ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

BRAJ မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး အရာရွိႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အေရးေဆြးေႏြး



RB News
21.6.2016

တုိက်ဳိ ။ ။ ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၃ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး ရုံး၌ အႀကီးတန္း အရာရွိ၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနမွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး Mrs Yoko Takshiam ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (ဂ်ပန္) တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္းမွ ဥကၠဌ ဦးဟာရြန္ေရာ္ရွိတ္၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးေအာင္တင္ႏွင့္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမာမတ္ခါန္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိက အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ အစုိးရသစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ အဖြဲ႔၀င္ ၁၉ ဦး ပါ၀င္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ မပါေသာ အစိမ္းႏုေရာင္ NVC ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိရာ အစပုိင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ယုံၾကည္ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာ အခ်ဳိ႕လက္ခံ ရယူခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပုိင္းတြင္ ထုိကဒ္၏ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ နားလည္လာၿပီး မည္သူတစ္ဦးမွ လက္မခံေတာ့သည့္ အေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကဒ္ကုိ လက္ခံျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္လာသူမ်ား ပမာ ျဖစ္သြားေၾကာင္း၊ အဆုိပါကဒ္ျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ သြားလာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး မ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ထားဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ လူမ်ဳိးအမည္ ေဖ်ာက္ပစ္ရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း တုိ႔ကုိ အက်ယ္အ၀န္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး မိတ္ေဆြေကာင္း ျဖစ္သည့္ အျပင္ ODA အမ်ားဆုံး ေပးသည့္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ လူမ်ဳိးအမည္ျဖင့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ေပးရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ဖိအားေပးရန္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေစလႊတ္ၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ေနသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးေပးရန္ အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ပါ၀င္ေပးရန္ တုိ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အသင္း (BRAJ) မွ တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား အေပၚ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ခြင့္ မရေသးသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လူေနမႈဘ၀ မ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ တင္ျပခဲ့ၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အစုိးရသုိ႔ BRAJ မွ ေမတၱာရပ္ခံစာ တစ္ေစာင္ကုိလည္း ေပးခဲ့သည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus