ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

နိင္ငံမဲ့ လူမ်ဳိးမ်ား စာရင္းမရွိလူမ်ဳိးစုအသစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္လက္ခံေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိ

ႏိုင္ငံမဲ့လူမ်ဳိးမ်ား၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႏိုင္ငံတြင္း သတ္မွတ္လူမ်ဳိးစုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မခံရသည့္ လူမ်ဳိးစုအသစ္မ်ား ႏုိင္ငံတြင္း ရွိပါက ၄င္းတို႕ကို လူမ်ဳိးစုအသစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လက္ခံေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာသည္။

"ျပည္လုံးကၽြတ္ေကာက္လို႕ လူမ်ဳိးစု အျဖစ္သတ္မွတ္ႏုိင္မယ့္ ႏိုု္င္ငံမဲ့ လူမ်ဳိးေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေခတ္အ ဆက္ဆက္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တာမွာ မရွိတဲ့လူမ်ဳိးစု ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေတြ႕ရင္ သူတို႕ေတြ မွာ ဘာ အေထာက္ အထားမွ ခိုင္ခိုင္မာမာ မရွိရင္ လ.ဝ.က ဥပေဒအတိုင္း အေရးယူမွာပါ။ လက္ခံေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ ေနတယ္။ အစဥ္ေနလာတယ္ဆိုရင္ သူတို႕ကို White Card ႏိုင္ငံသား မေသခ်ာတဲ့ အေထာက္အထားပဲ ေပးမယ္" ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံသားကတ္ ေျခာက္မ်ဳိး ထုတ္ေပးေလ့ရွိျပီး ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္၊ အမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ကတ္၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသားကတ္၊ ႏိုင္ငံသားျပဳကတ္၊ FRC (အခြန္ေဆာင္ေနသူ)ကတ္၊ မည္ သည့္ႏို္င္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္သည့္ ကတ္(White Card) မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိ၇သည္။

"စမ္းသပ္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ျပည္လုံးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္လိုက္ရင္ ခိုးဝင္သူ ရွိရင္ အေရးယူမွာ ဆိုလည္း အဲဒီအခ်ိန္ သူတို႕ ထြက္ေျပးၾကမွာပဲ။ ခုက ဘာလူမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေကာက္မယ္။ ဘာသာေလးခု ရွိတယ္။ ေနာက္ သာသနာေရးက သတ္မွတ္တဲ့ နတ္ဆိုတဲ့ ဘာသာ ရွိတယ္။ ဘာသာႀကီးေတြ List လုပ္မယ္။ ဒီမွာ ဘာ ဘာသာမွလည္း မကိုးကြယ္ဘူး။ လူမ်ဳိးတိတိက်က် မရွိဘူးဆိုရင္ အျခားထဲ ထည့္မယ္။ ျပီးရင္ ေလ့လာမႈ လုပ္မယ္။ ဒါကို ထုတ္ျပန္ခ်င္မွ ထုတ္ျပန္မယ္" ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႕ လူမ်ဳိးတစ္စုအျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္း ေနထိုင္သည့္ စာ၇င္း မရွိသူမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုအျဖစ္ တိတိက်က် အေထာက္အထားျပေနႏိုင္သူ မရွိသူမ်ား၊ ဘာသာမဲ့ တိတိက်က် ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိသူမ်ားကို စိစစ္ေတြ႕ရွိပါက ၄င္းတို႕အေပၚ ႏို္င္ငံလုံျခဳံေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားစီးပြားေရး အတြက္ စိစစ္ကာ မသမာမႈ ရွိပါက White Card ထုတ္ေပးျခင္း မျပဳဘဲ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

"ႏိုင္ငံလုံျခဳံေရးအတြက္ လုပ္တာပါ။ ဘယ္သူ႕ကို မဆို ႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ခြင့္ ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး။ စိစစ္ဦးမွာ ပါ။ ေနသင့္တယ္ဆိုတဲ့ စစ္ေဆးမႈ မရရင္ ဒါမွမဟုတ္ စစ္ေဆးမႈမွာ မသမာမႈ ရွိရင္ ဘယ္သူ႕ကို မဆို အေရးယူသြားမယ္" ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံလူဦးေရမွာ ခန္႕မွန္းေျခ ၆၀ ဒႆမ ၉၈ သန္း ရွိေၾကာင္း ခန္႕မွန္းစာရင္း ေကာက္ယူမႈအရ သိရသည္။

[The Myanmar Post Global ဂ်ာနယ္၊ No.83, Friday, November 2, 2012 ၏ စာမ်က္ႏွာ(၆) တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ]
(ေဆြလႈိင္ထူး)

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus