ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဥေရာပႏွင့္အန္ဂ်ီအုိမ်ားလူ႔အခြင့္အေရးဖုိရမ္သုိ႔ BROUK တက္ေရာက္

BROUK ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ႏွင့္ ကုသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီး Ms Navanethem Pillay တုိ႔ကုိ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဥေရာပ-အန္ဂ်ီအုိလူ႔အခြင့္အေရးဖုိရမ္တြင္ေတြ႔ရစဥ္ (ဓါတ္ပုံ - BROUK)

RB News 
ဒီဇင္ဘာ (၉) ၂၀၁၂

ဘရာဆဲလ္ ။ ။ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔ထိ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံ ဘရာဆဲလ္ၿမဳိ႕တြင္က်င္းပေသာ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ဖုိရမ္သုိ႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ ငံအေျခ စုိက္ ျမန္မာရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္းသတင္း ရရွိပါသည္။ အဆုိပါဖုိ ရမ္တြင္ ဦးထြန္းခင္မွ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏လူ႔အခြင့္ အေရးကုိယ္စားလွယ္ Mr Stavros Lammbrinidis ၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီးရုံး၏ မဟာမင္းႀကီး Ms Navanethem Pillay တုိ႔ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရး ကုိေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဦးထြန္းခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ သူစိမ္းေၾကာက္ျခင္းမ်ားတစ္ေန႔ ထက္တစ္ေန႔တုိးပြားလာသည့္အေၾကာင္းႏွင့္ဇြန္လႏွင့္ေအာက္တုိဘာလမ်ားတြင္ရခုိင္အစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္အ စုိးရတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအသက္ဆုံရွဳံးခဲ့ရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားအေရး ကုိေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ျမန္မာရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္းဥကၠဌ ဦးထြန္းခင္သည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီးရုံး မဟာမင္း ႀကီး Ms Navanethem Pillay၊ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားမွလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး၌ သီးျခားေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထုိသုိ႔သီးျခားေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဦးထြန္းခင္မွ - 


  • အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္ေနသည့္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားရပ္တန္႔ရန္အတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကုိဖိအားေပးရန္၊ ခုိကုိးရာမဲ့ေနေသာရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္မ်ား၏ဘ၀ကုိ ကာကြယ္ ေပးရန္၊ 
  • ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္မ်ားပုိ႔၍ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္ပြားလာမည့္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ မြတ္ စလင္ မ်ား၏ေနအိမ္ မ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းမွကာကြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးရန္၊ 
  • ကုလသမဂၢမွစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ႏုိင္ငံတကာမွလြတ္လပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား အခင္းျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာေနရာ မ်ားသုိ႔ပုိ႔ေပးရန္
  • ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားထံသုိ႔လူသားခ်င္းစာနာေသာအေထာက္အပံ့မ်ားအဟန္႔ အတားမရွိပုိ႔ခြင့္ရရွိရန္၊သီးျခားခြဲ၍ထားသည့္ေပၚလစီကုိရပ္တန္႔၍ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး ကုိဖန္တီးယူရန္၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကုိရုပ္သိမ္းရန္(သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံတ ကာစံခ်ိန္စံ ညႊန္းႏႈန္းျဖင့္ျပင္ဆင္ရန္၊ တုိ႔ကုိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အားဖိ အား ေပးရန္ တုိ႔ကုိအေလးထား၍ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus