ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေျမတစ္ကြက္ အတြက္ ဘ၀ပ်က္

ေဌးလြင္ဦး
RB News
7.2.2015

ဗမာက ရခိုင္ကိုသိမ္း- ရခိုင္ထီးနန္းပ်က္ တဲ့ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္ ကတည္းက ရခိုင္ေျမရဲ႔ အျပင္ဘက္ စစ္တေကာင္းေတာင္ေပၚကို တက္ေျပးခဲ့ရတဲ့ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္ ဆိုတာ စစ္တေကာင္းေတာင္ေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေသာ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီ မတိုင္မွီ- ဘုရင့္ေနာင္ မင္းတရားႀကီးရဲ႔ မ်ိဳးဆက္ဟာလည္း ၁၅ ရာစု (လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀) ကတည္းက စစ္တေကာင္း ေတာင္ေပၚမွာ ဗိုလ္ေထာင္မင္းဆက္ငယ္ အျဖစ္ ယေန႔ထိ ရွိေနပါတယ္။

ဒီလူေတြက ဒီေန႔အခါ ျမန္မာျပည္ထဲကို ျပန္လာရင္-ျမန္မာျပည္ထဲက မူလဘူတ တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ေရာ့လား လို႔ ေမးစရာပါ။ အာဏာရ အစိုးရကေတာ့ ဒါကို ႏိုင္ငံေရး စကားကြက္ အျဖစ္ အသံုးျပဳတာကလြဲ အျခား မရွိေလာက္ပါ။ သို႔ေသာ္- ၈၈ ပြင့္လင္း အဖြဲ႔လို ေခါင္းေဆာင္မွန္း အုပ္စုကေတာ့ ဒါေတြကို အေ၀းေရာက္ တုိင္းရင္းသားေတြ ဆိုပါလား။-

၈၈ က ေခါင္းေဆာင္မွန္းေတြဟာ မ်က္လံုးကန္းသြားခဲ့ေလသလား၊ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးစဥ္မ်ိဳးဆက္ မ်က္လံုး မပါခဲ့ေလသလား ေမးရေတာ့မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဘုရင့္ေနာင္မင္းႀကီးရဲ႔ မ်ိဳးစဥ္မ်ိဳးဆက္တို႔ကို အေ၀းေရာက္ တိုင္းရင္းသားေတြ အျဖစ္ ခံစားေနမယ္ဆိုရင္- ထုိင္းတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ရွိတဲ့ ထိုင္းလူမ်ိဳးစုေတြကိုလည္း ျမန္မာရဲ႔ အေ၀းေရာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အျဖစ္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လက္ခံေပးရေတာ့မွာပါ။ ေထာင္ျပန္ အက်ဥ္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားက- သမုိင္းမေက်၊ ရာဇ၀င္မသိဘူးေျပာရင္ အရပ္က ၾကားေကာင္းလွ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားလို႔- ေက်ာင္းသားအေပါင္းရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္က႑အား ေမာင္ပိုင္စီးထားသူမ်ားက- သမိုင္းမေက် ရာဇ၀င္ မသိဘဲ ေလွ်ာက္ေအာ္ေနတာေတာ့-၊ အေတာ့ကို ဇတ္ပ်က္ရ မယ့္ ကိန္း ဆိုက္ေတာ့မွာပါ။

ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ တစ္ကယ့္ သနားစရာ အုပ္စုက ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ဓားမ ဦးခ်ေနခဲ့တဲ့ ေနရာက "ေျမတစ္ကြက္ ရေလႏိုးႏိုး ခိုကိုးလာခဲ့တဲ့ ရခိုင္စကားေျပာ စစ္တေကာင္းသားရဲ႔ ဘ၀ပါ။"

ဒီလူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး- ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကလည္း အလြန္ဆုံး စီစဥ္ေပးႏိုင္လွ ေပ ၄၀ ေပ ၆၀ အိမ္ရာ တစ္ကြက္မွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။- တစ္ကယ္ေတာ့ ဒီလူေတြ ေျပာတဲ့ ေျမတစ္ကြက္ဆိုတာ သူတို႔ လုပ္စားကိုင္စား တတ္တဲ့ ဓေလ့အရ- ေတာင္ယာခုတ္စားမယ့္ (အနည္းဆံုး ေျမ ၄- ၅ ဧက) ေျမတစ္ကြက္ကို ရည္မွန္းေျပာဆိုေၾကာင္း သိႏိုင္ပါတယ္။- သို႔ေသာ္ အဲ့လို ေပးႏိုင္ဘို႔ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဆီက ေျမသိမ္းမယ္၊ ယာသိမ္းမယ္ ၿပီးေတာ့ ဒီလို ၀င္လာတဲ့ လူေတြကို ေပးမယ္လို႔ ဦးသိန္းစိန္တို႔ စိတ္ကူးခဲ့ေကာင္း ကူးမိမွာပါ။- သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးနိမ့္သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဦးသိန္းစိန္တို႔က နဂို ရည္မွန္းထားသလို မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့မွန္း သိေနေလာက္ပါၿပီ။- ဒါေၾကာင့္ UN က လူေတြ လာတုိင္း၊ ႏုိင္ငံတစ္ကာက ပုဂၢိဳလ္ေတြ လာတိုင္း ရခိုင္ ဒုကၡသည္ေတြကိုလည္း ၾကည့္ပါ-၊ မ်က္ႏွာမလိုက္ပါနဲ႔လို႔ ေသြးရူး ေသြးတန္း ေလွ်ာက္ေျပာရတဲ့ အျဖစ္ကို အစဥ္တစ္စိုက္ က်ဴးလြန္ေနရပါေတာ့တယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းဆိုတာလည္း အဲ့ေလာက္ တံုးအ ေနသူမ်ား မဟုတ္သလို-၊ ဒုကၡသည္ လို႔ သတ္မွတ္ရမယ့္ လူ အမ်ိဳးအစားကို ကမၻာ့ ဥပေဒ အရသာ သတ္မွတ္ရၿပီး၊ ကမၻာ့ ဥပေဒေဘာင္တြင္းကသာ ကူညီခြင့္မ်ားကို ျပဳႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္။ (ဒါကိုလည္း ဦးသိန္းစိန္တို႔ အစိုးရ အေနနဲ႔ မသိဟန္ မရွိပါ။)

ဘယ္လို ျဖစ္ျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္တို႔မွာ ႏိုင္ငံေရး အရ အျမတ္ထြက္သြားတာ ရွိေနပါတယ္။- အဲ့ဒါက ရခိုင္ခြဲထြက္ေရး အုပ္စုေတြဟာ ထိုင္းနယ္စပ္မွာ၊ တရုတ္နယ္စပ္မွာ စစ္သင္တန္းေတြ တက္ေနတယ္ ဆိုေပမယ့္-၊ တစ္ကယ့္ ရခိုင္အေရးကို လုပ္ဘို႔ ရခိုင္ ဘဂၤလား နယ္စပ္ကိုပဲ ေျခကုပ္ယူလာရမွာပါ။ ဒီအခါ- စစ္တေကာင္းေတာင္ေပၚမွာ ရွိတဲ့ ရခိုင္စကားေျပာ စစ္တေကာင္းနယ္သားေတြရဲ႔ ရြာမ်ား၊ ေတာင္ယာမ်ားဟာ ရခိုင္ခြဲထြက္ေရး ၀ါဒီေတြရဲ႔ က်က္စားရာ စခန္းမ်ား ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေတြကို ႀကိဳတင္ အေၾကာျဖတ္တဲ့ အေနနဲ႔ - ျမန္မာျပည္ အျပင္ (နယ္စပ္)က ရခိုင္ရြာမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းထားလိုက္တဲ့ သေဘာလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က- ရခိုင္နယ္မွာ သူတို႔ လုပ္ခဲ့သမွ် လက္ညွိဳးထိုးျပႏုိင္မယ့္ တရားခံမ်ားကို ၿခံထဲထည့္ထား လိုက္ျခင္းလို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ေလလံုးႀကီးႀကီးနဲ႔ ခြဲထြက္ေရး အသံကို လႊတ္ေတာ္ထဲထိ ဟစ္ျပေနတဲ့ ဘဂၤလီ ေအးေမာင္ကို အသာေလး ေမြးထားလိုက္ျပန္ပါတယ္။ ရခိုင္နယ္က မြတ္ဆလင္မ်ားကို သတ္ခ်င္တိုင္း သတ္ႏိုင္ဘို႔ရာ ရခိုင္ လူမ်ိဳး လွေမာင္တင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခုိက္- ဘဂၤလီေအးေမာင္ကိုလည္း လႊတ္ေပးထားလိုက္ ျပန္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ဘ၀င္ေလဟပ္သြားတဲ့ ဘဂၤလီေအးေမာင္က "ငါတို႔ အဖ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး လြတ္လပ္ေတာ့မယ္- ဗမာကိုလိုနီေအာက္က လြတ္ေအာင္ေျပးခဲ့တဲ့ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္တို႔ အဖ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဆီ ျပန္လာခဲ့ၾက၊ ကုလားေတြဆီက ေျမေတြကို သိမ္းၿပီး မင္းတို႔ကို ေပးမယ္၊ ဒါေတြဟာ မင္းတို႔ရဲ႔ အေမြပိုင္ေျမေတြ ျဖစ္တယ္၊" လို႔ ေအာက္လမ္းက စည္းရံုးလုိက္ပါတယ္။ တစ္ဘက္မွာ ေမြးစား အေဖ ဦးသိန္းစိန္ကို "လိုအပ္ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပါ လုပ္ႀကံေပးမယ္၊" လို႔ ကတိေပးၿပီး- မြတ္ဆလင္ ရွင္းလင္းေရး အတြက္ စစ္တပ္ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံယူလိုက္ျပန္တယ္။

တစ္ၿပိဳင္နက္မွာ ရခိုင္ခြဲထြက္ေရးကို စနစ္ဇယားခ်ေပးတဲ့ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ရဲ႔ ဗ်ဴဟာ အတုိင္း ဘုန္းႀကီး ေလာက၊ မီဒီယာေလာက ထဲကို ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ားနဲ႔ ၀င္လံုးထားခဲ့ျပန္တယ္။ (ဒီေငြေၾကး ဆိုတာ- မူးယဇ္ေဆး ကုန္ကူးရာက ၀င္တဲ့ ေငြေၾကးမ်ားပါ။) NLD ထဲမွာ လူ ျမွဳပ္ဘို႔ ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား သံုးခဲ့သလို- 88 ကိုလည္း လက္လြတ္မခံခဲ့ပါ။ ဒါေတြကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက သိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီတင္မက ကမၻာ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း သိေနခဲ့ပါတယ္။ (ကမၻာ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းက သိေနခဲ့လို႔ တစ္စခ်င္း ဆြဲထုတ္ကာ မြတ္ဆလင္ ႏွိပ္ကြပ္မႈႀကီးကို တန္ျပန္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။)

ဘဂၤလီ ေအးေမာင္ကို အားကိုးၿပီး စစ္တေကာင္းေဒသက ၀င္လာခဲ့တဲ့ လူေတြမွာလည္း ေျမတစ္ကြက္မ်ား ရေလမလားလို႔- ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ ေျမလု၊ ယာလု- လူသတ္မႈေပါင္းမ်ားစြာမွာ လက္ထည့္မိသား ျဖစ္သြားခဲ့ သလို၊- တစ္ဘက္မွာ ဘဂၤလီေအးေမာင္နဲ႔ ခြဲထြက္ေရး၀ါဒီတို႔ အေၾကာင္း ခေရေစ့တြင္းက် သိထားတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက "ၾကက္လည္းပန္းေစ- ယာလည္းညက္ေစ"- "ရခိုင္လည္း တရားခံ ျဖစ္ေစ- အတိုက္အခံ မ်ားလည္း က်ဆံုးေစ" ဗ်ဴဟာကို အလိုက္သင့္ အသံုးခ်ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။

ဘယ္သူေတြ မုန္းမုန္း၊ ဘယ္သူေတြ ခ်စ္ခ်စ္- ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ ရခိုင္ေဒသရဲ႔ မူလဘူတ ဇစ္ျမစ္ လူမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက သိၿပီးသားပါ။ အစိုးရ တစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ့သမိုင္းကို ၿပဲၿပဲစင္ ေက်ညက္တဲ့ သမိုင္း အဓိပတိႀကီးမ်ားဆီက မသိဘဲ မရွိပါ။- ဒီအခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့ သမုိင္း အဓိပတိႀကီးမ်ားကို ထုတ္သံုးျခင္း မရွိဘဲ- သမိုင္းပညာကို တစ္လံုးတစ္ပါဒ မေလ့လာခဲ့တဲ့- (သမိုင္းနဲ႔ မဆုိင္ စစ္ဗိုလ္လူထြက္) မ်ားကုိသာ ထုတ္သံုးၿပီး- ရခိုင္ခြဲထြက္ေရး ၀ါဒီမ်ား အႀကိဳက္ အနံ႔ေပး ေျပာဆိုမႈမ်ားသာ ရွိေနခဲ့တာက- သက္ေသတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

မၾကာမွီမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ဒီအခ်က္ကို ထုတ္သံုးပါေတာ့မယ္။ Genocide အတြက္ တရားခံမ်ားဟာ ရခိုင္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္မ်ားကို ေျမွာက္ပင့္ေပးတဲ့ 88 က ေခါင္းေဆာင္မွန္းမ်ား၊ NLD က မ်က္ကန္းမ်ား၊ NDF က ဦးေႏွာက္ႂကြက္တက္ေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း- ကမၻာ့အလယ္မွာ ထိုးေကၽြးလိုက္ပါေတာ့မယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အေနနဲ႔- ခြဲထြက္ေရး ၀ါဒီမ်ားရဲ႔ လည္ၿမိဳကို ကိုင္မိၿပီ ျဖစ္သလို- တစ္ဘက္မွာ အတိုက္အခံတို႔ သည္လည္း မ်က္ကန္း အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့အလယ္မွာ သက္ေသတစ္ရပ္ ထူခဲ့ႏိုင္ ပါၿပီ။

ႏိုင္ငံေရး ႏိုင္ငံေရး- လို႔ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပတာကလြဲ ဘာကိုမွ မေလ့လာခဲ့တဲ့- ပါးစပ္ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ိဳး ဆက္နဲ႔- တစ္ဘက္က- ဘယ္နည္းနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ လက္ေတြ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပညာ မ်ိဳးဆက္ တို႔ရဲ႔ ကြာဟမႈကို ဦးသိန္းစိန္တို႔ဘက္က ထုတ္ျပႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။

ေနာက္ဆံုးမွာ ေျမတစ္ကြက္ အတြက္ ဘ၀ ပ်က္သြားရသူမ်ားကေတာ့ ဘဂၤလီ ေအးေမာင္ကို ယံုမိသူမ်ား၊ ဘဂၤလီ ေအးေမာင္ေနာက္ကို လိုက္မိသူမ်ားသာ ျဖစ္သြားရဘို႔ ရွိေနပါေတာ့တယ္။

(ဒီေဆာင္းပါးေၾကာင့္- ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမႈဖြင့္ထားတဲ့ Genocide အမႈ- ေသြဖီသြားၿပီလို႔ မဆိုလိုပါ။)

မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus