ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သမၼတႀကီးထံသို႔ ေမတၱာရပ္ခံစာသို႔/

ဦးသိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေန႔စြဲ- ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္

အေၾကာင္းအရာ။ ။ လူမ်ိဳး ဘာသာ မုန္းတီးေစရန္လႈ႔ံေဆာ္ျခင္းမ်ား၊ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားအား အေရးယူေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း။

သမၼတႀကီး ခင္ဗ်ား၊

(၁) လြန္ခဲ့ေသာ ဂၽြန္လမွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ တို႔၏ အၾကား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပသနာမ်ားမွာ- ျမန္မာ့အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ကမၻာ့ အသိုင္း အ၀ိုင္း၌ မ်က္ေျခ မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေလာက္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ ထုိအေျခ အေနသည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးအား အားထုတ္ေနပါသည္ ဆိုသည့္ သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးတစ္ရပ္အတြက္ လည္း စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

(၂) ရခိုင္ျပည္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ျပသနာမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍- သမၼတႀကီး၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို နား ေထာင္ရေသာအခါ- ထိုကိစၥ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္ သတင္းမွားမ်ားသာ လက္ခံယံုၾကည္ ေနဟန္ရွိေၾကာင္းလည္း ၀မ္းနည္းဘြယ္ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိုျပသနာမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚမႈသည္- ခြင့္ မလႊတ္ႏိုင္ေသာ လူသတ္ မုဒိန္းမႈေၾကာင့္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ္ လည္း- အမွန္တစ္ကယ္ ျဖစ္ရပ္မွာ RNDP မွ ေက်ာက္နီေမာ္တာ၀န္ခံ ဦးညီပုႏွင့္ NLD မွ ေအာင္ဇံေ၀ ဆုိသူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ဟု ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းက သံုးသပ္ထားပါသည္။ သို႔ ေသာ္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ား အား ဆက္လက္၍ မေဖၚလိုေတာ့ပါ။ ျပသနာမီး မည္သို႔ ၿငိမ္းမည္ကိုသာ ဦးတည္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

(၃) ၁၉၈၈ ခု ျပည္လံုးကၽြတ္ အံုႂကြမႈႀကီးအား ရက္ပိုင္းအတြင္း ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ထိုထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေသးငယ္ေသာ ရခိုင္ျပည္ အေရးအခင္းအား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။

(၄) သို႔ေသာ္ ျပသနာမွာ ၿငိမ္းမသြားဘဲ- အျခားၿမိဳ႔နယ္မ်ား (မင္းျပား၊ ၿမိဳ႔ေဟာင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴမ်ားထိ) ကူးစက္လွ်က္ ပိုမိုဆိုး၀ါးေနေၾကာင္း ကမၻာတစ္ခုလံုးမွ ၾကားေန၊ ျမင္ေန၊ သိေနရပါသည္။

(၅) ျပည္တြင္းျပသနာအား ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ သမၼတႀကီးႏွင့္ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း အေရးယူထိန္းကြပ္မႈ မရွိလွ်င္ ႏိုင္ငံျပင္ပမွ အင္အားစုမ်ားက ၀င္ေရာက္စြပ္ဖက္ လာႏိုင္ပါသည္။ ထုိအခါ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးကုန္မည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ က်ဴးလြန္သူမ်ား လႈ႔ံေဆာ္သူမ်ားအားလည္း Crime against humanity ျဖင့္ ကမၻာ့ခံုရံုးသို႔ တင္ပို႔ခံရႏိုင္စရာ ရွိေနပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍.

(က) ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္ေနသည့္ မြတ္ဆလင္တို႔အား ႏွိပ္ကြပ္၊ ေမာင္းထုတ္၊ သတ္ျဖတ္၊ ညႇင္းပန္း၊ ခြဲျခား ေနျခင္းတို႔အား ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ထိန္းခ်ဳပ္အေရးယူေပးရန္-

(ခ) ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပဌာန္းသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒ - ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ေခါင္းစီးမွာ ပုဒ္မ ၃၆၄ အား တိုက္ရိုက္ ဆန္႔က်င္ ေနသည့္- ဆႏၵေဖၚထုတ္ေနမႈမ်ား၊ လူသားခ်င္းၾကား အမုန္းတရား ဖန္တီး ေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ထိုသို႔ လႈ႔ံေဆာ္ေနသူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေပးပါရန္-

(ဂ) လူသားျခင္းၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဘာသာတရား ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ား အား မက်ဴးလြန္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒ မ်ား ေပၚလစီမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ခ်မွတ္လွ်က္ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚေပးပါရန္-- ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။


ေ႒းလြင္ဦး
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔
(အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)ေနဆန္းဦး
ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ
လြတ္လပ္ေသာရုိဟင္ဂ်ာလွဳပ္ရွားမႈအဖြဲ ့
(အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)


မိတၱဴကို

  • မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ကုလသမဂၢ)
  • မစၥတာ ကန္တာနား (- လူ႔အခြင့္အေရး ဦးေဆာင္ တာ၀န္ခံ ကုလသမဂၢ)
  • Ekmeleddin İhsanoğlu (အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး အိုအိုင္စီ)
  • US State Department
  • အျခားေသာ ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

Download original statement here

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus