ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို NLD အစိုးရမွ ရုပ္သိမ္းေပးေရး။ျမန္မာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အစည္းအရုံး UK (BROUK) မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ ေန႕တြင္ မဆိုင္းမတြထုတ္ျပန္ရန္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို NLD အစိုးရမွ ရုပ္သိမ္းေပးေရး။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Burma Task Force မွ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည့္ Global Day of Action (ကမာၻလုံး ဆိုင္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးေန႕)၏က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္ မနက္ျဖန္ေသာၾကာေန႕၊ ေန႕လယ္တြင္ လန္ဒန္ ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံရုံးေရွ႕၌ ဆႏၵျပပြဲတစ္ရပ္အားျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာ့႐ိုဟင္ဂ်ာအစည္းအရုံး UK (BROUK) မွ စီစဥ္ လွ်က္ရွိပါသည္။ ခ်ိကာဂို၊ ဝါရွင္တန္ ဒီစီ၊ နယူးေယာက္၊ ေလာစ္အန္ဂ်လီးစ္ ႏွင့္ စေတာ့ဟုမ္းျမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ Global Day of Action (ကမာၻလုံးဆိုင္ရာအေရးယူေဆာင္ရြက္ေရးေန႕) အား ဥေရာပႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံေက်ာ္တြင္ရွိေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွာလည္း Burma Campaign UK, Burmese Muslim Association UK အပါအဝင္အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အတူတကြ ေထာက္ခံလွ်က္ရွိ ပါသည္။

NLD ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရအာဏာရရွိသည္မွာေလးလၾကာျမင့္ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း NLD အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ရွိဒုကၡသည္မ်ားအားလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေပၚ ထားရွိသည့္ျပင္းထန္ေသာပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းျခင္းမရွိေသးပါ။ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုအစိုးရမွပိတ္ပင္တားျမစ္ထားသည့္အတြက္ ၂၀၁၂ မွစ၍ ၎တို႕၏ေနအိမ္မ်ားမွ အဓမၼ ႏွင္ထုတ္ ခံရမႈေၾကာင့္လူေနမႈအဆင့္အတန္းအလြန္နိမ့္ပါးလွေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႕ေရာက္ရွိေနထိုင္ ေနရလွ်က္ ရွိသည့္႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ကမန္မ်ားသည္ေသေၾကပ်က္စီးအတိဒုကၡေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားႏွင့္ ကမန္မ်ားအားလုံးသည္ ကန္႕သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား တိုးပြါးလာခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ မွ စတင္ကာ တစ္ေန႕ တစ္ျခား ဆိုးဝါးလွ်က္ရွိသည့္လူသားျခင္းစာနာမႈ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ရလွ်က္ရွိသည္။ ခရီးသြားလာမႈအား ပိတ္ပင္ထားျခင္းႏွင့္လုံျခဳံေရးကင္းမဲ့မႈမ်ားတိုးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားစားနပ္ရိကၡာဝယ္ယူေရး ပိုမိုခက္ခဲ လွ်က္ရွိသည္။ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ က်န္ေဒသမ်ားသို႕ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ အေထာက္ အပံ့ေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားတားျမစ္ပိတ္ပင္ထားမႈေၾကာင့္လူသားမဆန္သည့္အတိဒုကၡေရာက္မႈမ်ား ပိုမိုဆိုးဝါး စြာခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂မွစတင္ကာ၁၄၀,၀၀၀အေရအတြက္ရွိေသာေဒသတြင္းအေျခအေနမဲ့ လူသား မ်ားသည္ ကမာၻ႕အဆိုးဝါးဆုံးအေျခအေနမ်ားအနက္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ားမွ စီစစ္ထြက္ဆိုထားသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ပိတ္ေလွာင္ျခင္းခံရလွ်က္ရွိသည္။ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ကန္႕သတ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုံျခဳံေရးကင္းမဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕၏ စားနပ္ရိကၡာရွာေဖြရန္ရွည္လ်ား အႏၲရာယ္ထူေျပာလွသည့္ ေဒသတြင္းခရီးမ်ားသြားလာေနရသည္။ ၂၀၁၂ မွစတင္ကာ ႐ိုဟင္ဂ်ာဦးေရအနက္ ၁၀ % ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စြန္႕ခြါထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

"သူတို႕ရဲ့ေနအိမ္ေတြ၊ ေက်းရြာေတြ ကို လူအုပ္ၾကီးေတြက မီး႐ိႈ႕ဖ်က္စီးခဲ့တဲ့ အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ေလးႏွစ္အရင္က အိုးအိမ္ဌာေနစြန္႕ေျပးခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕လူမ်ိဳးေတြဟာ ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ေသေၾကပ်က္စီးေနပါတယ္။ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးေရးလုပ္ငန္းေတြအေပၚ ထားရွိတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ ကန္႕သတ္ပိတ္ပင္ထားမႈေတြကို အစိုးရ သစ္ကလည္းဆက္လက္ရွိေနေစတဲ့အတြက္ သူတို႕ဟာတစ္ျဖည္းျဖည္းလုံးပါး ပါးျပီး ေသေၾက ေနၾက တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာခ်မွတ္ထားတဲ့ လူသားျခင္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းေတြ အေပၚ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြကို NLD ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရဟာ ခ်က္ျခင္းရုပ္သိမ္းေပးျပီး အကူအညီေပးေရး လုပ္သားေတြ ရဲ့လုံျခဳံေရးကိုလည္း အာမခံခ်က္ေပးသင့္ပါတယ္" ဟု Burmese Rohingya Organisation UK ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးထြန္းခင္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအားခ်က္ျခင္းရုပ္သိမ္းေပးရန္အတြက္ NLD ဦးေဆာင္ ေသာအစိုးရကို ျဗိတိသွ်အစိုးရအပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ဖိအားေပးရန္ဆႏၵျပသူမ်ားမွေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိလိုပါက ဦးထြန္းခင္ ဖုန္း-+44 7888714866 သို႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus