ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဥေရာပေရာက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈကုိ ရႈတ္ခ်RB News
7.2.2015

ဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္း (၉) ခုမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းတြင္ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္း အေပၚ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၎တုိ႔၏ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရက ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား အထြတ္အထိပ္ ထားရာ ၅၄ ေပျမင့္သည့္ လက္၀ါးကပ္တုိင္ကုိ အတင္းအဓမၼ ဖယ္ရွားခုိင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်လုိက္သည္။

ဟားခါးၿမဳိ႕ကုိ ျမင္ရသည့္ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၅၄ ေပျမင့္ေသာ လက္၀ါးကပ္တုိင္ကုိ ၿဖဳိခ် ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရက အမိန္႔ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္အျပင္ ၎လက္၀ါးကပ္တုိင္ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဦး Tial Cem ကုိလည္း ဖမ္းဆီးမည္ဟု ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား ရွိသည္ဟု ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသား ထားသည္။

ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ သာသနာျပဳအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္မိသားစုမ်ားလည္း ယခင္က နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ခံရသည့္အျပင္ ေက်းရြာမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း၊ ၀တ္ျပဳခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားခံရျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ၎တုိ႔က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာကြဲ လူမ်ဳိးစုမ်ားကုိ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး အရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ား တုိးပြားလာေနသည့္ အျပင္ အထူးသျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ား အေပၚ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ျပဌာန္း၍ ခြဲျခားမႈ ပုိမုိ မ်ားျပား လာေနသည္ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္ ခရစ္ယာန္မ်ား အေပၚ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။ ခရစ္ယာန္ ၀တ္ျပဳေက်ာင္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း မေပးသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ပိတ္ထားသည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသား ထားသည္။

ထုိနည္းတူစြာ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားသည္လည္း ၀တ္ျပဳခြင့္ႏွင့္ ၀တ္ျပဳေဆာင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား ဟန္႔တားခံထားရၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ၀တ္ျပဳခြင့္ႏွင့္ ဗလီမ်ား ျပင္ဆင္ခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္ခံထားရသည့္ အျပင္ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေပါင္း မ်ားစြာ ၿပဳိခ် ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ မီးရႈိ႕ခံရျခင္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ အ၀န္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတူကြဲျပားေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ဘာသာကြဲမ်ား ယွဥ္တြဲေနထုိင္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း၊ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ေလးစား၍ ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးမွ သာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ႏုိင္မည္ဟု ရုိဟင္ဂ်ာ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာကြဲမ်ား အေနျဖင့္ တူညီေသာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ မရရွိေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးစုမွာ အဆုိး၀ါးဆုံးေသာ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရက ပစ္မွတ္ထား၍ ခြဲျခားဆက္ဆံေနသည့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား အားလုံးကုိ ညီညြတ္မႈကုိ ေရွ႕ရႈ၍ အျမဲအားေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ား အားလုံး အတူလက္တြဲ၍ ၀ုိင္း၀န္း ေျဖရွင္းမွသာ အေကာင္းဆုံး အေျခအေနကုိ အတူတကြ ဖန္တီးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေရးသား ထားသည္။

အဆုိပါ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ကုိ ဒိန္းမတ္၊ နယ္သာလန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဘရက္ဖုိ႔ဒ္ (ၿဗိတိန္)၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဆြဇ္ဇာလန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ဖင္လန္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေအာက္ပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္မွတ္ေရး ထုိးထားသည္။
  • Burmese Rohingya Community in Denmark 
  • Burmese Rohingya Community in Netherlands 
  • Burmese Rohingya Organisation UK 
  • Bradford Rohingya Community in UK 
  • Rohingya Community in Germany 
  • Rohingya Community in Switzerland 
  • Rohingya Organisation Norway 
  • Rohingya Community in Sweden 
  • Rohingya Community in Finland

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus