ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္၏ ေမာင္ေတာသုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္

MYARF
RB News
7.1.2017

ေမာင္ေတာ ။ ။ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခ့ဲရာတြင္ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း၌ စစစ္တပ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ တုိ႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ အမ်ားဆုံးခံရသည့္ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲေၾကာင္း မရိွသည့္အျပင္ သြားေရာက္ခ့ဲသည့္ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္လည္း ေဒသခံ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ NVC ကဒ္ယူရန္သာ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ဖိအားေပးေတာင္းဆိုခ့ဲေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

ခရီးစဥ္ ပထမေန႔

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔၌ အဆိုပါ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔သည္ ဦးစြာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဇင္ပုိင္ညာေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး ေဒသခံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ထိုသုိ႔ေတြ႔ဆုံခ့ဲရာတြင္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ဇင္ပိုင္ညာေက်းရြာ၌ အစုိးရ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမႈ ရိွမရိွ၊ အိမ္မ်ား မီးရိႈ႕ခံရျခင္း ရိွမရိွ ေမးျမန္းခ့ဲရာ ေဒသခံမ်ားက သူတို႔ေက်းရြာတြင္ မုဒိမ္းမႈ မျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း၊ အိမ္အနည္းငယ္ မီးရိႈ႕ခံခ့ဲရေၾကာင္း အမွန္အတိုင္း ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ ေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ့ဲရာတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည့္ ဇင္ပိုင္ညာေက်းရြာသား တစ္ဦးက "သူတို႔က တကယ္ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ ရြာေတြကုိ သြားမေမးဘဲ ဘာလို႔ က်ေနာ္တို႔ကုိ လာေမးေနတာလဲ မသိဘူး။ မုဒိမ္းမႈျဖစ္တာ၊ အိမ္ေတြ အမ်ားႀကီးမီးရိႈ႕ခံခ့ဲရတာေတြက ေလာင္းဒုံတို႔ ေရခဲေခ်ာင္းခြဆုံတို႔၊ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္းတို႔ စတ့ဲ ရြာေတြမွာေလ" ဟု RB News သို႔ ေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၏ အေ႐ွ႕ဖက္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာမွ ၿမိဳ႕သူႀကီး ေက်းရြာသုိ႔ သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး ေက်းရြာသား အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။ ထို႔သုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ၎တုိ႔ေက်းရြာတြင္ မုဒိမ္းမႈရိွမရိွ၊ အိမ္မ်ား မီးရိႈ႕ခံရျခင္းရိွမရိွ ေမးျမန္းခ့ဲရာ ေဒသခံမ်ားကလည္း ထိုသုိ႔မရိွခ့ဲေၾကာင္း အမွန္အတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔ေက်းရြာတြင္ စစ္သားမ်ားက ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ရြာသား ၇ ဦးကုိ အေၾကာင္းမ့ဲ ေသနတ္ပစ္ခတ္သျဖင့္ အျပစ္မ့ဲရြာသား ၇ ဦးစလုံး အသက္ဆုံးရႈံးသြားခ့ဲေၾကာင္းကုိ ေက်းရြာသား တစ္ဦးက အမည္ႏွင့္တကြ တိတိက်က် ေျပာျပခ့ဲသည္။ ေတြ႔ဆုံပြဲ ၿပီးေနာက္တြင္ ရြာသား ၇ ဦးကုိ စစ္မ်ားက ေသနတ္ပစ္ခတ္၍ သတ္ျဖတ္လိုက္သည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္ၾကည့့္ရႈခ့ဲပါသည္။

အလားတူ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ဇင္ႏွင့္ ေဒၚက်ိန္ငိုက္မန္ တို႔သည္ အဆုိပါ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ ေက်းရြာတြင္းမွ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ေတြ႕ဆံု၍ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆံု၍ ေမးျမန္းခဲ့ၾကရာ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ား က ၎တို႔ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ဳိး လံုး၀ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္၌ သူေျပာကိုယ္ေျပာ ေကာလာဟလ အေနျဖင့္သာ ၾကားသိရပါေၾကာင္း စသည္ျ့ဖင့္ ေျဖၾကားၾကသည္။

အလားတူ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ဇင္တို႔ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႔သည္ ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာသုိ႔ ေမာင္ေတာ အာဏာပိုင္မ်ားက ႀကိဳတင္ ေခၚထားသည့္ ၿမိဳ႕ေပၚက ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၁၀ ဦးေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံုခ့ဲရာတြင္ သူတို႔ေက်းရြာမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ မုဒိမ္းက်င့္မႈ ရိွမရိွ ေမးျမန္းခ့ဲရာ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သူတို႔ ၿမိဳ႕ေပၚေက်းရြာမ်ားတြင္ မရိွခ့ဲေၾကာင္း အမွန္အတိုင္း ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မုဒိမ္းမႈမ်ား အမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ဟု ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကားေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲရာ အမ်ဳိးသမီး ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အျခားေနရာက အေၾကာင္းကုိ ေျပာျပစရာ မလိုဘူးဆို၍ တားျမစ္ခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

ခရီးစဥ္ ဒုတိယေန႔

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ေကာ္မ႐ွင္ ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္ ဘဂုံးနားေက်းရြာ အုပ္စု ႏူ႐ူလႅာရြာသုိ႔ သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး ရြာသားအခ်ဳိ႕ကုိ ေခၚယူေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔က ႏူ႐ူလႅာကင္းစခန္းကို ဘယ္သူ တိုက္ခိုက္ခ့ဲသလဲဟု ေမးျမန္းခ့ဲရာ ရြာသားမ်ားကလည္း ကင္းစခန္းမွာ ရြာႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္ပြားခ့ဲခ်ိန္သည္ ညေန ေနဝင္ခါနီးျဖစ္၍ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ လမ္းေပၚက သြားလာခြင့္မရိွသည့္အတြက္ တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ကုိ မျမင္ေတြ႔ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ အခ်င္းခ်င္းသာ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ကုိ ယေန႔ညပုိင္းတြင္ ၾကားမိေၾကာင္း ေျဖၾကားခ့ဲသည္။ အလားတူ မုဒိမ္းမႈ ရိွမရိွ၊ အိမ္မ်ား မီးရိႈ႕ခံရမႈ ရိွမရိွ ေမးျမန္းခ့ဲၾကရာ ရြာသားမ်ားကလည္း ထိုသုိ႔ မရိွေၾကာင္း အမွန္အတိုင္း ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔က ရြာသားမ်ား၏ အသြားအလာ အေၾကာင္း ေမးၾကရာ ရြာသားမ်ားက မွတ္ပံုတင္ကဒ္အပ္ၿပီး ေပးသည့္ ျဖတ္ပိုင္းျပ၍ သြားရေၾကာင္း၊ တစ္ခါတရံ ရြာထြက္လက္မွတ္ႏွင့္ သြားရေၾကာင္း၊ တစ္ခါတရံ ႏွစ္ခုစလုံးႏွင့္လည္း သြားခြင့္မေပးေၾကာင္း ဆိုကာ အျဖစ္မွန္ကုိ တင္ျပခ့ဲရာ ေကာ္မ႐ွင္ဥကၠဌက NVC ကဒ္ယူလွ်င္ အရာရာ လြတ္လပ္စြာ အသြားအလာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရြာသား တစ္ဦးက အဆိုပါ NVC ကဒ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ သြားလာႏိုင္မလား ဟု ေမးျမန္းခ့ဲရာ ေကာ္မ႐ွင္ဥကၠဌက ေမာင္ေတာ ဘူးသီးေတာင္ အတြင္းသာ သြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ NVC ကဒ္ မယူလွ်င္ ယခုပုံစံအတိုင္းသာ ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ပုံစံျဖင့္ ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္း အလယ္သံေက်ာ္သုိ႔ သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး ေဒသခံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲရာတြင္လည္း အထူးသျဖင့္ NVC ကဒ္ အေၾကာင္းသာ တရားေဟာခ့ဲၿပီး ရြာသားမ်ားကုိ ဖိအားေပး၍ NVC ကဒ္ ယူမယူ ကုိယ္စီေမးျမန္းခ့ဲေၾကာင္း၊ ရြာသားမ်ားကလည္း NVC ကဒ္သည္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကဒ္မဟုတ္၍ ယူရန္ ဆႏၵမရိွေၾကာင္း ေျဖၾကားခ့ဲပါသည္။ 

ေကာ္မ႐ွင္၏ ႏွစ္ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမာင္ေတာအေျခစုိက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူတစ္ဦးက - “ေဒသခံေတြအၾကားမွာေတာ့ ဒီေကာ္မ႐ွင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိပ္ၿပီး အေရးတယူ စိတ္ဝင္စားမႈေတြ မရိွတာ ေတြ႔ရတယ္။ အဓိက ယုံၾကည္မႈ မရိွတာ။ ဒီေကာ္မ႐ွင္ကုိ ဘယ္လိုအမွန္တရားေတြ ထုတ္ေဖာ္ေျပာေျပာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဓာတ္ျပားေဟာင္း ဖြင့္လိုက္မွာပဲေလ။ ပထမတစ္ေခါက္တုန္းကေတာ့ လူေတြက စိတ္ဝင္တစား သြားေတြ႔ခ့ဲတယ္။ ခံစားခ့ဲရတာေတြ ေျပာျပတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာ္မ႐ွင္ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ တကယ္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ့ဲတဲ့ အစုိးရတပ္ကုိ သူေတာ္စင္လို ေဖာ္ျပထားၿပီးေတာ့ ညႇဥ္းပန္းခံရတ့ဲ ေဒသခံေတြကုိေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမား ပုံစံနဲ႔ ေဖာ္ျပခ့ဲတယ္ ဆိုေတာ့ ဒီေကာ္မ႐ွင္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ မရိွတာ။

ေနာက္တစ္ခုက သူတို္႔က တကယ္ အထိနာခ့ဲတ့ဲ ေက်းရြာေတြဖက္ကုိ လွည့္ေတာင္မၾကည့္တာပါပဲ။ ဥပမာ အမ်ဳိးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္မႈ ခံရတာေတြ၊ အိမ္ေတြ ရြာလုံးကြၽတ္မီးရိႈ႕ခံရတာေတြ၊ လူေတြ အသတ္ခံရတာေတြ တကယ္သိခ်င္ရင္ေတာ့ ေရခဲေခ်ာင္းခြဆုံ၊ ဓားႀကီးစား၊ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္း၊ ေလာင္းဒုံ၊ ၾကက္႐ိုးျပင္ စတ့ဲ ေက်းရြာေတြကုိ သြားရမွာေလ။ အခုက အပ္ေပ်ာက္တာ တစ္ေနရာ ႐ွာေနတာ တစ္ေနရာ ျဖစ္ေနတယ္။ 

ေနာက္တစ္ခုစိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းတာက သူတို႔အလုပ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ရိွမရိွ စုံစမ္းဖို႔၊ အခုသူတို႔ တရားေဟာေနတာက သူတို႔နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္တ့ဲ NVC အေၾကာင္း၊ မယူရင္ ဘာျဖစ္မယ္ ဘာညာ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာတယ္။ ဒါက စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္အလုပ္လား။ 

ျခံဳၿပီးေျပာရရင္ ဒီေကာ္မ႐ွင္ ဒီကုိ မလာခင္တည္းက ေနျပည္ေတာ္႐ုံးမွာ အစီရင္ခံစာ ႀကိဳတင္ေရးၿပီးၿပီဆိုတာပါပဲ။" ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။

(ဓါတ္ပုံ သမၼတရုံး) 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus