ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

တုိက္ၾကက္ ေပ်ာက္သည္ဟု ဆုိကာ အမ်ဳိးသမီး (၇) ဦးကုိ ဖမ္းဆီး ထိပ္တုံးခတ္၍ ေလ်ာ္ေၾကးယူRohingya Eye
RB News
1.12.2014

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း သစ္ေတာနားခြဆုံ ေက်းရြာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ ရဲမ်ားသည္ ၎တုိ႔ စခန္းမွ တုိက္ၾကက္ တစ္ေကာင္ ေပ်ာက္သည္ဟု ဆုိကာ အမ်ဳိးသမီး (၇) ဦးကုိ ဖမ္းဆီး၍ ထိပ္တုံးခတ္ ထားၿပီး ၾကက္ (၇) ေကာင္ ေလ်ာ္ေၾကး အျဖစ္ ယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ေျမာက္ပုိင္း သစ္ေတာနားခြဆုံ ေက်းရြာရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းမွ ရဲမ်ားသည္ ၎တုိ႔ စခန္းမွ တုိက္ၾကက္ တစ္ေကာက္ ေပ်ာက္သည္ဟု ဆုိကာ စခန္း၏ အနီးအနားရွိ အိမ္မ်ားမွ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီး (၇) ဦးကုိ ဖမ္းဆီးကာ နံနက္ (၈) နာရီမွ ညေန (၅) နာရီထိ ထိပ္တုံးခတ္ ထားခဲ့ၿပီး၊ ေငြက်ပ္ ၈၀၀၀/- ေက်ာ္စီ တန္ဖုိးရွိသည့္ ၾကက္ (၇) ေကာင္ကုိ ေလ်ာ္ေၾကး အျဖစ္ ယူ၍ ျပန္လည္ လႊတ္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။

မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး၊ ထိပ္တုံးခတ္ခံရ၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရသည့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲမ်ား ေပ်ာက္ဆုံး သြားသည္ဟု ဆုိေသာ တုိက္ၾကက္ကုိ ျမင္ဖူးျခင္းပင္ မရွိဘဲ၊ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ား၏ အႏုိင္က်င့္ ဗုိလ္က်ျခင္းကုိ ခံလုိက္ရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ထိပ္တုံးခတ္ ခံရၿပီး၊ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရသည့္ အမ်ဳိးသမီး (၇) ဦးမွာ --

(၁) ေဒၚအာဆီယာခါတူ (ဘ) ဦးအလီဟူစိန္း (အသက္ ၅၅ ႏွစ္)
(၂) ေဒၚဆာဘဲရ္ကူန္နာဟာရ္ (ဘ) ဦးေမာခ္တူလ္ဟူေဆာင္း (အသက္ ၄၅ ႏွစ္)
(၃) ေဒၚေမာ္ရီယမ္ခါတူ (ဘ) ဦးေဆြေယာဒူရာမန္ (အသက္ ၂၁ ႏွစ္)
(၄) ေဒၚအာေရာ္ဖာခါတူ (ဘ) ဦးဆုလ္တာန္ (အသက္ ၃၀ ႏွစ္)
(၅) ေဒၚမူစ္တာဖာခါတူ (ဘ) ဦးအာဘူလ္ဟူစိန္း (အသက္ ၄၈ ႏွစ္)
(၆) ေဒၚေမာ္ရီယမ္ခါတူ (ဘ) ဦးမာမူဒူရာမန္ (အသက္ ၂၂ ႏွစ္)
(၇) ေဒၚဂူလ္ဘာဟာရ္ (ဘ) ဦးရွာမူလုခ္ (အသက္ ၆၆ ႏွစ္) -- တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus