ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ဂ်ပန္) မွ ဂ်ပန္အစုိးရအား ဂုဏ္ျပဳ သ၀ဏ္လႊာ ေပးအပ္RB News
31.3.2016

တုိက်ဳိ၊ ဂ်ပန္ -- ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ဂ်ပန္) မွ ဥကၠဌ ဦးဟာရြန္ေရာ္ရွိတ္၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးေအာင္တင္၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမုိဟာမတ္ခါန္း တုိ႔သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနရုံးသုိ႔ ယေန႔ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ ညေန (၃) နာရီအခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္၍ ဂုဏ္ျပဳ သ၀ဏ္လႊာ တစ္ေစာင္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

သ၀ဏ္လႊာ ေပးအပ္ရာတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္မွ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အာရွႏွင့္ အုိရွင္နီေရးရာ ဗ်ဴရုိ ညြန္ၾကားေရးမွဴး Mr Satoshi Oyama ႏွင့္ ဒု-ညြန္ၾကားေရးမွဴး Mrs Yoko Takushima တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဂုဏ္ျပဳ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ရျခင္းမွာ ဆြဇ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမဳိ႕တြင္ မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူနည္းစုမ်ား၏ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အခြင့္အေရး မ်ားကုိ အထူး အေလးေပး ေတာင္းဆုိခဲ့့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ဂ်ပန္) မွ အထူး ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ဂ်ပန္) မွ ဂ်ပန္အစုိးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရသစ္ႏွင့္လည္း အစစအရာရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္၍ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရအား လူနည္းစု အခြင့္အေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ျပႆနာမ်ား၊ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရး တုိ႔ကုိ အေလးထားရန္ အတြက္ ေျပာၾကားေပးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိမ်ားကလည္း ျမန္မာ အစုိးရသစ္ႏွင့္ စီမံထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ ရွင္းျပခဲ့သည္။


Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus