ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဦးထင္ေက်ာ္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၅

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲ အစီအစဥ္ကုိ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ယေန႔ က်င္းပရာ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ ထားသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္အား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္မႈကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဆႏၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾက ရာ ေရြးေကာက္ ခံ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ ထားသည့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးထင္ေက်ာ္ က ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲ(၃၆၀)မဲျဖင့္ အမ်ားဆုံးရရွိၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ (၆၅၃)ဦး အနက္(၁)ဦးခြင့္တုိင္ၾကားခဲ့သျဖင့္ (၆၅၂)ဦးတုိ႔မွဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾက ရာေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕က ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ထား သည့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးထင္ေက်ာ္ က ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲ(၃၆၀)မဲျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)မွ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေထာက္ခံဆႏၵမဲ(၇၉)မဲျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕မွ ဒုတိယသမၼတ အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ထား သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ က ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲ(၂၁၃)မဲျဖင့္ လည္းေကာင္း အသီးအသီးရရွိခဲ့ၾကသည္။

ယခုေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား သည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳၿပီးေနာက္ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတတာ၀န္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ တာ၀န္မ်ားကုိလႊဲေျပာင္း ထမ္းေဆာင္ၾက မည္ျဖစ္သည္။

MOI Webportal Myanmar Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus