ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရုိဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကုိ နယ္ေျမတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ရန္ ႀကဳိးစားေန


M.S. Anwar 
RB News 
February 11, 2013 

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕ နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားျဖစ္ ပြားၿပီးေနာက္ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားတြင္ ေလာင္ဒုန္းေက်းရြာ အုပ္စု၊ ျမစင္ရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသား လူငယ္ ၁၃ ဦး ပါ၀င္ ခဲ့သည္။ အဆုိပါ ၁၃ ဦးမွ ၁၁ ဦးကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်မွတ္ ခဲ့ၿပီး၊ က်န္ႏွစ္ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ခဲ့သည့္ ရခုိင္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၄၀ ယူ၍  ၿပန္လည္ လႊတ္ေပး ခဲ့ သည္။ 

ထုိသုိ ႔ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိ ခဲ့ေသာ အျပစ္မဲ့ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ (ခ) ေမာင္သိန္း မွ အဆုိပါ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားအား မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲ၍ ေထာင္က်ေစရန္ ေထာင္ေခ်ာက္ ဆင္ခဲ့ျခင္း သာျဖစ္သည္။ ထုိေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သည္ပင္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၄၀ ယူ၍ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး အားျပန္ လည္ လႊတ္ေပးရန္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းခဲ့ သူျဖစ္ ပါသည္။ ယခု တဖန္ေက်ာင္းသား လူငယ္ ၂၇ ဦး အား မမွန္ကန္သည့္ အေၾကာင္း မ်ားျပ၍ ဖမ္းဆီးရန္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ တရားရုံးမွ ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ ထုတ္ ျပန္ရာ၊ ထုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အတြက္ အကြက္ေကာင္းျဖစ္လာသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ နစကမွ ရုိဟင္ဂ်ာ လူဦးေရ စီစစ္မည္ျဖစ္၍၊ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အဆုိပါ လူငယ္မ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ ေငြ က်ပ္ တစ္သိန္းစီ (စုစုေပါင္း၂၇သိန္း) ေပးရန္ ေတာင္းခံေန ပါသည္။ အကယ္၍ ၎ေတာင္းခံ ေသာေငြ ေၾကး  မေပးလွ်င္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွပယ္ ဖ်က္မည္ ဟုၿခိမ္းေျခာက္ ေနေၾကာင္း သိရ ပါသည္။ အဆုိ ပါ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားမွာ ဆင္းရဲသည့္ မိသားစုမ်ား မွျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာအုပ္ ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမွ ဓါးျပ ပမာ ေတာင္း ဆုိေန သည့္ေငြေၾကးပမာဏကုိေပးႏုိင္ရန္ အေျခအေနမ ရွိေၾကာင္း သိရပါ သည္။ ေက်ာင္း သား လူငယ္ ၂၇ ဦးမွ ႏွစ္ဦးမွာ ႏူရ္ဘရွရ္ႏွင့္ေက်ာ္မင္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

နစက ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴး ႀကီးေအာင္ႏုိင္ဦးမွ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္တရားရုံးမွ ဖမ္းဆီးရန္ ၀ရမ္း ထုတ္ျပန္ ထားျခင္း ခံရသူမ်ားသည္ နစက၏ လူဦးေရ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း လွည့္ ကြက္အ ျဖစ္ျပဳ လုပ္ထား သည္။ ၀ရမ္း ထုတ္ျပန္ထား ခဲ့ရသူသည္ နစက၏ လူဦးေရ စီစစ္ေရးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ေလာင္းဒုန္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ နစကနယ္ေျမ (၅) မွေအာက္ေျခ နစက မ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္း၍ ရုိဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကုိ အထက္ပါ အတုိင္း ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိ သည္။ 

တစ္ဖက္တြင္ နစကကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ႏုိင္ဦးမွ တပ္မိန္႔ေပးေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကုိ သာေရြး၍ နယ္ေျမမွေ မာင္းထုတ္ ရန္ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္ ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ လြန္စြာႀကီးမားေသာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေနၿပီး၊ ျမန္မာ အစုိးရအာ ဏာပုိင္မ်ားမွ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသင့္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus