ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဆုိင္ကလုန္း မဟာဆင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ႕
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္(၈/၂၀၁၃)
၁၃၇၅ခုနွစ္၊ ကဆုန္လဆန္း ၄ ရက္
၂၀၁၃ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၃ ရက္ 

၁။ မိုးေလ ဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာန၏ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ ၿမန္မာ စံေတာ္ခိ်န္ (၁၃၀၀) နာရီ အခိ်န္ ထုတ္ၿပန္ခ်က္ အရ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း တြင္ ၿဖစ္ေပၚ ေနေသာ ဆိုင္ကလုန္း မဟာဆင္ (MAHASEN) သည္ ၿမန္မာ နိုင္ငံ ကိုကိုးကြ်န္း၏ အေနာက္ ဘက္ မိုင္ (၄၁၀) ခန္႔ ပုသိမ္ ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ ေတာင္ဘက္ မိုင္ (၅၄၀) ခန္႔၊ ေက်ာက္ၿဖဴ ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ ေတာင္ဘက္ မိုင္ (၅၉၀) ခန္႔၊ အိႏၵိယ နိုင္ငံ (ခ်င္းႏိုင္ၿမိဳ႕) ၏ အေရွ႕ ေတာင္ဘက္ မိုင္ (၃၈၀) ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ ၿပင္ကို ဗဟိုၿပဳ ေနပါ သည္။ အဆိုပါ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းသည္ ေၿမာက္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ ေရြ႕လ်ား နိုင္ၿပီး မုန္တိုင္း ဗဟိုခ်က္ အနီးတြင္ အၿမင့္ဆံုး ေလတိုက္ နႈန္းမွာ မိုင္ (၆၀) အထိ ရိွနိုင္ပါသည္။ 

၂။ အဆိုပါ မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ ခိ်န္တြင္ ရခိုင္ ကမ္းရိုး တန္းနွင့္ ၿမစ္ဝ ကြ်န္းေပၚ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ တို႔တြင္ မုန္တိုင္း ဒီေရ လိွုင္းဒဏ္ မ်ား လႊမ္းမိုး မႈမ်ား ၿကံုေတြ႕ ရနိုင္ ပါသည္။ ထိုသို ႔ၿကံုေတြ႕ရနိုင္ ခိ်န္တြင္ ေဒသခံ ၿပည္သူ မ်ားအေနၿဖင့္ ဂရုၿပဳ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ အခ်က္ မ်ားကိုလည္း ေရဒီယိုနွင့္ ရုပ္ၿမင္ သံၿကားတို႔မွ ထုတ္ၿပန္ သတိေပး ၿပန္ၾကား လ်က္ရိွ ပါသည္။ 

၃။ ရခိုင္ ၿပည္နယ္ အတြင္း မုန္တိုင္း ဒဏ္နွင့္ ဒီေရ တက္လာ နိုင္သည့္ ေနရာမ်ား၊ ကမ္းေၿခ တစ္ေလွ်ာက္ တဲမ်ား၊ ယာယီ တဲမ်ားၿဖင့္ ေနထိုင္ ေနသူ မ်ားအား ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၄ / ၁၅ ရက္အၿပီး လံုၿခံဳ စိတ္ခ် ရသည့္ ေနရာ မ်ားသို႔ အၿမန္ဆံုး ေရႊ႕ေၿပာင္း ထားရန္ ညႊန္ၿကား ထားၿပီး ၿဖစ္သည္။ 

၄။ အမိ်ဳးသား သဘာဝေဘး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယ သမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းနွင့္ စီမံ ခန္႔ခဲြမႈ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ တို႔မွ တာဝန္ ရိွသူမ်ား ပါဝင္သည့္ စီမံ ကြပ္ကဲမည့္ အဖဲြ႔အား ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္စ၍ ရခိုင္ ၿပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕တြင္ အေၿခ ၿပဳကာ အနီးကပ္ ကြပ္ကဲ သြားရန္ ညႊန္ၿကား ထားၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ 

၅။ တပ္မေတာ္ အေနၿဖင့္ မုန္တိုင္း ဒဏ္က်ေရာက္ နိုင္ေသာ ပင္လယ္ ကမ္းရိုးတန္း ေဒသရိွ တိုင္းစစ္ ဌာနခ်ဳပ္ မ်ားတြင္ ေလယာဉ္၊ ရဟတ္ယာဉ္၊ သေဘၤာ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ မ်ားအား လိုအပ္ ပါက ခ်က္ခ်င္း အကူ အညီ ေပးနိုင္ေရး အသင့္ ၿပင္ဆင္ ထားၿပီး ေဆးကုသ ေရးအဖဲြ႕ မ်ားနွင့္ အၿခား အေထာက္ အကူ ၿပဳနိုင္မည့္ အဖဲြ႕ မ်ားကိုလည္း ဖဲြ႕စည္း၍ ၿကိုတင္ အသင့္ ၿပင္ဆင္ ထားၿပီး ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ၿပန္ အပ္ပါသည္။ 

သတင္းထုတ္ၿပန္ေရးအဖဲြ႕

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus