ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဥယ်ာဥ္မွဴးေကာင္း လုိအပ္္ေနျပီိဥယ်ာဥ္မွဴးေကာင္း လုိအပ္္ေနျပီိ 

ေရးဖြဲ႕သူ - ႐ုိဟင္းစုိးမုိးဝင္း (MYARF)
RB ကဗ်ာ
4.1.2015

လူသားအက်ဳိး ေဆာင္ၾကဥ္းမစြမ္း သစ္ပင္ႏြမ္းေတြ 
သုတ္သင္မြမ္းမယ့္ ေရေလာင္းစြမ္းေဆာင္ က႐ုဏာ႐ွင္ 
ဥယ်ာဥ္မွဴးေကာင္း ႐ွဳျမင္လုိခ်င္ ။

လူသားအေမာ ခ်မ္းျငိမ္းေစေအာင္ 
ရိပ္ရသစ္ပင္ တုိးပြားလာေကာင္း 
အားသစ္ခ်ီကာ ေဝဆာဖူးပြင့္ 
ဥယ်ာဥ္မွဴးေကာင္း တည္ျမဲေစခ်င္ ။

ေက်းသာရကာ က်ာက်ာက်ည္က်ည္ 
သုိက္အုံေဆာက္တည္ ေပ်ာ္ဘုံအလယ္ 
ေတးသံက်ဴးေအာင္ စြမ္းေဆာင္႐ွင္ေလာင္း 
ဥယ်ာဥ္မွဴးေကာင္း ေပၚထြက္ေစခ်င္ ။

ျမန္မာဟူေသာ ၾကီးဥယ်ာဥ္ေဟာင္း 
ကမၻာ႔ေဘာင္လယ္ ေမႊးပ်ံ႕တင့္တယ္ 
ေပ်ာ္ဖြယ္လန္းေျမ ပ်ဳိးေထာင္မွဴးၾကီး 
ဥယ်ာဥ္မွဴးေကာင္း လုိအပ္ေနျပီ ႕႕႕ ။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus