ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အိႏၵိယေရာက္ ေခတ္သစ္ကၽြန္

(Photo: Al Jazeera)

စျႏၵားခန္႔ (ေ၀သာလီ)
RB News
6.7.2015

ျမန္မာအစုိးရက ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔ကုိ နည္းမ်ဳိးစုံ သုံးၿပီး လူမ်ဳိးတုံး သုတ္သင္ ရွင္းလင္းေနတာကုိ ကမာၻ႔ Genocide Watch အဖြဲ႔ေတြက တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဘယ္လူသားကုိ မဆုိ အသက္ရွင္ရန္ စားသုံးရေသာ အစားအစာကုိ ပိတ္ပင္လုိက္လွ်င္၊ လူယဥ္ေက်း ဘ၀ရရန္ သင္ယူရတဲ့ ပညာသင္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္လွ်င္၊ က်န္းမာေရး အတြက္ ေဆးကုသခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္လွ်င္ စသည္ျဖင့္ အသက္ရွင္ရန္ လုိအပ္တဲ့ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ ေတြကုိ ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ တားျမစ္လွ်င္ ရုိဟင္ဂ်ာ မဆုိထားႏွင့္၊ ဘယ္လူသားကမွ ထုိသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား မိမိတုိ႔၏ အသက္မ်ားကုိ ကယ္တင္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးၾကရာ အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔လည္း တစ္ခ်ဳိ႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္သည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ေဒသတြင္ ေနထုိင္ႏုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကာလကတၱားႏွင့္ မြန္ဘုိင္း ျပည္နယ္ ႏွစ္ခုတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ မရွိေပ။ ဂ်မၼဴးျပည္နယ္တြင္ ၇ ေထာင္ေက်ာ္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိၿပီး အိႏၵိယေရာက္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ တစ္၀က္ခန္႔ ျဖစ္သည္။ Hyderabad တြင္လည္း အမ်ားစု ေနထုိင္ၾကၿပီး၊ နယူးေဒလီတြင္ အိမ္ေျခ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ UP ျပည္နယ္ Mathura ၿမဳိ႕၏ Azim Pur ဆုိသည့္ ေနရာေလးတြင္လည္း အိမ္ေျခ ၁၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ထုိသူမ်ား အားလုံးမွာ ကၽြန္ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ Mathura တြင္ ဘဂၤလီလူမ်ဳိး လူကုန္ကူးပြဲစား Rahman ဆုိသူႏွင့္ ၎၏ ေယာကၡမျဖစ္သူ ပြဲစား Imraan တုိ႔ရွိသည္။ ၎တုိ႔တြင္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ လူကုန္ကူးမႈ စက္၀ုိင္းရွိသည္။ အိႏၵိယသုိ႔ လာေရာက္လုိသူမ်ား ထံမွ ေငြေၾကး မယူဘဲ၊ အလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႔သာ ေပးဆပ္ရန္ဟု ဆုိကာ မက္လုံးႀကီးမ်ား ေပး၍ ေခၚေဆာင္လာသည္။

ျမန္မာအစုိးရ၏ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ မခံႏုိင္ဘဲ ထြက္ေျပးလာသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ၎တုိ႔ ဆင္ထားသည့္ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ထဲသုိ႔ က်သြားရသည့္ ဘ၀မ်ားျဖင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး စြန္႔ပစ္ပစၥည္း scrap မ်ား ေကာက္ရသည့္ ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားရသည္။ ပြဲစားမ်ားက ေပးခဲသည့္ မက္လုံးမ်ား အေၾကာင္း ေျပာလွ်င္ ပြဲစားမ်ားက လူမဆန္စြာ ရုိက္ႏွက္သည္။ ထုိသုိ႔ ရုိက္ႏွက္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ေကာက္ရသည့္ scrap မ်ားထဲမွ တန္ဖုိး၏ သုံးပုံ တစ္ပုံသာ ရၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔ စားသုံးလုိသည့္ အစားအေသာက္ မ်ားကုိလည္း အျပင္ဆုိင္မ်ားမွ ၀ယ္ယူခြင့္ မရွိဘဲ ပြဲစား Rahman ထံမွ သာမာန္ေဈးထက္ ႏွစ္ဆ ပုိေပးကာ ၀ယ္ယူရသည္။

ဇီယာအုရ္ရာမန္ ဆုိသူအား ရူပီေငြ တစ္ေသာင္း အေႂကြးျဖင့္ ေခၚလာၿပီး ၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လတြင္ တစ္ႏွစ္ခြဲ အခ်ိန္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ခြဲဆုိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရူပီေငြ ၅၀၀၀ သာ ေပးဆပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဒိလ္ဒါရ္ဟူစိန္းႏွင့္ နဆီမာခါတူတုိ႔၏ သားျဖစ္သူ အဗ္ဒူလႅာဟ္ကုိ ကၽြန္ေရာင္းသခဲ့သုိ႔ ေရာင္းခ်လုိက္ျခင္းမွာ အဆုိးဆုံးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ Altas Miya ႏွင့္ Aftab Hussein တုိ႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ ၎တုိ႔မိသားစု တစ္စုလုံးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေငြ ၁၀၀၀ တန္ဖုိးရွိ scrap မ်ား ရွာေဖြ ေပးေသာ္လည္း ၎တုိ႔အား ၄၀၀ သာ ေပးသည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မိသားစု ၄၀ ခန္႔ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ Mathura တြင္ မိသားစု ၆၄ စု ေနထုိင္ၿပီး ဆယဒ္ကဘိရ္က ၎ကုိယ္တုိင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ရူပီ ၁၅၀၀၀ ဆပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ဟု ဆုိသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ သာမာန္ အလုပ္ၾကမ္း သမား တစ္ဦးပင္လည္း ေန႔စဥ္ ၃၀၀ မွ ၅၀၀ ၾကား ၀င္ေငြရွိသည္။ မိသားစု တစ္စု၏ အနိမ့္ဆုံး ကုန္က်ေငြမွာ ၆၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ထိရွိသည္။

အဆုိပါ မိသားစုမ်ားမွ ေနအိမ္တြင္း အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံမ်ား ကဲ့သုိ႔ ေနထုိင္ရၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူ scrap ထြက္ရွာလွ်င္ သားသမီးမ်ား အိမ္တြင္ ေနခဲ့ရသည္။ မိသားစု အလုိက္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ မသြားႏုိင္ရန္ ထုိကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚရာဘီယာ၏ အမ်ဳိးသားသည္ UNHCR ရုံးတြင္ refugee card ထုတ္ရန္ သြားေနစဥ္ ဘူတာရုံ၌ ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ သုံးႏွစ္ခြဲ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ခူရ္ရွိသ္အာလာမ္ ဆုိသူလည္း ေထာင္ ၃ လ က်ခံခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္ လႊတ္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎၏ အမ်ဳိးသမီးမွာ ကုိယ္၀န္ျဖင့္ ေထာင္က်ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ကာလကတၱား ျပည္နယ္ Balur Garh Jail, Alipur Central Jail, Dam Dam Jail, Manipur Jail, Malda Home Children Jail စသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ မ်ားထဲတြင္ မေရတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံး ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူး ပြဲစားမ်ား ျဖစ္သည့္ ဘဂၤလီ ပြဲစားမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ မက္လုံးမ်ား ေပးကာ ေခၚေဆာင္လာၿပီး ဘာသာျခားမ်ား လက္ထဲသုိ႔ ေရာင္းပစ္ေလ့ရွိသည္။ မည္သည့္ ေနရာကုိမွ သိရွိျခင္း မရွိသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ငုိေႂကြးရုံမွ အပ မည္သုိ႔မွ် မတတ္ႏုိင္ဘဲ ဘ၀ကုိ ကၽြန္မ်ား သဖြယ္ အရႈံး ေပးေနရသည္။ ပြဲစားမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ ခံထားရသူမ်ားမွာ မုိဘုိင္းဖုန္းလည္း သုံးစြဲခြင့္ မရွိၾကေပ။

ျမန္မာအစုိးရ၏ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ကြင္းရင္း ေခတ္သစ္ကၽြန္ ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားရသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus