ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရေသ့ေတာင္ အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္MYARF
RB News
17.1.2016

ရေသ့ေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွ စာေရးႏွင့္ အျခားေသာ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ အေနာက္ျပင္ရြာသုိ႔ သြားေရာက္၍ ရြာသားမ်ားကုိ ေခၚယူ၍ လူငါးဦး ပါ၀င္ေသာ ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖ အဖြဲ႔ကုိ အမ်ား သေဘာႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဦးအဒူေကာ္ရိမ္၊ ဦးေမာင္ဘလုံး၊ ဦးအဒူလာရွိမ္၊ ဦးႏူရူေဆာ္လာမ္ႏွင့္ ဦးဘတင္သုိ႔ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ 

အဆုိပါ ၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရုံးမွ ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ အဖြဲ႔သည္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာသုိ႔ တစ္ဖန္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အေနာက္ျပင္ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၉၀ ရွိသည္။ ဆယ္အိမ္စုမွဴး ၄၉ ဦး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ 

ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူး အတြက္ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ (ခ) အဒူလာကိမ္ (ဘ) ဦးအဒူလ္ဟာရွိမ္ႏွင့္ ဦးရွကူရ္ (ဘ) ဦးႏူရ္အာမတ္တုိ႔ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည္။ ဆယ္အိမ္စုမွဴး ၄၉ ဦးက မဲေပး ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဦးရွကူရ္က ၂၆ မဲ၊ ဦးေမာင္ေမာင္က ၂၀ မဲ၊ ပယ္မဲ ၃ မဲ ျဖင့္ ဦးရွကူရ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖ ၅ ဦး တုိ႔က မဲမ်ားကုိ လူထု ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေရတြက္ၿပီး ဦးရွကူရ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာပါသည္။ 

ရြာသားမ်ားကလည္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးခ်ယ္ပြဲကုိ တရားမွ်တစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရလာဒ္ကုိ သေဘာတူ လက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ကလည္း ရလာဒ္ကုိ လက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus