ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲရွိ ေက်းရြာ အခ်ဳိ႕မွ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ၿဖဳိခ်

Rohingya Eye
RB News
25.12.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕ရွိ ေက်းရြာ အခ်ဳိ႕ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ားကုိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက ယခင္ န.စ.က ေျမပုံတြင္ မပါရွိသည့္ ေနအိမ္မ်ားဟု ဆုိကာ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ 

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း သဲေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပ္စု၊ သာယာကုန္းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားသည္ ဇူးသားခါလီရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္ (၃) လုံးႏွင့္ ဖာရီးရြာမွ ဆုိင္ခန္း (၂) ခန္းကုိ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔က ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ၿပီး၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ယင္းေက်းရြာအုပ္စု ေမာ္ဒီရြာမွ အိမ္ေျခ (၅) လုံးကုိလည္း ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

ဇူးသားခါလီရြာမွ ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ ေနအိမ္မ်ား၏ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ေမာ္လ၀ီမုိဟာမတ္ရွာဟဲတ္ (ဘ) ဦးအဘုလ္ဟူစိန္း (အသက္ ၃၁ ႏွစ္)
(၂) ဦးေဖရာအလီ (ဘ) ဦးေဂၚေဖာရ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္)
(၃) ဦးႏူရ္မုစ္တာဖာ (ဘ) ဦးႏူရူေဟာက္ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ဖာရီးရြာမွ ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးေအနာတူလႅာ (ဘ) ဦးဟာလိမ္မူလႅာ (အသက္ ၄၁ ႏွစ္)
(၂) ဦးေဒၚလူ (ဘ) ဦးအဘူႏူမာန္ (အသက္ ၄၀ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။ 

ေမာ္ဒီရြာမွ ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ အိမ္ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ -- 

(၁) ဦးဇာဟိတ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးေဆြတာလာမ္ 
(၂) ႏူရ္အာေလာမ္ (ဘ) ဦးမာမတ္အလီ (အသက္ ၂၀ ႏွစ္)
(၃) မာမတ္ေရွာရီဖ္ (ဘ) ဦးေရွာမိန္းေဇာ္လာလ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္)
(၄) ဇာေဖာရ္အာေလာမ္ (ဘ) ေမာ္လ၀ီဟာကိမ္းအလီ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္)
(၅) အာယုဖ္ (ဘ) ဦးေဆြယာဒ္ႏူရ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာတာင္ ေက်းရြာအုပ္စု ေဘာ္သိလႅာရြာမွ ေနအိမ္ (၄) လုံးႏွင့္ အလယ္ရြာမွ အလယ္ရြာမွ ေနအိမ္ (၂) လုံးတုိ႔ကုိလည္း ရြက္ညဳိေတာင္ ေက်းရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားက န.စ.က ေျမပုံတြင္ မပါရွိဟု ဆုိကာ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့သည္။

ေဘာ္သိလႅာရြာမွ ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ ေနအိမ္မ်ား၏ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ေအကာမုဒၵိန္း (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္အာမတ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္)
(၂) ဦးအဒူဆလာမ္ (ဘ) ဦးေအာ္လီအာမတ္ (အသက္ ၃၂ ႏွစ္)
(၃) ဦးေအဆာန္ (ဘ) ေမာ္လ၀ီေဆာ္လာမတ္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္)
(၄) ဦးဆီရာဇူလ္အစၥလာမ္၏ ဇနီး ေဒၚႏူရ္ဇာန္ (အသက္ ၂၈ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

အလယ္ရြာမွ ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ ေနအိမ္မ်ား၏ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) အလီဇူဟာရ္ (ဘ) ဦးအဒူရွကူရ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္)
(၂) ဖူးခါးဟ္ (ဘ) ဦးဒိလ္မုိဟာမတ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္သည္။

“အခုဖ်က္ခံရတဲ့ အိမ္ေတြ အမ်ားစုက တဲအိမ္ေတြပါ။ ပုိင္ရွင္ေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ဆင္းရဲၾကတယ္။ ပလတ္စတစ္နဲ႔ အမုိးကာထားတဲ့ အိမ္ေတြပါတယ္။ အခု လုပ္ကုိင္စားေသာက္လုိ႔လည္း မရၾကဘူး။ အငတ္ေဘး ႀကဳံေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတြင္းကေန ထြက္ေျပး သြားေအာင္ ေမာင္းထုတ္ေနတာနဲ႔ အတူတူပဲ” ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔က ေျမာေတာင္ ေက်းရြာသို႔ မ.က.ဖ အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆြဲ၊တင္၊စစ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ ဓါတ္ပုံရုိက္ခဟု ဆုိကာ ေငြက်ပ္ ၂ ေထာင္စီ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ခရီးလြန္သူမ်ား အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ ခရီးလြန္ေနေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ယူေပးခဲ့ရသည္။ မိသားစုထဲမွ ခရီးလြန္သူ ရွိၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံစာ ျပလွ်င္ မ.က.ဖ အဖြဲ႔က ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္း ညွစ္ယူခဲ့သျဖင့္ ေငြေၾကး မတတ္ႏုိင္၍ စစ္ေဆး မခံႏုိင္ခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စု (၁၅) စု ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေတာင္ၿပဳိလက္၀ဲၿမဳိ႕၊ ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာအုပ္စု၊ နံသာေတာင္ရြာ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းမွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ (၁၀) ဦးသည္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ လာဖုိယာရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္ (၆) လုံးကုိ ၿဖဳိဖ်က္ခဲ့သည္။ 

ၿဖဳိဖ်က္ခံရသည့္ အိမ္မ်ား၏ ပုိင္ရွင္မ်ားမွာ --

(၁) ဦးဇာေဖာရ္ (ဘ) ဦးေရာ္ရွိတ္အာတ္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၂) မာမတ္ေရာ္ရွိတ္ (ဘ) ဦးဆီရာဇူလႅာ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္)
(၃) ဦးဒိလ္မုိဟာမတ္ (ဘ) ဦးေရာ္ဒူဒိန္း (အသက္ ၅၀ ႏွစ္)
(၄) ဖုိက္ဆဲလ္ (ဘ) ဦးအစၥလာမ္ (အသက္ ၂၄ ႏွစ္)
(၅) အြစ္မာန္ (ဘ) ဦးႏူရူး (အသက္ ၂၃ ႏွစ္)
(၆) မာမတ္အာယုဖ္ (ဘ) ဦးႏူရ္မုိဟာမတ္ (အသက္ ၂၅ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ 

အဆုိပါ အိမ္မ်ားသည္ ၀ါးထရံ၊ ဓနိျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေနအိမ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ကြမ္းသီးပင္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအထြန္းေခ်က ယင္းအိမ္မ်ားကုိ န.စ.က ေျမပုံတြင္ တင္ေပးမည္ဟု ဆုိကာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ေငြက်ပ္ ၅ ေသာင္းစီ ေကာက္ခံခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ ေျမပုံတြင္ တင္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus