ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

မ်က္ရည္ပူမ်ား က်ေနၿပီရုိဟင္စုိးမုိး၀င္း (MYARF)
RB News
17.3.2015

မၾကာမီ ရက္ပုိင္း အတြင္းက တုန္လွဳပ္ ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ သတင္း တစ္ရပ္ကုိ ၾကားသိရလုိ႔ ေနမထိထုိင္မသာ ျဖစ္ခဲ႔မိသည္။ သတင္းကေတာ့ လူတုိင္းလုိလုိ ၾကားသိခဲ႔ေသာ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္မႈ သတင္းသာ ျဖစ္သည္။

နစ္ျမဳပ္

ေတာင္ကုတ္မွ စစ္ေတြသုိ႔ ေျပးဆြဲေနသည့္ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား သယ္ေဆာင္ လာေသာ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ႏွစ္ထပ္ သေဘၤာ ေအာင္တံခြန္ (၃) သည္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ေျမပုံ အၾကား ေနာင္ေတာ္ႀကီးျမစ္အား ျဖတ္ကူးစဥ္ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ ၁၅ အခ်ိန္တြင္ သေဘၤာဦးပုိင္း ေရဝင္ နစ္ျမဳပ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး (စစ္ေတြ) မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။

ေသဆုံး

အဆုိပါ သေဘၤာတြင္ စီးႏွင္း  လုိက္ပါလာေသာ ခရီးသည္ ၄၀၀ ေလာက္ရွိသည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယူဆ ထားပါသည္။ ထုိအထဲမွ တခ်ဳိ႕ ခရီးသည္မ်ားကုိ အသက္႐ွင္ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တခ်ဳိ႕ခရီးသည္မ်ား အသက္ ဆုံးရွဳံးခဲ႔ရသည္။ တန္ဖုိး႐ွိလွေသာလူတုိ႔၏ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

မေတာ္တဆမႈမ်ဳိးမ်ား

စာေရးသူ ဖတ္မွတ္ ေလ့လာ မွတ္သားခဲ႔မိသမွ်ထဲ တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွာ (၁) လူေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၊ (၂) ယာဥ္၏ အစိတ္အပုိင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ၊ (၃) ရာသီဥတုေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ မေတာ္တဆမႈ ဟူ၍ အဓိကအသြင္ ၃ မ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ သတိထားမိသည္။

ယခုျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ မေတာ္တဆမႈ

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေျပးဆြဲေနေသာ ေအာင္တံခြန္ သေဘၤာ အပါအဝင္ သေဘၤာ အမ်ားစုမွာ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရငန္ စားသည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ သေဘၤာ ဝမ္းဗုိက္ေပါက္ျခင္းမ်ဳိးမ်ား မၾကာခဏ ႀကဳံေတြ႔ ရေလ့ရွိသည္။ ဤအခ်က္ကုိ သုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ယာဥ္၏ အစိတ္အပုိင္း မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္သည္။

မည္သူတုိ႔မွာ တာဝန္႐ွိသနည္း 

ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေရလမ္းခရီးကုိ ႐ွပ္ေျပးယာဥ္မ်ားေျ ပးဆြဲသည့္ ေခါက္ေရနည္းသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားသည္က တစ္ေၾကာင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ အမ်ားစုသည္ ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာေသာ ဤသေဘၤာမ်ားကုိပဲ အားထား သြားလာေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ ယာဥ္စီးႏွင္ခ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ အမ်ားစုသည္ လုံၿခဳံမွဳမရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ သြားလာ ေနရသည္။ ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားၿပီး ခရီးသည္မ်ား၏ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဤဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဘဏၭာေငြကုိ အသုံးျပဳေနေသာ နုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရမွာ တာဝန္ အျပည့္ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

နစ္နာသူမ်ား 

ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ မေတာ္တဆမႈတြင္ ရခုိင္ လူမ်ဳိးမ်ားစြာ အသက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ႔ရသည္။ ရခုိင္လူမ်ဳိးစု အတြက္ ႀကီးမားေသာ ဆုံးရႈံးမႈဟု ဆုိလွ်င္လည္း မွန္လွသည္။ စာေရးသူ အေနျဖင့္ အလြန္ ဝမ္းနည္း ပါသည္၊ မ်က္ရည္ပူမ်ားပင္ က်မိေနသည္။ စာေရးသူတုိ႔ မြတ္စလင္ အသုိင္းအဝုိင္း ကလည္း အသက္ ဆုံးရႈံးသြားသူတုိ႔ အတြက္ ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္ၾကေသာ မြတ္စလင္ အသုိင္းအဝုိင္း အတြက္လည္း ႀကီးမားေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈဟု ခံယူပါသည္။ ဤသုိ႔ ခံယူျခင္းကား အသက္ ေသဆုံးသူ မ်ားထဲတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ခုလုံးကုိ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ အနာဂတ္သားေကာင္း အညႊန္႔ေကာင္းမ်ား ပါ႐ွိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ေပတည္း။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ လူမ်ဳိးစုံ ဘာသာေပါင္းစုံျဖင့္ ေရွးပေဝသဏီကပင္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္လာေသာ ျပည္နယ္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေတာ္တဆမႈ၏ ဆုိးက်ဳိး နစ္နာခံ ရသူမ်ားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးစု အားလုံးသာ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

စံျမန္းပါေစေသာဝ္

နစ္ျမဳပ္မႈတြင္ အသက္ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေသာ ရခုိင္ျပည္သူ အေပါင္း ေရာက္ေလရာ ဘဝဆက္တုိင္းတြင္ ဤသုိ႔ေသာ အျဖစ္သနစ္မႈမ်ဳိး မခံစားရဘဲ ျမတ္ေသာနိဗၺာန္ကုိ စံျမန္းႏုိင္ပါေစေသာဝ္။

နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား အႀကံျပဳခ်က္ 

ေရယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳ သြားလာေနေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ လုိအပ္သည့္ လုံၿခဳံမႈရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ားကုိ စီးႏွင္းခြင့္ရ႐ွိေအာင္ နုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအေနျဖင့္ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ဖန္တီး ေပးသြားမည္ ဆုိပါက တန္ဖုိး႐ွိလွေသာ လူတုိ႔၏ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ သြားမည္ဟု အျပည့္အဝ ယုံၾကည္မိပါေၾကာင္း ႕႕႕။

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ ႕႕႕။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus