ လာကပ္ထားတဲ့ ေျမေနရာလည္။ မဟုတ္ပါ။ ကမၻာတည္ကတည္းက ရွိေနတဲ့ အာရွတုိက္ရဲ႔ ကုန္းေျမ ဆက္စပ္ ေနတဲ့ အပိုင္းထဲက ေျမေနရာတကြက္မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရယ္လို႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ျဖစ္လာခဲ့တာ ေအဒီ ၁၁ ရာစု (၁၀၄၄ ခုႏွစ္)ကမွ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး- အိမ္ေဘးက တရုတ္ အိႏၵိယတို႔နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္ရင္ ကေလး အဆင့္မွ်သာ ရွိပါေသးတယ္။

ျမန္မာရယ္လို႔ ျဖစ္လာတဲ့ လူေတြ ဘယ္က ၀င္ခဲ့သလဲ၊

လက္ရွိ တရုတ္ျပည္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဧရိယာထဲက သို႔မဟုတ္ တိဘက္ကုန္းျမင့္ေဒသက တရုတ္ျပည္ကို ျဖတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရယ္လုိ႔ ျဖစ္တယ္လာမယ့္ ဧရိယာထဲကို ပင္မလူမ်ိဳးႏြယ္ သံုးစု ၀င္လာခဲ့တာကိုေတာ့ အထူး ေျပာေနစရာ မလိုပါ။

ဒီေနရာမွာ - ဒီလူမ်ိဳးစု သံုးစု မတိုင္မွီက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူေတြ မရွိဘူးလား- ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဆင္ျခင္ဘို႔ လိုပါတယ္။ - သမုိင္းပညာရွင္ေတြက ပ်ဴေတြ ေနထိုင္ခဲ့တယ္၊ ဟံလင္းႀကီး ပိႆႏိုး စသည္ျဖင့္ ပ်ဴၿမိဳ႔ျပႏိုင္ငံ ငယ္ေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္- လို႔ အခိုင္အမာေျပာဆိုတာကိုလည္း မူလတန္းေအာင္ၿပီးသား ကေလးတိုင္း အနည္းဆံုးေတာ့ ၾကားဘူးနား၀ ရွိျပန္ပါတယ္။- ဒီလိုတြက္ရင္ လက္ရွိ လူမ်ိဳးမ်ားထက္ ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ားက ပိုမိုေရွ႔က်တဲ့ Native ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

ျမန္မာျပည္လို႔ ျဖစ္တည္လာမယ့္ ဧရိယာရဲ႔ နံေဘးမွာ ျမန္မာမတိုင္မွီ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ႏိုင္ငံအျဖစ္ အင္ပါယာ အျဖစ္ တည္ရွိေနတဲ့ အိႏၵိယနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက တည္ရွိေနတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံတို႔ ရွိ ေနတယ္ ဆိုတာကို ေမ့ထားလို႔ မရပါ။

ျမန္မာမတိုင္မွီ ၀င္လာတဲ့ လူမ်ိဳးေတြက သက္ဆိုင္ရာ ေဒသႏိုင္ငံမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ေပမယ့္- သူတို႔ကို ႏိုင္ငံအျဖစ္ အိႏၵိယနဲ႔ တရုတ္တို႔က အသိအမွတ္မျပဳေပးခဲ့ဘူး- ဆိုလိုတာက အဲ့ဒီေဒသေတြဟာ သူတို႔ဆီက ပဲ့လြင့္သြားတဲ့ လူေတြက ရပ္ရြာထူေထာင္ထားသလိုလို၊ သို႔မဟုတ္ သူတို႔လူမ်ိဳးေတြက ၿမိဳ႔ေတြထူေထာင္ထားလို႔ သူတို႔ကပဲ ပိုင္ဆိုင္သလိုလို၊ သို႔မဟုတ္ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းတစ္ခုမွာ ဘယ္သူမဆို ၀င္ေရာက္ရြာတည္ၿပီး ေနထိုင္ႏိုင္တယ္- ငါတို႔ရဲ႔ အင္ပါယာကို လိုအပ္ရင္ အဲ့ဒီ ေဒသမ်ားထိ လႊမ္းမိုးထားလို႔ ရတယ္လို႔ ခံယူထားသလိုလိုမ်ိဳးေတြနဲ႔ ရွိေန ခဲ့တယ္။

၁၁ ရာစုမွာ နန္ဇို ဘုရင့္ႏိုင္ငံရဲ႔ လက္ေအာက္က ရုန္းထြက္ၿပီး ဗမာမ်ား ၀င္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ဗမာတို႔က ပ်ဴ မ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ငံထူေထာင္လိုက္တယ္၊ အခုျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္း ကမ္းရိုးတန္းေဒသမွာ သူ႔အရင္က ထူ ေထာင္ၿပီး ရွိေနတဲ့ မြန္ေတြကိုပါ သိမ္းပိုက္လိုက္တယ္။ အေနာက္ဘက္ေတာင္တန္းႀကီးရဲ႔ အနိမ့္ပိုင္းမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႔ ေတာင္ကုတ္ေလာက္ကစ ဗမာထူေထာင္ထားတဲ့ ပုဂံအင္ပါယာထဲကို သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့တယ္၊-- အဲ့ဒီ အခ်ိန္ကစ အိႏၵိယကို စိုးမိုးထားတဲ့ ခ်ိဳလာအင္ပါယာကနဲ႔ တရုတ္ျပည္မွာ စိုးမိုးထား တဲ့ ဆြန္မင္းဆက္တို႔က ပုဂံကို အင္ပါယာ တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟာ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဧရိယာနဲ႔ အင္ပါယာႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

ဒါေပမယ့္ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ မေပၚလြင္ တိမ္ငုတ္ေနတဲ့ အရာတစ္ခုက ဧရာ၀တီျမစ္ဖ်ားက ဆင္းလာတဲ့ ဗမာ မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရယ္လို႔ မထူေထာင္မွီကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ ကုလားတန္ ျမစ္ဖ်ား ဘက္က ဆင္းလာတဲ့ လူမ်ိဳးက သီးျခားႏိုင္ငံငယ္ေလး ရွိၿပီးသား ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီမွာ ႏိုင္ငံရွိၿပီးသား ျဖစ္တယ္၊ ပုဂံအင္ပါယာက မသိမ္းသြင္းမွီကတည္းက လူေတြရွိၿပီးသား ျဖစ္တယ္၊ အဲ့ဒီ လူေတြက ဘယ္က လာခဲ့ပါသလဲ။- ေအာက္မွာ ပုဂံေခတ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ေျမပံုကို ၾကည့္ပါ။-

http://en.wikipedia.org/wiki/Pagan_Kingdom

ပုဂံေခတ္ ဆိုတာ အထက္မွာ ေျပာၿပီးတဲ့အတိုင္း ၁၁ ရာစုမွာမွ ေပၚလာတဲ့ အင္ပါယာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၁ ရာစု မတိုင္မွီ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္နဲ႔ခ်ီၿပီး အေနာက္ဘက္ေဒသမွာ တိုင္းႏုိင္ငံက တည္ရွိၿပီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။- ရခိုင္သမိုင္းအရ ဘီစီ ၃၃၂၅ ခုကတည္းက မာရယူမင္းက ႏိုင္ငံကို တည္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ ပုဂံအင္ပါယာ မထြန္း ကား မျဖစ္ေပၚမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေရွ႔က်ေနပါတယ္။

ဗမာမ၀င္မွီ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္တည္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံက လူသားေတြဟာ ဘယ္က လာခဲ့ပါသလဲ။ သမိုင္းကို ျပန္ လိုက္ရင္ သူတို႔ေတြဟာ အိႏၵိယ အင္ပါယာဘက္က ျဖတ္ၿပီး လာခဲ့တဲ့သူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္က အိႏၵိယအင္ပါယာရဲ႔ ေျမပံုဟာ မေသခ်ာေသးေပမယ့္- ျမန္မာအင္ပါယာ မေပၚမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ေစာ ၿပီး တည္ရွိတဲ့ အိႏၵိယ မာဂဓ အင္ပါယာရဲ႔ စတည္မႈနဲ႔ က်ယ္ျပန္႔လာတဲ့ေျမပံုကို ၾကည့္ပါ။


http://en.wikipedia.org/wiki/Magadha


http://en.wikipedia.org/wiki/Mauryan_Empire

ဒီေျမပံုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း အခု ရခိုင္ေဒသ ေျမာက္ပိုင္းက လူသားေတြဟာ မာဂဓ အင္ပါယာ ထဲက ၀င္ေရာက္လာတဲ့ မာဂဓ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိေနပါတယ္။ ရခိုင္သမိုင္းဆရာ တစ္ခ်ိဳ႔ရဲ႔ အဆိုအရလည္း ရခိုင္ဆိုတာ- လက္ဦးအစက မာဂဓ လူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တယ္၊ ဗုဒၶဘာသာ အဓိက လႊမ္းမိုးရာ ျဖစ္ၿပီး ဗမာမ်ားထက္ အလြန္တရာ ေရွးက်စြာ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိေခတ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံနဲ႔ မဏိပူရမွာ ရွိေနတဲ့ ရခိုင္မ်ားကို ေမာ့ဂ္ဒ္ (မဂဓ ေဒသမွ လူမ်ိဳး)လို႔ ေခၚေနဆဲ သတ္မွတ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနာက္မွာ အိႏၵိယရဲ႔ ကမၻာေက်ာ္ အင္ပါယာ ျပည့္ရွင္ အာေသာကရဲ႔ ေမာရိယ အင္ပါယာႀကီး တစ္ဆက္တည္း ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ အင္ပါယာထဲမွာ ရခိုင္ေဒသနဲ႔ ခ်င္းေတာင္ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားဟာ မင္းဘ႑ာ ဆက္သ လက္ေအာက္ခံ တုိင္းႏိုင္ငံငယ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေျမပံုမွာ ၾကည့္ပါ။


http://en.wikipedia.org/wiki/Maurya_Dynasty

ဒီကာလဟာ ပုဂံအင္ပါယာ မေပၚထြန္းမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀၀၊ ၁၃၀၀ ကတည္းက တည္ရွိေနတဲ့ လူေတြ ျဖစ္ ပါတယ္။

မာဂဒေတြရဲ႔ စကားက မာဂဓ ေတြရဲ႔ စကားက မာဂဓီ စကားျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီ ဘာသာစကားကို ရွင္ေဂါတမ ဘုရား ရွင္လက္ထက္က ရွင္ေဂါတမပြင့္ေပၚရာ အရပ္မွာ အမ်ားသံုး ဘာသာစကား အျဖစ္ လူသိမ်ားပါတယ္။ ရွင္ေဂါတမ ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ အို႔ဓ္ ဘာသာစကားကို ေျပာတယ္လို႔ ဂ်ာမန္သမုိင္းပညာရွင္ ေမာရစ္၀င္တာနစ္ က သူ႔ရဲ႔ History of Indian culture –Buddhism ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ဒီေန႔ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းက ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ ခံယူသူမ်ား ေျပာတဲ့ စကားဟာ ျမန္မာမ်ားက ပါဠိဘာသာစကားလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ မာဂဓ ဘာသာစကားနဲ႔ အလြန္တရာ နီးစပ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ရဲ႔ ဘာသာ စကားဟာ မိုင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီကြာေ၀းေနတဲ့ နီေပါလ္ဘာသာစကား၊ မဏိပူရ္ ဘာသာစကားမ်ားနဲ႔လည္း အေတာ့ကို နီးစပ္ေနပါတယ္။

ဒီလို ေျပာလို႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား အေနနဲ႔ စိတ္မဆိုးအပ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္ဦး မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္မွာ အတူေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႔ ဘာသာစကားမ်ားကို နီးစပ္ရာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက တစ္ဆင့္ ထမင္းစားေရေသာက္ေလာက္ တတ္ေျမာက္ပါတယ္။

ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး ျမန္မာစာ ေမဂ်ာကို ယူေတာ့ ပါဠိစာေပကို စတင္သင္ယူရပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ပါဠိစာေပကို သင္ယူရတာ အလြန္လြယ္ကူေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပမာ ပါဠိစာမွာ အဟံ ဘတၱံ ခါဒႏၱိ- ကၽြႏု္ပ္သည္ ထမင္းကို စားသည္။ ဆိုတဲ့ ၀ါက်ဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားက ဟမ္း ဘတ္ ခိုက္တဲ ဆိုတဲ့ စကား ျဖစ္ေနပါ တယ္။ ဒီလို အသံကြဲရတာက- ျမန္မာပါဠိက ျမန္မာသံလုပ္ၿပီး ျမန္မာစာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ စာျဖစ္ေနလို႔ပါ- ဥပမာ What is this? ဆိုတာကို ျမန္မာလို ၀ွတ္ (တ) အက္ (စ္) ႆဲ့စ္ (စ္) ဆိုသလိုပါ။ ဒါကို အဂၤလိပ္စကားေျပာ တက္ကယ္မတတ္သူက အသံထြက္အတိုင္းက်က္ထားၿပီး ၀ွတ္တ အက္စ ႆဲ့စ လို႔ ဖတ္ၿပီး ေျပာေနသလိုပါ။

အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားမွာေတာ့ မူရင္းအသံ စ သို႔မဟုတ္ ဆ ကို ျမန္မာက သ အျဖစ္ ေျပာင္းထားတာမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ၀က္သားကို ပါဠိမွာ သူရက (သူရ္က)လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဒါကို ရိုဟင္ဂ်ာစကားမွာ ဆူ၀ဲလ္ လို႔ေခၚပါတယ္။ မႏုႆ လူသားကို မႏုဆ္ လို႔ေခၚပါတယ္။ အရပ္သံုး စကားလံုးထဲမွာပဲ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ရာႏႈန္းမ်ားက တူညီေနတာကို အလြယ္တစ္ကူေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

စကားကိုမတတ္တဲ့ စာသံနဲ႔ မူလဇစ္ျမစ္ စကားသံ မတူညီဘူး ဆိုတာေတ့ စာတတ္သူတိုင္း ဆင္ျခင္မိမယ္ ထင္ပါတယ္။

ဒီလို ဆိုရင္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းေန လူသားေတြဟာ ဗမာမ်ားေရာက္ၿပီးမွ အဲ့ဒီ ေဒသကို ေရာက္လာတာလား၊ သို႔မဟုတ္ သူတို႔ေတြက Native ေတြလား ဆိုတာေတာ့ ရိုးသားသူတိုင္း ျမင္ႏုိင္ေလာက္မယ္ ထင္ပါတယ္။

အမွား ေထာက္ျပမယ္ လို႔ ရည္သန္သူမ်ား အေနနဲ႔ ပညာတတ္ဆန္ဆန္ ယဥ္ေက်းစြာ ေဆြးေႏြးလုိသူတိုင္းကို အခ်ိန္မေရြး ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

Wiki မွ History of Burma, History of Rakhine ႏွင့္ History of India မ်ားကို ကိုးကားတင္ျပသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

Download here

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus