ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဒုခ်ီရားတန္း ရြာထဲသုိ႔ အာဏာပုိင္ မ်ားႏွင့္ ရခုိင္မ်ား ၀င္ေရာက္ လုယက္၊ ဖ်က္ဆီးၿပီး (၄) ဦးဖမ္းဆီးသြားMYARF & Rohingya Eye
RB News
30.11.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဒုခ်ီးရားတန္း ေက်းရြာသုိ႔ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႔၊ စစ္တပ္၊ ကုိင္းႀကီး န.တ.လ ရခုိင္ရြာႏွင့္ အျခားေသာ ရခုိင္ရြာ မ်ားမွ ဦးေမာင္စိန္လွ၊ ဦးေအာင္ဇံျဖဴႏွင့္ ဦးဘာဂ်ာ တုိ႔ႏွင့္ ရခုိင္ လူငယ္မ်ား အပါအ၀င္ အင္အား (၃၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ ၀င္ေရာက္၍ အိမ္အသုံး အေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား လုယက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ အျပင္ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ (၄) ဦးကုိလည္း ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၂း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကြပ္ကဲေရး အဖြဲ႔၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ကုိင္းႀကီးႏွင့္ ရခုိင္ရြာမ်ားမွ ဦးေမာင္စိန္လွ၊ ဦးေအာင္ဇံျဖဴ၊ ဦးဘာဂ်ာ တုိ႔ႏွင့္ ရခုိင္လူငယ္မ်ား အပါအ၀င္ အင္အား (၃၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ တုိ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဒုခ်ီးရားတန္း ရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ နံနက္ ၃း၃၀ နာရီ အခ်ိန္ထိ လုိင္စင္ရ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ကဲ့သုိ႔ စိတ္တုိင္းက် လုယက္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား အျပင္ အျပစ္မဲ့ ေဒသခံ (၄) ဦးကုိလည္း ဖမ္းဆီး သြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာပါသည္။

ညေနပုိင္း အခ်ိန္မွစ၍ ညပုိင္းတြင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရြာရွိ အမ်ဳိးသား အမ်ားစုမွာ ေနအိမ္မ်ားတြင္ မအိပ္ၾကေတာ့ဘဲ တိမ္းေရွာင္ ေနခဲ့ၾကသည္။ လက္နက္ကုိင္ အာဏာပုိင္ မ်ားႏွင့္ ရခုိင္မ်ားသည္ ေနအိမ္ (၁၄) အိမ္ အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ အိမ္အသုံး အေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ လုယက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အိမ္အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီး၊ လုယက္ခံရသည့္ အိမ္အခ်ဳိ႕၏ အိမ္ေထာင္ ဦးစီး အမည္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးေဓၚလီရာမန္ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္)
(၂) ဦးအဒူဆလာမ္ (ဘ) ဦးေအာ္ဆီရာမန္ (အသက္ ၅၂ ႏွစ္)
(၃) ဦးႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးအဒူဆူဗာန္ (အသက္ ၅၈ ႏွစ္)
(၄) ဦးေဇာ္ဟိရ္အာမတ္ (ဘ) ဦးဘာသာမ်ာ (အသက္ ၅၂ ႏွစ္)
(၅) ဦးေဇာ္လာလ္ (ဘ) ဦးကုလႅာမ်ာ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္)
(၆) ဦးမ်ာဟူေဆာင္း (ဘ) ဦးအာယုဖ္အလီ (အသက္ ၇၀ ႏွစ္)
(၇) ဦးႏူရ္မာမတ္ (ဘ) ဦးဟာလူ (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၈) ဟာဖီးဇ္ ဦးေရာ္ဟီမူလႅာ (ဘ) ဦးေအာ္ဆီရာမန္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္)
(၉) ဦးဆုလ္တာန္အာမတ္ (ဘ) ဦးလာလူး (အသက္ ၆၅ ႏွစ္)
(၁၀) ဦးမာမတ္ေရာ္ရွိတ္ (ဘ) ဦးဟာလာမ်ာ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူ (၄) ဦးမွာ --

(၁) မာမတ္ရီဇူ၀ါန္ (ဘ) ဦးႏူရူလ္အာမီးန္ (၆ တန္း ေက်ာင္းသား)
(၂) မာမတ္ဇူဘုိက္ရ္ (ဘ) ဦးဒိလ္မုိဟာမတ္ (၆ တန္း ေက်ာင္းသား)
(၃) ႏူရူလ္ေဟာက္ခ္ (ဘ) ဦးေဇာ္လာလ္ (အသက္ ၁၅ ႏွစ္)
(၄) ဦးဇူဟူရ္အာလမ္ (ဘ) ဦးေဘာ္ဒီအာလမ္ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) -- တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီးသြားသူ မ်ားကုိ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည္ကုိ မသိရွိရ ေသးေသာေၾကာင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက စုိးရိမ္ ပူပန္ လ်က္ရွိၾကသည္။

တဖန္ ေန႔လည္ (၁) နာရီ အခ်ိန္တြင္လည္း စစ္သား (၁၂) ဦး ရြာထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ေသာင္းက်န္း ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ေျပာပါသည္။ ဦးဟဲဖ္ဇူရာမန္ (ဘ) ဦးေနာ္ဇိရ္ အာမတ္၏ ေနအိမ္မွ အိမ္ေမြး ဆိတ္တစ္ေကာင္၊ ဦးေဖာ္ကိရ္ အာမတ္ (ဘ) ဦးရႈကူရ္ (အသက္ ၆၀ ႏွစ္) ၏ ေနအိမ္မွ ဆုိလာျပား တစ္ခ်ပ္ကုိ ဖ်က္ဆီး၍ ဘက္ထရီ တစ္လုံး လုယက္ သြားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဦးဆုလ္တာန္ အာမတ္ (ဘ) ဦးေအာ္လီအာမတ္ (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) ႏွင့္ ဦးအိဒိရိစ္ (ဘ) ဦးေမာ္ဇူလ္အာမတ္ (အသက္ ၄၅ ႏွစ္) တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ား ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သို႔ေျပာပါသည္။

လက္နက္ကုိင္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္မ်ား ယခုကဲ့သုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ ေသာင္းက်န္း၊ ဖ်က္ဆီး၊ လုယက္၊ ဖမ္းဆီး ရျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ား ေပါင္း၍ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ငွားရမ္းလာသည့္ ငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ား ေပၚတြင္ တင္ရန္ လူမ်ား လုိအပ္ေနသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ မခံမရပ္ႏုိင္ဘဲ မေလးရွား ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရက္စက္မႈ ေပါင္းစုံ ျပဳလုပ္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus