ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းမ်ားရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ (အပုိင္း ၄)


အဘူအာနင္
RB News
11.11.2012

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီး မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေမးခြန္းမ်ား ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခ်က္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္”

အပုိင္း (၄)

ယေန႔ အခ်ိန္အခါ၏ လုိအပ္ခ်က္

အာဏာတည္တံ့ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕ေထာက္ခံမႈရရွိေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ဘာ သာ ေရး ကို ခုတုံး လုပ္ခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ျပီ။ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူ႕တန္ဖုိး၊ ဒီမုိကေရစီ လြတ္လပ္မႈကို ျပည္သူ တုိ႕သိရွိ နားလည္ မႈအားနည္းေနသည္။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးမိႈင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မူးယစ္ နစ္ျမဳပ္ ေနပါ သည္။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုကမၻာ့ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို လည္း ျပည္သူမ်ား မခန္႕မွန္း ႏုိင္ျဖစ္ေန၏။ အေတြးအျမင္မ်ားညစ္ညမ္းမႈ Conceptual polluscion ဧကန္ရွိေနပါ သည္။ အေတြး အျမင္ ကိုလည္း လမ္းမွားသို႕တြန္းပို႕ေပးသည္။

ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳသင့္သည္။ အေပၚကေနေအာက္သို႕အဆင့္အဆင့္ျပဳလုပ္သြားရမည္။ အတိတ္ ကလမ္း ညႊန္မႈ၊သြန္သင္မႈ၊ၾသ၀ါဒေပးမႈမ်ား၊ ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားမွားေန၍ ျမန္မာႏုိင္ငံLDC ႏုိင္ငံျဖစ္ ေန ျခင္းျဖစ္ ပါ သည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အဆင့္နိမ့္ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္တြင္း စစ္လည္း မျငိမ္ ဘဲရွိ ေနသည္။

ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း စက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္သြားသည္။ မေလးရွားလည္း ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး ဆင့္ နီးပါး ေရာက္ေနသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ အတိတ္ေပၚသံေယာဇဥ္ျငိတြယ္ေနရန္ မသင့္ပါ။ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္ကိုလက္ခံရမည္။ ကမၻာတစ္ခုလံုးေျပာင္းလဲေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕လည္း ေျပာင္းလဲ သင့္သည္။ အျမင္ဟန္ပန္ေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ခံယူခ်က္၊ သေဘာ တရားမ်ား ေျပာင္း ရန္လုိေပမည္။ ကိုယ္ႏွင့္မတူကိုယ့္ရန္သူမဟုတ္၊ သည္းခံေပး ရမည္။ လူမ်ိဳးဘာသာ မတူသူ အားလံုးကို တေျပးညီျမင္ရမည္။ ထုိသို႕ေသာ စံႏႈန္းမ်ားမရွိျခင္းကိုပင္ တာ၀န္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားက အမ်ိဳးသားေရးဟု ဦးေဆာင္ျပသေနေၾကာင္းကို ၀မ္းနည္းစြာၾကားေနသည္။

ဤတြင္ ကၽြန္ေတာ္မီးေမာင္းထုိးျပလုိသည္မွာ - အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ထုိင္းစသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ တရုတ္ျပည္ကေရႊ႕ေျပာင္းလာေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ စာေပ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀အာမခံေပးထားေၾကာင့္ေတြ႕ရသည္။ ရခုိင္ ျပည္နယ္ မွာ ရခုိင္ ဇာတိ ကုလား မ်ား Indigenous ျဖစ္ျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းပယ္လုိ သူမ်ား ရွိႏုိင္သည္။ သမုိင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ယွဥ္ထုိး ၍ အမွန္ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ ရခုိင္ဇာတိ စစ္စစ္ျဖစ္ေသာ မူဆလင္မ်ားကို ႏုိင္ငံသား အဆင့္ပင္ မေပး ခ်င္ျဖစ္ေနျခင္းသည္ မထူးဆန္းဘူးလား။ မိမိႏွင့္ ဘာသာမတူ၍ သံသယ၊ ခြဲမရ၊ ေရာေထြး စသည့္ ဆင္ေျခမ်ား ထုတ္ျပျပီး ႏုိင္ငံမဲ့လုိလုိ လုပ္ထားသင့္ပါသလား။ ထုိ မူဆလင္မ်ားကို လည္း ႏွစ္ ဆယ့္ တစ္ရာစု၏ တန္ဖုိးခြဲေ၀ ခံစားခြင့္ေပးသင့္ပါသည္။ Let the strong survive, the weak go to the wall အားရွိႏုိင္သူအႏုိင္ရေစ၊ အားနည္းသူေျမာင္း ထဲေရာက္ေစျခင္း သည္ သက္ဦး ဆံပိုင္ ေခတ္၏ အေန အထားျဖစ္ ပါသည္။

ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ကပင္ ေျမွာက္စားလာခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကို ႏုိင္ငံျခားသားဟု မည္သို႕ စြပ္စြဲေျပာ ဆုိရသနည္း။ ေမာက္မာျခင္း၊ ၀င့္ၾကြားလုိျခင္း၊ အႏုိင္က်င့္ျခင္းတုိ႕တြင္ အရသာ တစ္ မ်ိဳးရွိ တတ္သည္။ ခံယူခ်က္ေလးကိုျပဳျပင္ရျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ခဲယဥ္းတတ္ ပါသည္။ ခံယူ ခ်က္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ျပႆနာေပၚတတ္သည္ဟု မၾကာခင္က ထင္ေပၚေက်ာ္ ၾကားသူ တစ္ေယာက္ က ေျပာ ခဲ့ေၾကာင္းၾကားသိရပါသည္။ ခံယူခ်က္ကို ေျပာင္းလဲတန္ ေျပာင္းလဲရေပမည္။ ခံယူေသာ ၀ါဒကို စြန္႕လႊတ္ ရသည္မွာ စြန္႕စားမႈတမ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။ သံေယာ ဇဥ္ရွိ တတ္သည္။

ဂ်ပန္တုိ႕၊ ဂ်ာမန္တုိ႕က ယခင္က သူတုိ႕၏အမ်ိဳးသား၀ါဒခံယူခ်က္ကို စြန္႕လႊတ္ခဲ့ျခင္း အားျဖင့္ နစ္နာမႈ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ကမၻာ့ဒုတိယႏွင့္ တတိယ စီးပြားေရး အင္အားၾကီးႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ႏုိင္ငံ မွာလည္း မိမိမၾကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာလူမ်ိဳးကို သန္႕စင္ေအာင္ျပဳ လုပ္ရမည္ဟု ယခင့္ ယခင္ အစိုးရမ်ား ကတဆင့္ လက္ဆင့္ကမ္းရလာေသာ အမ်ိဳးသားေရး ခံယူခ်က္ကို ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္ တန္ ပါျပီ။ ျပည္သူ အားလံုးလူမ်ိဳး၊ ဘာသာမခြဲဘဲ တန္းတူအခြင့္အေရး ရွိသင့္သည္။ ယေန႕တုိင္းရင္း သား မ်ား ကာကြယ္ေရး ဥပေဒေရးဆြဲရန္ စဥ္းစားေနခ်ိန္တြင္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မ်ားကို ၄င္း၊ သန္းခ်ီ၍ ရွိေသာ ျမန္ မာ မူဆလင္မ်ားတုိ့၄င္း၊တည္းတန္းတူေအာင္ မွ်တေအာင္ ျပဳလုပ္ေပး ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တပါတီအာဏာရွင္စနစ္က ရခုိင္မွ ကုလားမ်ားကို ေပ်ာက္ေအာင္၊ ႏုိင္ငံမဲ့ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ ထားေသာ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ႏုိင္ငံသားဥပေဒကိုျပင္ဆင္ျပီးႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္မ်ားထုတ္ေပးသင့္ သည္။ အေျပာင္း အလဲျပဳ ရန္အခက္အခဲရွိသည္တုိ႕ကိုသိရပါသည္။ လက္ရွိယႏၲရား တခုလံုးမွာ ယခင္ လူမ်ိဳး ခြဲျခား ေရး အျမင္ သင္ၾကားေလ့က်င့္ထားသူမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ျပည္နယ္ အတြင္း လူမ်ိဳးမ တူေသာ္ လည္း၊ ကိုင္ေဆာင္ေသာကတ္ျပားတူလွ်င္ ညီညႊတ္မႈ၊ မွ်တမႈမ်ားရွိလာပါမည္။ အခ်င္းခ်င္း တေျပးညီ၊ တသား တည္း၊ တန္းတူအျဖစ္ ျမင္လာပါမည္။ ၄င္းသည္ပင္ ႏုိင္ငံတုိးတက္မႈ၏ အေျခခံျဖစ္ပါ သည္။ နဂိုကပင္ လူမ်ိဳးေရး မေျပလည္မႈမ်ား ရွိသည့္ေနရာတြင္ ကိုင္ေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံသား လက္မွတ္ အေရာင္ မတူဆုိလွ်င္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ ျဖစ္သြားေပမည္။ မိမိႏွင့္ ဘာသာ မတူသူတုိ့ကို္ နွစ္ေပါင္းနွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းသည္ပင္ မ်ားေနပါၿပီ။ လူမ်ိဳးခြဲျခားႏုိင္ျခင္း ကို္ အမ်ိဳးသားေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအျဖစ္ ၾသဘာ ေပးျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းေသာ ဤရာစုမွာ မရွိသင့္ဟု ယံုၾကည္ေနပါသည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္း၀န္ၾကီးမ်ား ေျဖၾကားခ်က္မ်ား
လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ၀န္ၾကီးမ်ားက ေျဖၾကားသည္မွာ ထူးျခား ေပသည္။ လုိရင္းမေျမာက္၊ တလြဲစီေျဖၾကားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀း(၂၃-၃-၂၀၁၁)ေန႕တြင္ ဘူးသီး ေတာင္ျမိဳ႕ နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအဗၺဒူရာဇတ္(ခ)ဦးေရႊေမာင္က“ရခုိင္ျပည္မွ မူဆလင္ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ အေျခခံပညာအထက္တန္း စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ေသာ္ လည္း အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား တက္ေရာက္ရန္အမွတ္မွီွေသာ္လည္း တက္ ေရာက္ ခြင့္မရရွိၾက သျဖင့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာ မႈမ်ား ရွိျခင္းကို သက္ဆုိင္ရာမွ (အစိုးရမွ)မည္သို႕ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပး မည္ကို သိလုိပါ သည္။”ဟုေမးျမန္းထားပါသည္။ ၄င္းကို နယက အစိုးရ ပညာေရး ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ခ်မ္းေအးက မည္သို႕ ကူညီေျဖရွင္းေပးမည္မေျပာ၊ လက္ရွိ၀င္ခြင့္မေပးျခင္းမွာ ၁၉၈၂ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အရႏုိင္ငံသားဟု မသတ္မွတ္ရေသး၍ ဟုလည္း ပြင့္လင္းစြာမေျပာ၊ လက္ရွိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား တြင္ ေက်ာင္းသား လက္ခံသည့္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ကိုသာ ရွင္းျပသည္။(၂၂-၃-၂၀၁၁ ေၾကးမံု)

ေမးခြန္းရွင္သိလုိသည္မွာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေတာ့မည္။ (အစုိးရသစ္မဖြဲ႕ရေသး) သူ ကိုယ္ စား ျပဳေသာ နယ္ေျမမွ မူဆလင္မ်ားက ယခင္ဖဆပလေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီေခတ္ မ်ား ကဲ့သို႕ ႏုိင္ငံ သားအခြင့္အေရးရမလား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရ မလား၊ အစိုးရ ေပၚ လစီ ေျပာင္းျပီ လားစသည္တုိ႕ျဖစ္သည္။ ၀န္ၾကီးက ထုိကိစၥကို ပြင့္လင္းစြာ ေျဖၾကားျခင္းမျပဳပါ။

တဖန္ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာကိရ္အမတ္(ခ) ဦးေအာင္ေဇာ္ ၀င္းက (၂၂-၃-၂၀၁၁)ေန႕ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္-

“ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေမာင္းေတာခရုိင္ႏွင့္အျခားျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ား(မူဆလင္)မ်ား ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ မရွိသျဖင့္(မရရွိေသးသျဖင့္)ယာယီကတ္အျဖဴကတ္အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္မ်ားျဖင့္ေနရသည္။သူတုိ႕တြင္ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ သြားလာေရး၊ စသည္တုိ႕တြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေန၍ နစ္နာေနပါသည္။ ထုိသူတုိ႕ကို ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသလား”(၂၃-၃-၂၀၁၁ေၾကမံု)

ဟု ထုိေမးခြန္းကိုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိေမးခြန္းကို ထုိစဥ္က လ၀က၀န္ၾကီးဦးေမာင္ဦးက (၀န္ၾကီး အဖြဲ႕အသစ္မေရြးရေသးပါ)ေျဖရွင္းေပးရာတြင္ ပထမယခင္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ အေၾကာင္း ႏွင့္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒပါ အဓိကအပိုဒ္မ်ားထုတ္ႏႈတ္ရွင္းျပခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္ အမတ္ မင္း ေမးေသာ ေမာင္းေတာ ခရိုင္ႏွင့္ အျခားျမိဳ႕နယ္မွ လူမ်ားသည္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံသား ျပစ္မႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ၄၂၊၄၃တုိ႕အရ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္းရွင္းျပသည္။ယင္းပုဒ္မမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခား သားႏွင့္ သက္ ဆုိင္ေသာပုဒ္မျဖစ္ရာ ၀န္ၾကီးက ေမးခြန္းပါျပည္သူမ်ား (မူဆလင္) မ်ားကို ႏုိင္ငံျခား သား ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ စဥ္းစားရန္အခ်က္မွာ (၁)၀န္ၾကီးတစ္ေယာက္သည္ ႏုိင္ငံျခားသားဆုိရံုႏွင့္ လူမ်ိဳးစု တစု(သိန္းေပါင္းႏွစ္ဆယ္နီးပါးရွိသည္။) ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ေရာလား။ (၂)၀န္ၾကီးရည္ညႊန္း ေသာ ပုဒ္မ-၄၂တြင္ “ယင္းတုိ႕မွာ အနည္းဆံုး ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၄)ရက္ေန႕ မတုိင္မီကာလ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း ေရာက္ရွိေနထုိင္သူႏွင့္ ထုိသူတုိ႕မွ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ေမြးဖြား သည့္သားသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ဥပေဒမ်ားအရ ႏုိ္င္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထား ရန္ က်န္ေနေၾကာင္း အေထာက္ အထားခုိင္မာ စြာတင္ျပႏုိင္လွ်င္ ဗဟုိအဖြဲ႕သို ႏုိင္ငံ သားျပ ဳခြင့္ရလုိေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။”

ဟုပါရွိပါသည္။အေထာက္အထားျပည့္စံုခုိင္မာစြာမေဖာ္ျပႏုိင္ပါက ႏုိင္ငံသားအျဖစ္သတ္မွတ္ေပး ႏုိင္မည္မ ဟုတ္ေၾကာင္းႏုိင္ငံသား/ႏုိင္ငံျခားသားသံသယအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ႏုိင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီး က တ ဆက္ တည္းရွင္းျပသည္။

ေမးခြန္းပါမူဆလင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားမွ လာသူမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္ ေၾကာင္း အေထာက့္အထား မရွိပါ။ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားရန္လည္း အေၾကာင္း မေပၚခဲ့ပါ။ အားလံုး အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ရထားျပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားကလာေရာက္ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္   ေလွ်ာက္ထားရန္က်န္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပရန္မရွိသျဖင့္ အားလံုးသည္ ၀န္ၾကီးေျပာျပသ ကဲ့သို႕ ႏုိင္ငံသား၊ႏုိင္ငံျခား သားသံသယအျဖစ္ အိတ္၀င္ သပိတ္၀င္ျဖစ္သြားေပမည္။ ခုိင္မာေသာ အေထာက္ အထားမ်ားျပ၍ ႏွစ္ငါးဆယ္မတုိင္ခင္က အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ရရွိခ့ဲသည္။ ယင္းမွတ္ပံုတင္ မ်ား ကို အစိုးရက သိမ္းယူသြားခဲ့ရာ ခုိင္မာေသာ အေထာက္ အထားဘယ္ မွာရမည္ နည္း။ မိဘဘုိး ဘြားေသသူလည္းေသသြားျပီ။

ပုဒ္မ(၄၃)တြင္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး၊ ဘာသာစကား တမ်ိဳးမ်ိဳးကၽြမ္း က်င္စြာ ေျပာဆုိတတ္ရမည္ဟုပါရွိပါသည္။ ရခုိင္ျပည္တြင္ ေျမာက္ဦးေခတ္ကစ၍ လြတ္လပ္ေရး ရသည္ အထိ ရခုိင္သားအားလံုး(အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပိုင္းမွ ရခုိင္မ်ား) ကုလားစကား ေျပာသည္။ ကုလား စကား သည္ အမ်ားျပည္သူသံုးစကား Lingua-franca ျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ (Francois Buchanan-The Languages of Burma Empire; Asiatick Research Journal, Vol – V,1801 ခု ရႈပါ။

ဤတြင္ ထုိေဒသကုလားမ်ား(ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား)၊ ရခုိင္ျမန္မာစကားေျပာဆုိတတ္ရန္ အေျခအေန မရွိခဲ့ပါ။ ယေန႕ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ေနေသာ ဘရူး၀ါလူမ်ိဳး၊ ဒုိင္းနက္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ စကား သူတုိ႕ လည္း တတ္ကၽြမ္းသည္။ ၄င္းကိုအစုိးရက သက္ေသခံအျဖစ္ လက္ခံမည္လား။ ဤသို႕ေမးခြန္းထုတ္ ရျခင္းမွာ ဘရူး၀ါႏွင့္ဒုိင္းနက္တုိ႕၏ ဘာသာစကားသည္ ကုလားစကားျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

၀န္ၾကီးက ႏုိင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မမ်ားရွင္းျပရာတြင္ (၁) ပုဒ္မ-၁၃အရ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၾကီးရွစ္မ်ိဳးႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ အပ အျခားသူမ်ားႏုိင္ငံသားမျဖစ္ႏုိင္၊ (၂) ပုဒ္မ၅အရ တုိင္းရင္းသား မိဘမွ ေမြးဖြား သူသည္ ေမြးရာပါႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ယခင္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒပါ ဘုိးဘြားလက္ ထက္ကပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေမြးဖြားေနထုိင္လာသူမ်ား ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္ဟု ပါရွိျခင္းကို ပယ္ ဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။(၃)ပုဒ္မ(၆)တြင္ ဤဥပေဒအာဏာ တည္သည့္ေန႕ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ျပီး သူမ်ားႏုိင္ငံ သားျဖစ္သည္ဟုရွင္းသည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္ အစည္း အေ၀း(၅-၁၀-၂၀၁၁) ရက္ေန႕မွာ လ၀က၀န္ၾကီးဦးခင္ရီက ၄င္းသည္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္မႈ ဥပေဒ အရ ေလ်ွာက္ထားျပီး နုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ားကုိသာ ဆုိလုိသည္။ ယခင္ ဥပေဒအရ အလုိ အေလ်ာက္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေနသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားစာရင္းမွာမပါ၀င္ဟုရွင္းျပန္သည္။ ႏုိင္ငံသားျပဳ ခြင့္ေလွ်ာက္ျပီး U.C.C ႏုိင္ငံသားရရွိထားသူမ်ားသာ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိေပးပါသည္။

အထက္ဥပေဒတြင္ တုိင္းရင္းသားဆုိသူမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲမိမိတုိ႕ ဆႏၵအရ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား(၁၃၅)မ်ိဳးဆုိသည္ကို မည္သည့္ပါလီမန္ကမွ အတည္ျပဳျခင္း မဟုတ္ပါ။ အဓိ က ျပည္နယ္ ရေနေသာ လူမ်ိဳးစု ရွစ္မ်ိဳးႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ဟုဆုိသည္။ ရွစ္မ်ိဳးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ရွစ္မ်ိဳးမွ ဆင္းသက္ေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုဟုသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆုိသည္။ (ဒုတိယ အၾကိမ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀း(၂၉-၈-၂၀၁၁)မွာ လ၀က၀န္ၾကီး ရွင္းလင္းခ်က္။

ယေန႕ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ဆုိသူအခ်ိဳ႕ကလည္း အထက္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးကို လက္ခံ အတည္ျပဳ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ၍ တုိင္းရင္းသားညီညႊတ္ေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသား ေနေၾကာင္း ၀မ္းနည္း စရာအျဖစ္ေတြ႕ရသည္။(၂/၇၆ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္)

လက္ေတြ႕မွာတုိင္းရင္းသားရွစ္မ်ိဳးႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဆုိသူမ်ားကို အဓမၼဆက္စပ္ေပးျခင္း သာျဖစ္ သည္။ ဥပမာ ဆလံု၊ မေလး၊ ပသွ်ဴးတုိ႕သည္ မြန္မဟုတ္သလုိ ကိုးကန္႕သည္ လည္း ရွမ္း မဟုတ္ပါ။ ရခုိင္မွ ဘရူ၀ါသည္ ရခုိင္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ (စာမ်က္ႏွာ-၉ကိုရႈပါ) ရခုိင္မွ မူဆလင္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္က ေရာက္ရွိေနထုိင္ခဲ့ေသာ မိဘႏွစ္ပါးမွ ျပည္တြင္း တြင္ ေမြးဖြားေၾကာင္း ခုိင္မာေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ထား ရမည္ဟု ၀န္ၾကီးက ရွင္းသည္။ အထက္ပါအတုိင္း အျခားတုိင္း ရင္းသားမ်ားကို အေထာက္အထားျပ ဟုေတာင္းလွ်င္ လြယ္ကူစြာျပႏုိင္မလား၊ စဥ္းစား စရာျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားဆုိသူ ရွစ္မ်ိဳးႏွင့္ မႏြယ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ရႏုိင္ ရန္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ ထားရ မည္ဆုိလွ်င္ အထက္ (၁၃၅)မ်ိဳးထဲမွာ မတူညီသူ မ်ားစြာ ရွိေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းတုိ႕အား မည္သို႕စဥ္းစား မည္နည္း။

ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ယေန႕ရခုိင္လူမ်ိဳးဆုိသူမ်ား၏ သီးသန္႕ႏုိင္ငံမည္သည့္အခါမွ မဟုတ္ခဲ့ပါ။ မျဖစ္ခဲ့ပါ။ မူဆလင္မ်ားအဓိကအင္အားစုအျဖစ္ ေရွးပေ၀သဏီက ပင္ရွိေနသည္။ ဘုိးေတာ္ဘုရား သိမ္းစဥ္က လည္းရွိခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္မွာ သူတုိ႕ကို ရခုိင္မူဆလင္/ျမန္မာ မူဆလင္ဟု သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။ တျခားႏုိင္ငံကလာေသာ မူဆလင္မဟုတ္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ရခုိင္သို႕ အဂၤလိပ္ေခတ္မွာ လာေရာက္ေလ့ရွိခဲ့ေသာ ဘဂၤလားမွ မူဆလင္မ်ားရာသီ အလုိက္ အလုပ္လုပ္ရန္ လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရာသီကုန္လွ်င္ ေနရပ္ျပန္ခဲ့ၾကေလ့ရွိသည္။ (စစ္ေတြေဂေဇးတီးယားရႈပါ) အစိုးရ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ကုန္သည္ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိခဲ့သည္။ သူတုိ႕က FRC ကိုင္ထားခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ျဖင့္ ယေန႕ရခုိင္မွ မူဆလင္ မ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသခံမ်ား (Indigenous မ်ား)ျဖစ္ၾကသည္။ ကုန္သည္၊ ၀န္ထမ္း၊ အႏြယ္ မဟုတ္။ ေက်းလက္ေနေတာင္သူမ်ား ေရလုပ္ငန္း၊ ငါးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ စားသူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ေနာက္ပိုင္းတခ်ိဳ႕ ရခုိင္မွ မူဆလင္မ်ားကို လ၀ကမွ ဘဂၤလား၊ပါကစၥတန္စသည္တုိ႕မွ ခုိး၀င္လာသူဟု ဖမ္းဆီး၊ အမႈစြဲရံုးတင္ခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးသူ လ၀ကအရာရွိမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္လူဦးေရ အေနအထား Demography ကိုနားလည္သူမဟုတ္ သမုိင္း ေၾကာင္းကိုမသိ၍ ဖမ္းဆီးတရား စြဲျခင္းျဖစ္သည္။ တရားရံုးခ်ဳပ္ကမူ လူတစ္ေယာက္၏ ရုပ္သ႑ာန္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတုိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၏ လုိအပ္ခ်က္မဟုတ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစဥ္အဆက္ေနထုိင္လာေသာ မ်ိဳး ဆက္ မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ကာလမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္ သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ျပီး တရားခံျဖစ္ေနသူမ်ားကို တရားေသ လႊတ္ေပး ခဲ့သည့္ သာဓက စီရင္ထံုးမ်ား လည္းရွိေပသည္။စီရင္ထံုးဆုိသည္ ဥပေဒကဲ့သို႕ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကို (ယေန႕ရခုိင္မွာကဲ့သို႕)ဥပေဒျပဌာန္း၍ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒ မျပဌာန္း ဘဲလည္းေကာင္း ရုပ္သိမ္းသည္ဆုိသည္မွာ ထူးထူးျခားျခားအာဏာရွင္ႏုိင္ငံ တစ္ခုႏွစ္ခု အတြင္းသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၾကားဘူးဖတ္ဖူးပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ႏုိင္ငံမဲ့ျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံသားအဆင့္ေလွ်ာ့ျခင္းကို ကမၻာကလက္မခံပါ။ ကုလ သမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းက တားျမစ္ထားသည္။ ထုိေၾကညာစာတမ္းကို လက္မွတ္ ထုိးေသာ ႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ ျမန္ မာႏုိင္ငံလည္းပါ၀င္သည္။ ယေန႕ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူ႕အခြင့္ အေရး ကိုေလး စားမည္။ ကာကြယ္မည္။ ျမွင့္တင္မည္ဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ေျပာဆုိေနေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသို႕လည္း ကတိေပးေနေၾကာင္းမ်ား ေတြ႕ရသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိ၀င္ဘာ ပထမပတ္အတြင္း ကုသမ ဂၢဒုကၡသည္မ်ား မဟာမင္းၾကီးရံုး UNHCRမွ လက္ေထာက္ မဟာမင္းၾကီး Ms.Enika Feller က ျမန္မာ၀န္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ရခုိင္မွ မူဆလင္မ်ား ၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေရး ကိစၥကို ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း သိရသည္။ အျပီးသတ္ အေျဖမရ ေသးေၾကာင္းေျပာ သြားသည္ဟု သိရပါသည္။

ေရွ႕က စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ရွင္းျပသည့္အတုိင္း ယေန႕ရခုိင္ရွိ မူဆလင္မ်ားသည္ ရခုိင္ေျမဖြား စစ္စစ္ မ်ားျဖစ္သည္။၄င္းတုိ႕ကို ခုိး၀င္လာသူ၊ ေရာေထြးသူ၊ ခြဲျခားမရသူ ၊ သံသယစသည္ျဖင့္ သတင္း ျဖန္႕ ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွာေၾကညာျခင္း၊ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားတြင္ သင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ သင္ျပပို႕ ခ်ျခင္း မ်ား သည္ ထုိလူမ်ိဳးကို ျပည္သူမ်ားက အထင္အျမင္ ေသးလာႏုိင္သည္။ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံ လာႏုိင္ သည္။ ႏုိင္ငံျခား သားအျဖစ္ မုန္းတီးလာႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားေပၚႏိုင္သည္။ ကမၻာ က ေရွာင္ ရွား ရန္ၾကိဳး စားေနေသာ လမ္းစဥ္ အယူအဆတစ္ခုကို ျမန္မာ့ပြဲဦးထြက္ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရ က ေမြး ထုတ္ မည္။ အသက္သြင္းမည္ဟု ဆုိလွ်င္ မေလ်ာ္ကန္ေသာ ကိစၥျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ဤမူဆလင္မ်ားသည္ သမုိင္းအစဥ္အဆက္က ရခုိင္ျပည္တြင္ေနထုိင္လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္၍ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိမွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးခဲ့သူမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ ခ်စ္မ်ား ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထူးျခားခ်က္ကား ျမန္မာတျပည္လံုးတြင္ ေမာင္း ေတာျမိဳ႕ နယ္ မွာ ပထမဦးဆံုး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ ထုတ္ေပးျခင္ းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ ရွိ၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ဟုဆုိရေပမည္။ တုိင္းရင္းသား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့၍ တျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား ကဲ့သို႕ အခြင့္ အေရး ရရွိခဲ့ သည္။ ျငင္းပယ္လုိသူရွိ၏။ သိရွိရန္မွာ ၁၉၄၉ခု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပံု တင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ-၃၃အရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကအမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကုိ မကိုင္ေဆာင္ရပါ။ ႏိုင္ငံသား မ်ားကသာ ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္ကိုႏိုင္ငံ သားသက္ေသခံ လက္ မွတ္ဟူ၍ မူလလ၀က ပုံစံမ်ားတြင္ေတြ႔ရသည္။၁၉၄၈ခုႏွစ္ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒအရေမြးရာပါ ႏို္င္ငံ သားျဖစ္ သူမ်ားကိုသာ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ကဒ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ေမြးရာပါႏို္င္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား အတြက္ဟူu.c.c ဟူ၍ရွိ ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားဆိုလွ်င္ F.R.C ကိုင္ေဆာင္ရ သည္။ ျပည္ေထာင္ စု ျမန္မာႏို္င္ငံ လူ၀င္မႈ အေရးေပၚလတ္တေလာျပဌာန္းခ်က္အက္ဥပေဒ(၁၉၄၇)အရမည္သည့္လက္မွတ္မွမကိုင္ေဆာင္သူ ကိုဖမ္း ခ်ဳပ္အေရးယူႏို္င္သည္။သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ပို႔ႏိုင္သည္။ရခိုင္မွကုလားမ်ားကိုအေရးမယူဘဲႏွစ္ငါး ဆယ္ေက်ာ္ ထားျခင္းမွာယင္းတို႔နိုင္ငံသားျဖစ္ေန၍ ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္သည္ ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ျဖစ္ေန၍ အေရာင္း အ၀ယ္ ကိစၥ၊ ေက်ာင္း၀င္ျခင္း၊ အလုပ္၀င္ျခင္းကိစၥ၊ ခရီးမ်ားသြားျခင္းမ်ား တြင္ အေထာက္အထား အျဖစ္ ျပရ သည္ ျမန္မာ ႏို္င္ငံပါစ္ပို႔အတြက္လည္း အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ ထုတ္ျပရသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၄င္း သည္ ႏို္င္ငံ သား လက္မွတ္ အစစ္ ပင္ျဖစ္သည္။ NRC-National Registration Card ဟုေခၚသည္။ National မွာႏို္င္ငံ သား Citizen ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။Chinese National တရုတ္ႏိုင္ငံသား Myanmar National ျမန္ မာ ႏို္င္ငံသားဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၄င္း NRC ျဖင့္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္၊လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခြင့္ ရခဲ့သူမ်ားစြာရွိသည္။၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕NRC (အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္) ျဖင့္ အေရြးခံထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။(ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္-၅၈/၂၀၁၁ (၂-၁၀-၂၀၁၁)ေၾကးမုံ)။

ဤသို႔ျဖင့္NRC ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ႏိုင္ငံသားဟုဆိုရေပမည္။ ယေန႔ျပႆနာ ျဖစ္ေနေသာ စာတမ္း၏ အဓိက အခ်က္ျဖစ္ေသာရခိုင္မွကုလားမ်ားအားလုံး၏မိဘဘိုးဘြားမ်ား အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ ကဒ္ရရွိ ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔၏ မ်ိဳးဆက္ ငယ္ရြယ္သူသား၊ေျမးမ်ား တခ်ိဳ႕ကို အစိုးရက ထုတ္ေပးျခင္း၊ ပိတ္ ထား ၍ မရွိျခင္းျဖစ္ႏို္င္သည္။

ဖဆပလအစိုးရအိမ္ေစာင့္အစိုးရ၊ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ၊ဖဆလအေစာပိုင္းအစိုးရ မ်ား လက္ထက္ က NRC မ်ား ရြာစဥ္ကြင္းဆင္း၍ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ဥပေဒအရ အစိုးရတခုက ေဆာင္ ရြက္ၿပီး ဥပေဒ အရ ေပးအပ္ၿပီးသည္ကို ေနာက္အစိုးရတခုက ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ရုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳႏိုင္ ပါ။ ႏိုင္ငံ သား ႏိုင္ငံျခား သား ထိုစဥ္ကပင္ရွိသည္။ ခြဲျခားေသာ ဥပေဒရွိခဲ့၍ တရားရုံးက /ႏိုင္ငံျခားသား ခြဲျခားသတ္ မွတ္စီရင္ႏို္င္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၇၈ခုႏွစ္၊နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးအတြင္းဘဂၤလားသို႔ထြက္ေျပးခဲ့သူႏွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္တြင္ အမ်ား စုမွာ မွတ္ပုံတင္ ကတ္မ်ားရွိ၍ ျမန္မာႏို္င္ငံသားအျဖစ္ျပန္လည္လက္ခံယူရသည္။အစပထမကထိုစဥ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဦးအုန္းေက်ာ္ကထြက္ေျပးသူမ်ားျမန္မာႏုိ္င္ငံသားမ်ားမဟုတ္မိမိေနရပ္ ျပန္ သြား သူမ်ားဟု ကုလသ မဂၢ တြင္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးခဲ့သည္။[UNHCR-A nationt within a nation, 1995] မွတ္ပုံတင္မ်ား ထုတ္ျပ၍ ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ရသျဖင့္ ျပန္လည္ လက္ခံ ယူလာ ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးျခင္း ကိုရပ္ဆုိင္ထားသည္။ ထုတ္ေပးသည္ မ်ားကိုလည္း ရလွ်င္ရသလို ျပန္သိမ္း ယူခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ကဒ္ က႑ာေပ်ာက္သြားေအာင္ ၁၉၈၂တြင္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္မႈဥပေဒ အသစ္ တခုျပ ဌာန္းသည္။ အဓိပၸါယ္မရွင္းလင္းဘဲလိုရာ ဆြဲႏိုင္ေသာ ဥပေဒ ျဖစ္၏။ ထိုဥပေဒ အရရခိုင္မွ မူဆလင္ မ်ား ႏို္င္ငံသား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္ သည္ ဟုသတ္မွတ္လိုလွ်င္ သတ္မွတ္ႏို္င္သည္။ ဥပေဒ သစ္အရ ႏို္င္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမ်ားကို ၁၉၉၈ ေလာက္က စတင္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုမတိုင္မီ NRC အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားကို ႏိုင္ငံ သားဟု မေခၚဆုိႏိုင္ ဘူး လား။  ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီး အကဲ မ်ားကလည္း ထိုအမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ ကဒ္ကို ပဲကိုင္ေဆာင္ခဲ့ဘူးသည္။ ယေန႔ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ အစိုးရႏွင့္ ပါလီမန္က အထက္ ဥပေဒ ေပၚေပါက္လာပုံ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို မွ်တေသာအျမင္ျဖင့္သုံးသပ္ကာရခုိ္င္ကကုလားမ်ား ႏိုင္ငံမဲ့အသြင္ျဖစ္ေနျခင္းကို ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္ ယခုမွေပၚျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရး ေပတံႏွင့္မကိုက္၍ ႏိုင္ငံသား လက္မွတ္မရသူမ်ားသည္ ႏို္င္ငံျခားသားမ်ားပါဟုမွတ္ခ်က္ေပးလိုေသာအဆင့္ျမင့္အရာရွိတခ်ိဳကိုေတြ႔ရသည္။

ႏို္င္ငံမဲ့ျပဳလုပ္ထားျခင္းႏွင့္နစက၏ ကြပ္ကဲမႈ

ယေန႔ ရခို္င္မွာရွိေသာ ကုလားမ်ားကို ယခင္မည္သည့္ အစိုးရကမွ် FRC ကိုင္ပါဟု မညႊန္ၾကားခဲ့ပါ။ အားလုံးမွတ္ပုံတင္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။ မွတ္ပုံတင္မ်ားကို အစိုးရမွ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ လ၀က ဥပေဒမ်ားအရ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားသားမွ FRC မကိုင္ဘဲ မေနရခိ်န္မွာ သူတို႔ကို ႏိုင္ငံသား မွတ္ပုံတင္ ထုတ္ေပးျခင္း မွာ ေရွးပေ၀သဏီပင္ ရွိေနေသာ ေရခံ၊ေျမခံတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္၍ျဖစ္သည္။ သူတို႔မွာ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္မ်ား ရွိၾက သည္။ လယ္ေျမ၊ ဆိုင္ခန္း၊ တိုက္ခန္း စသည္ျဖင့္ပိုင္ဆိုင္ေနသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ အခြင့္ အေရး မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ကုလား ျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသား စာရင္းမွ ပယ္ထားျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ တိုင္းရင္း သားျဖစ္ ခဲ့သည္။[စာ ၂၄၊၂၅ရႈ]

သို႔ေသာ္မဆလေခတ္ေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္း ခြဲျခားဆက္ဆံလာသည္။ လူမ်ိဳးေရးႏွိပ္ကြက္မႈ မ်ားတဆင့္ၿပီး တဆင့္တုိး လာေပသည္။ ဤကိစၥမ်ိဳးသည္တဘက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕ဟုျဖစ္ေပၚ လာၿပီး ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ပို၍အရွိန္ျမင့္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။ လူဦးေရစစ္ဆင္ေရးမ်ား အႀကိမ္ ႀကိမ္ျပဳ သည္။ ေနာက္ပိုင္း နဂါးမင္းစစ္ဆင္ေရးေပၚလာသည္။ ၿပီးေနာက္၁၉၈၂ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ သစ္ေပၚလာသည္။ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ တစ္ခုရွိလ်က္ႏွင္ ့ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းျခင္းမွာထူးျခားေသာရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိ ေပမည္။ ၄င္းသည္မွန္ကန္မွ်တေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မျဖစ္ႏုိင္၊ ဥပေဒကို တင္းၾကပ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ရခုိ္င္မွကုလားမ်ားထိုရည္ရြယ္ခ်က္၏သားေကာင္မ်ားျဖစ္သြားသည္။ထိုစဥ္ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကအထက္ဥပေဒသစ္ကိုမမွ်တေၾကာင္း၊အစြန္းဘက္ေရာက္ေသာဥပေဒ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏို္င္ငံ သားတခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္သြား ႏိုင္ေၾကာင္းမ်ား ေ၀ဖန္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆုိေစယေန႔အထိ မဆလအစိုးရက ရခိုင္မူဆလင္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသား ဟုတရား၀င္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေသးပါ။ တဆက္တည္း အေရးအခင္းမွ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေရာက္ရွိ လာသည္။ ရခို္င္ကမူဆလင္မ်ား လည္းလြတ္လပ္ခြင့္အေတာ္ရသြားသည္။ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ခဲ့ေသာသြားလာခြင့္ပြင့္လင္းသြားသည္။စီးပြားရွာ ခြင့္မ်ား လည္း လမ္းပြင့္သြားသည္။၁၉၉၀ခုႏွစ္၊ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါတီေထာင္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာငါးေနရာရခဲ့ သည္။NLD, SNLD,ALD,NUP ႏွင့္ မြန္ဒီမို ကေရစီပါတီၿပီးေနာက္ ဆ႒မေနရာအမ်ားဆုရခဲ့ေသာ ႏို္င္ငံေရး အစုအေ၀းဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ဤအေနအထားကိုမၾကည္ျဖဴႏိုင္၊မရႈစိမ့္ႏို္င္၍ရခိုင္ျပည္နယ္မွႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူဘုံေပါက္ သာေက်ာ္ႏွင့္ သူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုက န၀တအစိုးရသို႔ “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဂိုဟင္ဂ်ာ အႏၱ ရာယ္”ဆိုသည့္စာတန္းရွည္တစ္ေစာင္တင္ျပသည္။ ၄င္းတြင္ရခုိင္မွကုလားမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔က ရခုိင္ျပည္နယ္၏စီပြားေရး၊လူမႈေရး၊ႏိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ လႊမ္းမုိး ပါ၀င္ ျခင္းမ်ား အျပင္ ႏိုင္ငံ တ ကာ မူဆလင္မ်ား၏ အႏၱရာယ္ စသည္ျဖင့္ပါရွိပါသည္။ရခုိင္မွမူဆလင္မ်ားကို မည္သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ကြပ္ႏွိပ္ ထားရမည္ဆိုသည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း မျပဳပါက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရခို္င္လူမ်ိဳးေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းထားသည္။ တိုင္းရင္းသား ရွဳ႔ေထာင့္ျဖစ္ေန၍ အစိုးရက ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္သည္။ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ေက်နပ္ရန္လည္း လိုအပ္ေနပုံရသည္။ နယ္ၿခားေဒသ လူ၀င္မႈစစ္ေဆးကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႔(နစက) ဟုအဖြဲ႔ တဖြဲ႕ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ဌာနခ်ဳပ္ ထားရန္ ဖြဲ႕စည္းဖြင့္လွစ္လုိက္သည္။ ၄င္းအဖြဲ႕မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ရွင္းျပခ်က္အရ ရည္ရြယ္ ခ်က္ သုံးခု၊ ဦးတည္ခ်က္(၅)ခုရွိပါသည္။ရည္ရြယ္ခ်က္ သုံးခုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ ကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ ေဒသေနျပည္သူလူထု (မူဆလင္မ်ား)အား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး တို႔ပါ၀င္သည္။ ၄င္းသည္ အာဏာ စက္ျပင္းထန္ေသာအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ေမာင္းေတာနယ္မွာနယ္ေျမခြဲ(၈)ခုခြဲထားသည္။နယ္ေျမမ်ား ထဲမွာ ပင္ စခန္းခြဲမ်ားရွိေနရာ၊တနယ္လုံးစခန္းခြဲ(၂၆)ခုရွိေပသည္။ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္နယ္ေျမ တခုစခန္းခြဲ(၅) ခုရွိေပသည္။ အဖြဲ႕ကို ေထာက္ လွမ္းေရးျပည္သူ႔ရဲ၊ လ၀က၊အေကာက္ခြန္ စသည့္ဌာန ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းသည္။ လူအင္အား သုံး ေထာင္ ေက်ာ္ပါရွိပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ က ေဒသေနျပည္ သူမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဟု ဆို ေသာ္ လည္း လက္ေတြ႔မွာ ထိုေဒသေန မူဆလင္မ်ားကို ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား အျဖစ္ သေဘာထား ၿပီး စီးပြားေရး၊ လူမူေရးဘ၀ တစ္ခုလုံး ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

နစက၏လုံၿခဳံေရးဆုိသည္ကုိ၊ျပည္သူလူထုျမင္သည္မွာနယ္ေျမလူထု၏စီးပြားေရးဘ၀တခုလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားျခင္း၊ ကန္႔သတ္တားဆီးပိတ္ပင္မႈ အရပ္ရပ္ျပဳလုပ္ထားျခင္း တုို႔သာ ျဖစ္ သည္။ ၿမိဳ႔နယ္ေက်ာ္ သြား လာခြင့္ ပိတ္ထားသည္။ ရြာမ်ားမွာလည္းဧည့္စာရင္းတုိင္ရသည္။ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုသိမ္းယူ လိုက္သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္မဟုတ္၊လုိင္စင္စီးပြားေရးပုံစံ အသက ္သြင္းသည္။အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ကို ခြဲတန္းျဖင့္ခြင့္ျပဳသည္။ အမိန္႔မယူဘဲအိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္မရွိ။ အိမ္ ေဆာက္ခြင့္၊ သာသနာ့ အေဆာက္ အဦးမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ပိတ္ထားသည္။ ေက်ာင္း သားမ်ားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ စ သည့္ျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္မရွိ၊ အိမ္ေမြး တိရစၦာန္ ကို သန္းေခါင္စာရင္းလုပ္သည္။ သန္း ေခါင္စာရင္း (လ၀က အိမ္ေထာင္စုစာရင္းႏွင့္၊ နစက အိမ္ ေထာင္စုစာရင္းဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးရွိလာသည္။) မိသားစု၊ စုေပါင္း ဓာတ္ပုံရုိက္ထားသည္။ အိမ္ေျမပုံ၊ ရြာေျမပုံမ်ားေရးဆြဲထားသည္။

ထို႔အျပင္ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္၏ အဓိက စီးပြားေရးျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိကပုဇြန္ေမြးျမဴေရးကန္မ်ားကို သိမ္းယူ လိုက္သည္။ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက ္နထလရြာ ဟူ၍ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာအသစ္ခ် ေပးရာ လယ္ ေျမမ်ား သိမ္းယူလိုက္သည္။ ဘူးသီးေတာင္မွာ တပ္ရင္းႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္ရွိ သည္။ ၄င္း တပ္ရင္း မ်ားအတြက္ လည္း ေဘးပတ္၀န္းက်င္ လယ္ေျမဧက ေထာင္ခ်ီ၍ သိမ္းယူပါသည။္ အေစာပိုင္းတြင္ အခမဲ့ လုပ္အားမ်ား ေန႔စဥ္ ရွိခဲ့သည္။ ထိုအေန အထားမ်ိဳးတြင္ နယ္ေျမလူထု၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဘ၀ကို ခန္႔မွန္း ႏိုင္သည္။ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ လယ္ေလာက္တြင္ ျပည္သာယာ စစ္ဆင္ေရးဟု ေပၚလာခ့ဲရာ စီးပြားေရး ၊ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ လုံး၀ရပ္တန္႔ သြားသည္။ သို႔ျဖင့္ေဒသ တြင္ စီးပြားေရးမရွိ၊ အလုပ္အကိုင္ မရွိ၊ စစ္“ေပၚတာ ”၊စခန္း“ေပၚတာ” သြားၿပီး ျပန္လာသူ အ ေတာ္ မ်ားမ်ား ငွက္ဖ်ားပိုး ၀င္ေရာဂါျဖစ္ၿပီးေသ ကုန္သည္။ ဤအမႈမ်ားအားလုံး အျဖစ္မွန္ပါ။ အျဖစ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆို၍ သည္။ ျပည္သူမ်ားတြင္ အစာေရစာ လုံၿခဳံမႈ မရွိေၾကာက္လန္႔ေနရ သည္။ ငတ္ျပတ္ေနသူလည္း ငတ္ျပတ္ေန၏။ အက်ိုဳးဆက္က တဖက္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသူမ်ား ေပၚလာ၏ အခ်ိန္တိုအတြင္းထြက္ ေျပးသူႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ရွိသြားေပသည္။ ဘဂၤလားေဒရွ္႕မွာ စခန္းဖြင့္၍ ေနရာခ်ထားေပသည္။ ၀န္ႀကီးရွင္းလင္းခ်က္အရ ယင္းထဲမွ(၂၃၀၀၀၀)ႏွစ္ သိန္းသုံးေသာင္းေက်ာ္ျပန္ လည္လက္ခံေနရာခ်ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။

အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္နီးပါးၿမိဳ႕နယ္ေက်ာ ္ခရီးသြားလာခြင့္ပိတ္ထားသည္။ယခုႏွစ္မွ၍ပုံစံ(၄)ေခၚႏိုင္ငံ ျခားသားခရီး သြားလာခြင့္ပုံစံစာရြတ္ျဖင့္ (၄၀) ယာယီခရီးထြက္ခြင့္ျပဳသည္။ ၄င္းလက္မွတ္လည္း ဆင္းရဲ သူမ်ားက မရႏုိင္၊ေငြက်ပ္သုံးေသာင္းမွေလးသိန္းအထိ ကုန္က်သည္ဟုထိုေဒသမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စား လွယ္ က ဒုတိ ယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ဤသို႔ပုံစံ(၄)ျဖင့္သြားလာေစျခင္းသည္ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ကာကြယ္ေရးႏွင့္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ဟုဆုိ သည္လူမ်ိဳးဘာသာခြဲျခားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ-၃၄၈ကိုညႊန္း၍ ျပည္ ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ကိုကိုရွင္းျပသည္။(၃-၉-၂၀၁၁ေၾကးမုံ)လူမ်ိဳးသာဘာခြဲျခားျခင္း မဟုတ္ လွ်င္ အထက္ ပိတ္ပင္တား ဆီးသူမ်ား၊ လူမႈစီးပြားဘ၀တြင္ကန္႔သတ္မႈမ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိမ္းယူမႈမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ျပဳ လုပ္ရသနည္း။ ေဒသခံမူဆလင္မ်ားက ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကို ထိပါးေအာင္ျပဳ လုပ္ေနေသာ အမႈ ကိစၥကၽြန္ပ္တို႔မေတြ႔ရွိပါ။လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူလည္းထိုေနရာမွာမရွိပါ။အျဖဴေရာင္နယ္ေျမျဖစ္ ပါသည္ ။ ကုလား လူမ်ိဳးတြင္ မူဆလင္၊ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶဘာသာရွိပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားကို တုိင္ရင္းသား ဘရႈ၀ါ(ခ)ျမန္မာႀကီးဟုနာမည္တပ္ထားသည္။ လြတ္လပ္စြာသြား လာခြင့္၊ စီးပြားရွာခြင့္ရွိေပသည္။ ဟိႏၵဴႏွင့္မူဆလင္တို႔က သာပုံစံ(၄)ရယူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။၀န္ႀကီးက အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒပုဒ္မ-၃၄၈ ကိုညႊန္းၿပီး လူမ်ိဳးဘာသာခြဲျခားမႈမရွိဟုေျပာျခင္းကို ေစာဒကတက္ ေနရပါ သည့္ စနစ္မ်ိဳးျဖစ္ေန သည္မွာ လက္ေတြ႕ပါ။သာသနာ့အေဆာက္ အဦးမ်ား ျပင္ဆင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း ေမးခြန္းကို သာသနာေရး ၀န္ႀကီး သူရဦးျမင့္ေမာင္က ဗလီမ်ားျပင္ဆင္ရန္အမႈတြဲကိုၿမိဳ႕ နယ္၊ျပည္နယ္ မွတဆင့္၀န္ႀကီးဌာနအထိ အဆင့္ဆင့္ လာရ မည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အမႈ တြဲမ်ား ၀န္ႀကီးဌာ ကို ေရာက္ရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း သာ ရွင္းျပပါသည္။မေရာက္ရွိျခင္းကိုစုံ စမ္းေမးျမန္း ေပး မည္။ ေနာင္ တြင္ျပင္ ဆင္ႏိုင္ေအာင္ ေအာက္ေျခသို႔ညႊန္႔ၾကားေပးမည္ဟုမေျပာပါ။ ဤကိစၥ အ ထက္ ေအာက္နား လည္မႈ ရွိၿပီး သား ဟု ထင္ရပါသည္။ အထက္မွ ပိတ္ပင္ထားျခင္း ျဖစ္ရေပမည္။ သာမန္ျပင္ ဆင္မႈ အတြက္ ၀န္ႀကီး ဌာနအထိတက္ရသည္ဆိုျခင္းလည္းတင္းၾကပ္ေသာႀကိဳးနီစနစ္ျဖစ္ေနပါသည္။အေျခခံမွာျပင္ဆင္မႈအ မႈတြဲ တင္ျပခြင့္မရွိသည္ကိုမည္သို႔ေျပာရမည္နည္း။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus