ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

RB News Android Application ထြက္ၿပီ


RB News
4.7.2013

Android ဖုန္းအသုံးျပဳသူမ်ား RB News Andorid Application ကုိ Google Play မွ download လုပ္၍ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါး အပ္ပါသည္။ 

Android OS 2.2 ႏွင့္အထက္ ရွိသည့္ မည္သည့္ ဖုန္းမဆုိတြင္ Google Play Store ၌ RB News ဟုရွာေဖြ၍ (သုိ႔မဟုတ္) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Link အတုိင္း Download လုပ္၍ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါၿပီ။

Google Play Store မွ Download လုပ္ရန္ Link --> http://play.google.com/store/apps/ details?id=com.app.news.rb

Google Play Store မွ Download မရသူမ်ား အတြက္ Link -->

MediaFire Download Link: http://bit.ly/14utaJp


Application size မွာ 875 KB (0.9 MB) သာျဖစ္ၿပီး၊ Connection ရသည္ႏွင့္ သတင္းမ်ား အလုိ အေလ်ာက္ Update ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ Connection Offline တြင္ဖတ္ရႈ ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

RB News Android Application တြင္ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး Myanmar Font မရွိသူမ်ား Font ကုိသီးျခား download လုပ္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ Myanmar Font ကုိ Application ထဲတြင္ ထည့္သြင္း ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ 

RB News Android Application ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိပါက editor@rohingyablogger.com သုိ႔ အီးေမးလ္ ေရးသား ႏုိင္ပါသည္။ 

RB News ဆုိသည္မွာ -- 

RB News ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေန ရ သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ား၏ သတင္းမ်ားကုိ ဦးစားေပး တင္ဆက္ သြားရန္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေထာင္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

RB News သည္ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနျခင္း မဟုတ္သလုိ၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ ၾသဇာခံမွ မဟုတ္ဘဲ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ RB News ၏၀ုိင္းေတာ္သား မ်ားမွာ ေစတနာျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသူ မ်ားသာျဖစ္သည္။ 

RB News မွပူးေပါင္း ပါ၀င္လုပ္ကုိင္ လုိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၊ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားကုိ အျမဲတေစ ႀကဳိဆုိ လ်က္ ရွိပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus