ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဒုအုိးသည္မတြင္ အႏုိင္ရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ ပယ္ခ်၍ တစ္ဦးတည္း ၀င္ၿပဳိင္ခြင့္ ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပMYARF
RB News
12.3.2016

ဘူးသီးေတာင္ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ ၿမဳိ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္း ဒုအိုးသည္မ ေက်းရြာသုိ႔ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ၿမဳိ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွ စာေရးႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ စာေရး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ား ေခၚကာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခန္႔အပ္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦအီႏုစ္ တစ္ဦးတည္းသာ အမည္တင္သြင္းခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္ အျပင္ ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားကုိ ဦးအီႏုစ္ကုိသာ ေထာက္ခံမဲ ေပးၾကရန္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ အတင္းအဓမၼ မဲယူခဲ့သည္။

ဆယ္အိမ္စုမွဴးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မစမွီ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကုိသာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အေနျဖင့္ မည္သူ႔ကုိမွ ထပ္မံ၍ မဲေပးရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ စာေရးမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအီႏုစ္တုိ႔က အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္၍ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအီႏုစ္ကုိသာ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ဦးအာေရာ္ဖူလႅာ အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အတင္းအဓမၼ လက္မွတ္ ေရးထုိးခုိင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆယ္အိမ္စုမွဴး (၅၀) ဦး ရွိသည့္အနက္ (၁၃) ဦး၏ မဲမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ ရယူၿပီး ထုိမဲမ်ားျဖင့္ ဦးအီႏုစ္က အႏုိင္ရသြားသည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ 

ဒုအုိးသည္မ ေက်းရြာတြင္ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအီႏုစ္ႏွင့္ ဦးအာေရာ္ဖူလႅာ တုိ႔ႏွစ္ဦး ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ရာ ဦးအာေရာ္ဖူလႅာက မဲအမ်ားဆုံးျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ၿမဳိ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းေရႊႏွင့္ စာေရးမ်ားက ခန္႔စာ ထုတ္ေပးရန္ အတြက္ ဦးအာေရာ္ဖူလႅာ ထံမွ ေငြက်ပ္ (၅၅) သိန္း ယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ၎ကုိ ႏုိင္ငံသားျပဳကဒ္ (အစိမ္းေရာင္ကဒ္) ေလွ်ာက္ထားရန္ ပ်က္ကြက္သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိကာ ပယ္ခ်၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။ 

လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးအီႏုစ္သည္ ၎အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ကာလပတ္လုံး ရြာသူရြာသား မ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဒုကၡေပးခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အျဖစ္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရပါက ေက်းရြာ အေျခအေန ပုိမုိဆုိး၀ါးလာမည္ဟု ေဒသခံမ်ားက စုိးရိမ္လ်က္ ရွိေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဏာပုိင္မ်ား အေနျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား ေကာင္းစားေရးကုိ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း မျပဳဘဲ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ဆႏၵအတုိင္း ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခဲ့သည့္ ပုဂၢဳိလ္ကုိသာ ဦးစားေပး ခန္႔အပ္ရန္ အႏူးအညြတ္ ပန္ၾကားလုိသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus