ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ကုိယ့္ထုိက္နဲ႔ ကိုယ္ကံ ခံလုိက္ေတာ့


ေဌးလြင္ဦး
RB News
20.11.2012

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမုိကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ အတူ-၊ မ်က္ကန္း အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီေတြ၊ အာဏာရူးေတြ၊ ေနရာလိုခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ- (၀ဓဂဏ- ဘိကၡဴ) လူသတ္ဂိုဏ္း ဘုန္းႀကီးေတြ ေျခခ်င္းလိမ္ၿပီ-၊ မြတ္ ဆလင္ေတြကို ငါးစာခ်- ငါးရမလား အၿပိဳင္အဆုိင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတယ္။ 

လူလူခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားဘုိ႔-၊ လူကုိ လူလုိ တန္ဘုိးထားဘုိ႔-၊ အျပစ္မဲ့ လူထုကုိ သတ္ျဖတ္ ေမာင္းထုတ္ ၿပီး- နယ္ေျမမ်ား လုယူျခင္းမ်ား ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ဘုိ႔၊ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီး အေရးယူ-ေဆာင္ရြက္ဘို႔ ငါတို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့တယ္။ မင္းတို႔ လုပ္ေနသမွ်- ဘယ္လုိလိမ္လိမ္၊ ဘယ္လိုဖံုးဖံုး ငါတို႔ သိေနပါ တယ္လို႔လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေဖၚေျပာခဲ့တယ္-၊ ႀကိဳတင္ေဖၚေျပာၿပီး သက္ေသျပခဲ့တယ္။ ငါတို႔ေရးသား ေဖၚျပ ခဲ့သမွ်ကို မဆင္ျခင္ဘဲ သာမန္စာေရး ဆရာတစ္ဦးရဲ႔ ေဆာင္းပါးမ်ား ကဲ့သို႔သာ သေဘာထားၿပီး - မထီေလးစား ျပဳခဲ့တယ္။ အျပစ္မဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၊ ကမန္မ်ား၊ ရခုိင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားခဲ့တယ္။ 

အမိုက္ဇတ္ခင္း ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားက၊ ငါတို႔မွာ အာဏာရွိတယ္၊ ငါတို႔မွာ လူအင္အားမ်ားတယ္၊ ငါတို႔ လုပ္ခ်င္ ရာ လုပ္မယ္လုိ႔ မိုက္ေၾကးခြဲခဲ့ျပန္တယ္။ အခုတစ္ဖန္ ျပည္မဘက္မွာပါ ထပ္ဆင့္ ေစာ္ကားဘို႔ ဟန္ျပင္လာျပန္ တယ္။ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးဘက္မွာ လက္သတ္ေမြး ၀ဓဂဏ ဘိကၡဴ (လူသတ္ဂုိဏ္း ဘုန္း ႀကီး) မ်ားကို ေဘးမဲ့ေပးၿပီး မြတ္ဆလင္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ဘို႔ ၀ါဒျဖန္႔ခိုင္းထားျပန္တယ္။- 
ဒီေန႔ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကို အသိေပးလိုတယ္၊ သတိေပးျခင္း သတ္မွတ္ရက္ ေစ့ေရာက္သြားပါၿပီ။ ငါတို႔ ျမန္ မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔မွ- တရားေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တာ၀န္ခံမ်ားက လည္း အမႈဖုိင္တြဲၿပီး ငါ့ဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရတာ၊ သည္းခံေနရတာ ပင္ပန္းလွပါၿပီ။- ငါကိုယ္တိုင္ ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ဗဟုိအစိုးရ အေနနဲ႔- ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကို ဖမ္းေတာ့ ဖမ္းခ်င္ရဲ႔ - ဖမ္းရခက္ ျဖစ္ေနပံု ရတယ္လို႔ တြက္မိၿပီး-၊ အစိုးရဘက္က- အမွန္တရားဘက္က ကူညီခ်င္တာလည္း ၾကာလွပါၿပီ။ 

အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊ လူသားခ်င္း တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးကုိ ငတ္မြတ္ေနသူမ်ား၊ ရာဇ၀တ္ေကာင္ မ်ားအား ခံုရံုးသို႔ ပို႔ေဆာင္လိုသူမ်ားကို- ငါ ကူညီရမယ့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အမႈဖုိင္တြဲ ေစာင့္ ေနသူ မ်ားအား - “မင္းတို႔ လုပ္သင့္တာ လုပ္ေတာ့”လို႔ ငါ ခြင့္ေပးလိုက္ပါၿပီ။ ဒီသတင္းဟာ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား အတြက္ သတင္းဆိုး ျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္၊ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကို ဖမ္းလုိၿပီး အေရးယူရ ခက္ေနတဲ့ ဗဟိုအစုိးရ အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ အမွန္တရားကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးကို လုိလား သူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ေစ- သတင္းေကာင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ဒီအႀကိမ္၊ ဒီအခ်ိန္မွာ- ဗဟိုအစိုးရရဲ႔ ထိပ္သီးပိုင္းေတြကို တရားခံအျဖစ္က ခဏဖယ္ထားေပးေပမယ့္- ငါတို႔ ဘက္က ေစာင့္ၾကည့္ေနဦးမွာပါ။ တစ္ကယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရး လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားကို ရပ္တန္းက ရပ္ေစဘို႔ မေဆာင္ရြက္ရင္၊ ၀ဓဂဏ (လူသတ္ဂုိဏ္း ဘုန္းႀကီး)မ်ားအား သာသနာ သန္႔ရွင္းေရး မလုပ္ေပးရင္- အျပစ္မရွိ အျပစ္ရွာ မြတ္ဆလင္မ်ားကိုခ်ည္း ပုတ္ခတ္စြပ္စြဲ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ေနရင္၊ မြတ္ဆလင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားကို နာမည္ပ်က္စာရင္းထည့္ထားျခင္းမ်ား မဖ်က္သိမ္းေပးရင္- အမႈတြဲထဲမွာ သမၼတ ကိုယ္တိုင္ ပါသြားႏိုင္ပါတယ္။ ငါတို႔မွာ အေရးယူႏိုင္တဲ့ အေထာက္အထားေတြ တိတိက်က် ရွိေနတယ္။ (ဒီ အႀကိမ္မွာေတာ့ ခဏာ ဖယ္ထားပါမယ္။) 

အျခားေသာ အတုိက္အခံပါတီမ်ား ဘက္မွလည္း မ်က္ကန္းအမ်ိဳးေရး ၀ါဒမွာ ရပ္တည္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏွိပ္ ကြပ္ဘုိ႔ အားေပးျခင္း၊ ျမန္မာမြတ္ဆလင္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ဘို႔ အားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရင္ သမိုင္းကို လွန္ၿပီး- ေရႊ က်ီးစစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ယူခဲ့သူ၊ ဂဠံဳမင္းစစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ယူခဲ့သူ၊ နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ယူခဲ့သူ- အားလံုး ရာဇ၀တ္မႈထဲမွာ ပါသြားရမွာ ေသခ်ာတယ္။ (ရာဇ၀တ္ေဘး ေျပးမလြတ္ႏုိင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ျပင္ဆင္ဘို႔ အခ်ိန္ ေပးထား ပါေသးတယ္-)။ 

ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မ်ား၊ မ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္ တရားခံမ်ားကို ငါတုိ႔ဘက္က ခံုရံုးေပၚတင္လိုက္လို႔ မေၾကနပ္ဘဲ- ဗဟုိအစိုးရဘက္မွ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ႂကြၿပး ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး- မထူးဇတ္ ခင္းမယ္ဆိုရင္လည္း- ေသခ်ာတာ တစ္ခုက ငါတို႔ဘက္ကေတာ့- “ဆင္နင္းလုိ႔ ဆန္ေကာ- ဆက္ျပားစရာ မရွိပါ။” အဲ့လို ၀ရုန္းသုန္းကား ျဖစ္သြားရင္ ေနာက္ဆံုးမွာ အမွန္တကယ္ နစ္နာ ပ်က္စီးသြားရမွာက ဘယ္ သူလဲ- ဆုိတာေတာ့ စဥ္းစားထား ေစခ်င္တယ္။- ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးကို ႏုိင္ငံတစ္ကာ တပ္ေတြ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေရာက္လာလိမ့္မယ္ ဆိုတာ ေလာက္ပဲ သတိေပးထားပါရေစ။ (ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း လံုး၀ မဟုတ္ပါ။) 

ငါတုိ႔ဘက္က ျမန္မာျပည္ကို မပ်က္စီးေစလိုပါ။ ဗဟုိအစိုးရ အေနနဲ႔ အမွန္တကယ္ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႔ တရား သျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု၊ ခြဲထြက္ခြင့္မရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္ စုကို သြားလိုတယ္ ဆိုရင္- တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားနဲ႔ ဗဟုိအစိုးရ အၾကား- ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ ရြက္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ကာ ၾသဇာရွိ အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးဘို႔ ငါတုိ႔ ကူညီေပး ႏုိင္တယ္။ လုိ႔- တစ္ပါတည္း ကမ္းလွမ္းလိုပါတယ္။ 

(ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ားကို ခံုရံုးတင္မယ့္ ကိစၥကိုေတာ့- တရားေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ကို- ဒီေန႔ ငါတို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးလိုက္ပါၿပီ။- တရားခံစာရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား၊ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ- မၾကာမွီ ရက္မ်ား အသိေပးသြားပါမယ္။) 


ေဌးလြင္ဦး 
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ 
ျမန္မာမြတ္ဆလင္ တန္းတူညီမွ် လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႔

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus