ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

DHRP သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

RB News
30.9.2013

ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ (White Card) ကုိင္ေဆာင္ ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရး ပါတီ (DHRP) က ရွင္းလင္း၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထား ပါသည္။

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus