ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ယာယီ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ျဖင့္ သြားသူမ်ား အခက္အခဲ ေပါင္းစုံ ႀကဳံေတြ႔ေနရMYARF
RB News
6.5.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ ယာယီ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ျဖင့္ တရား၀င္ ခရီးသြားေရာက္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ရာတြင္ အခက္အခဲေပါင္းစုံ ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ အျပင္ မတရား ေငြညွစ္ျခင္းလည္း ခံေနရေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ ကုန္သည္မ်ား အသင္းမွ ထုတ္ေပးသည့္ (၇) ရက္ ယာယီ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔ တရား၀င္ သြားလုိသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါ စခန္း အသီးသီးတြင္ အခေၾကးေငြမ်ား ေပးသြင္းၿပီး ႀကဳိတင္ စာရင္းသြင္းရသည္။

(၁) နယ္စပ္ ကုန္သည္မ်ား အသင္း -- ၅၀၀ က်ပ္စီ ေကာက္ခံ -- နံနက္ (၉) နာရီမွ (၁၁) နာရီအတြင္း စာရင္းသြင္း ရေသာ္လည္း ၁၀း၃၀ နာရီမွ စ၍ အခ်ိန္ေက်ာ္ၿပီဟု ဆုိကာ ၁၀၀၀ က်ပ္စီ ေကာက္ခံ

(၂) P.O.E. -- ၅၀၀ က်ပ္စီ ေကာက္ခံ

(၃) ခရုိင္ လ.၀.က -- ၂၀၀၀ က်ပ္စီ ေကာက္ခံ၊ ႏွစ္စဥ္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတုိးလွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္စီ ေကာက္ခံ

(၄) ၿမဳိ႕နယ္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး တပ္စခန္း -- ၅၀၀ က်ပ္စီ ေကာက္ခံ -- (၂၀၁၅ မွ စ၍ ေကာက္ခံျခင္း မရွိေတာ့)

(၅) ပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုိယ္စားလွယ္ -- ၄၅၀၀ က်ပ္စီ ေကာက္ခံ

(၆) P.O.E. နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ -- ၁၀၀၀ က်ပ္စီ ေကာက္ခံ (ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ အသစ္ ျဖစ္လွ်င္)

အထက္ ေဖာ္ျပပါ ဌာနမ်ား အျပင္ သာမာန္ အရပ္သား တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေမာင္ေတာ ၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္မွ ရခုိင္လူမ်ဳိး ဦးထြန္းထြန္းႏုိင္ (အသက္ ၄၂ ႏွစ္) ကလည္း ဆိပ္ကမ္းခ ဟုဆုိကာ ခရီးသည္ တစ္ဦးထံမွ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ထိ ဓါးျပသဖြယ္ အတင္းအဓမၼ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ တာ၀န္မဲ့ စစ္ေဆးျခင္း၊ မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိ ေစာ္ကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အတင္းအဓမၼ ေကာက္ခံ ေနျခင္းကုိ ဌာနဆုိင္ရာ ေပါင္းစုံ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေငြေကာက္ခံရာတြင္ ခရီးသည္မ်ားကုိ လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံေနျခင္းကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ဟန္႔တားျခင္း မရွိဟု ဆုိသည္။ ေငြေကာက္ခံျခင္း အတြက္ ၿမဳိ႕ေပၚ မည္သည့္ ေနရာတြင္မွ တရား၀င္ ရုံးဖြင့္လွစ္၍ ဆုိင္းဘုတ္ တင္ထားျခင္း မရွိသလုိ ေငြေကာက္ခံၿပီး ျဖတ္ပုိင္းလည္း ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားက ေျပာပါသည္။

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ ကုန္သည္မ်ား အသင္းမွ ထုတ္ေပးသည့္ ယာယီ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ႏွင့္ ယာယီ ခရီးသြားသူ မ်ားကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတုိင္မွီက (၇) ရက္ ေနထုိင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းမွ စ၍ (၃) ရက္သာ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳသည္။ ခြင့္ျပဳသည့္ (၃) ရက္တြင္ ပထမရက္သည္ ဌာနအသီးသီးတြင္ စာရင္းသြင္းရာ၌ ကုန္ဆုံးသြားၿပီး၊ ခြင့္ျပဳကာလထက္ ရက္ေက်ာ္လြန္ သြားပါက ဒဏ္ေငြအျဖစ္ တစ္ရက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ P.O.E. နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ ခရုိင္ လ.၀.က၊ ၿမဳိ႕နယ္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးေရး အဖြဲ႔ တုိ႔ကုိ ေပးသြင္းရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus