ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံတို႔အား ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္


ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံတို႔အား ခၽြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း


ျမန္မာ အစိုးရ၏ “အေရးေပၚစီမံခ်က္ ဥပေဒ (၅/ ည) အပါအ၀င္- ဧည့္စာရင္းတုိင္ရသည့္ ဥပေဒမ်ား ေပၚလစီမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းအား ကၽြႏု္ပ္တို႔ Civil Rights Movement အေနျဖင့္ လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆုိပါသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒ တို႔ အား ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္- ေရွးယခင္ ထို ဥပေဒ မ်ား ပုဒ္မ ခြဲမ်ား ဆက္စပ္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီး၍ ေထာင္ခ်ထားခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသားတို႔အား- ဆက္လက္၍ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ထားရွိျခင္းမွာ အႀကံဳးမ၀င္ေတာ့ေပ။

သို႔ျဖစ္၍- အေရးေပၚစီမံခ်က္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဆက္စပ္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီး၍ ေထာင္ခ်ထားခဲ့ျခင္း၊ ဧည့္စာရင္း ကိစၥမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီး၍ ေထာင္ခ်ထားခဲ့ျခင္း- ရွိေသာ အက်ဥ္းသား အားလံုးအား ခၽြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ Civil Rights Movement အဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆိုပါသည္။

အလားတူပင္- အဆုိပါ ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ၿငိစြန္း၍- အဖမ္းမခံလိုသျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ခဲ့ရသူတို႔အား- ၀ရမ္းေျပးမ်ား အျဖစ္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း နာမည္ပ်က္စာရင္း၀င္ ရွိေနျခင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္း- အစိုးရအေနျဖင့္ တရား၀င္ ေၾကျငာ၍ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ Civil Rights Movement အဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆုိပါသည္။မုဟမၼဒ္တြာေဟရ္ (ေဌးလြင္ဦး)
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus