ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ေမာင္ေတာ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းႏွင့္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္

RB News
9.10.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္မွစ၍ က်ီးကန္းျပင္ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္၊ ငါးခူးရအေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကင္းစခန္းႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ကုိးတန္းေကာက္ အေျခစုိက္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတို႔ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည္။ မည္သည့္အဖြဲ႔က တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ကုိ အတည္ျပဳရန္ ခဲယဥ္းေနၿပီး တပ္မေတာ္ဖက္က ထြက္လာေသာ သတင္းအရ AA လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔က တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ဟု ယူဆေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ရခိုင္မီဒီယာႏွင့္ ျမန္မာမီဒီယာအခ်ဳိ႕က အစုိးရထံမွ အတည္ျပဳခ်က္မရမီကပင္ RSO က တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၀ါဒျဖန္႔လ်က္ ရွိသည္။

ျဖစ္ပြားခ့ဲပုံ

- တိုက္ခိုက္ေရးအဖြဲ႔သည္ ဦးစြာ ဌာနခ်ဳပ္ အနီး ကင္းစခန္းတစ္ခုကုိ ဝင္ေရာက္စီးနင္းခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ စီးနင္းရာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦး က်ဆုံးခ့ဲသည္ဟု သိရိွရေသာ္လည္း အတိအက် မသိရေပ။

- ထို႔ေနာက္ တိုက္ခိုက္ေရးအဖြဲ႔သည္ ဌာနခ်ဳပ္ထဲသုိ႔ စီးနင္းဝင္ေရာက္ခ့ဲၿပီး အျပန္အလွန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ မိနစ္ သုံးဆယ္ခန္႔ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး တိုက္ခိုက္သူမ်ား ေနာက္ဆုတ္သြားခ့ဲသည္။ လက္နက္ ၅၀ ေက်ာ္ သိမ္းယူသြားသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဘက္မွ အေသအေပ်ာက္ အနည္းဆုံး တစ္ဦး ရိွခ့ဲသည္ဟု သိရသည္

- ထို႔ေနာက္ နံနက္ ၃ နာရီခန္႔အခ်ိန႔္တြင္ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ငါးခူးရ စခန္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။ အေသအေပ်ာက္ မသိရေပ။

- တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္းအစြန္း ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ကုိးတန္ေကာက္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ စခန္းတြင္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဘက္မွ တစ္ဦး ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္ဟု သိရသည္။

တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ ေနရာ အေနအထား

အထက္ပါ တိုက္ခိုက္ခံရေသာ ေနရာ သုံးခုကုိ ၾကည့္လွ်င္ သုံးခုစလုံးသည္ ရခိုင္ရြာႏွင့္ နီးစပ္သည္။

- က်ီးကန္းျပင္ ဌာနခ်ဳပ္စခန္း၏ ေတာင္ဖက္ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္တြင္ ေအာင္ေဇယ်ာ ရခိုင္ရြာႏွင့္ ေအာင္မဂၤလာ ရခိုင္ရြာ တို္႔ တည္ရိွပါသည္။

- ငါးခူးရစခန္း၏ ေတာင္ဖက္တြင္ ၾကံျပင္ရခိုင္ရြာ တည္ရိွပါသည္။

- ကုိးတန္ေကာက္ စခန္းႏွင့္ နီးလ်က္ ဒုံးမိုက္ရခိုင္ရြာ တည္ရိွပါသည္။

သုံးသပ္ခ်က္

- တိုက္ခိုက္သူမ်ားသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္လွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ ရခိုင္ရြာမရိွေသာ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာရြာႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ရိွသည့္ စခန္းမ်ားကုိ မတိုက္ခိုက္ခ့ဲသနည္း။ စဥ္းစားရန္လုိသည္။

- တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ တိုက္ခိုက္သူမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟု ဆိုသည္။ စခန္းႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးရိွေသာ ရြာမ်ားမွာ ရခိုင္ရြာမ်ားျဖစ္၍ ထိုရခိုင္ရြာမ်ားတြင္ ပုန္းေအာင္းေနခြင့္ရမည္လား။ စဥ္းစားရန္လုိသည္။

- ထို႔အျပင္ တိုက္ခိုက္လာသူ နည္းနည္းက BGP ဌာနခ်ဳပ္လို ေနရာမ်ဳိးထဲ စီးနင္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ လက္နက္သုိေလွာင္ရံုမွ လက္နက္မ်ား သိမ္းသြားႏိုင္ျခင္းမ်ားသည္ လြယ္ကူသည္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ ဌာနခ်ဳပ္မွ BGP မ်ားထဲက ပူးေပါင္းမႈ မရိွလွ်င္ လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။ BGP မ်ား ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပူးေပါင္းခ့ဲပါမည္လား။ စဥ္းစားရန္လုိသည္။

ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ငါးခူးရစခန္း တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး မိနစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္ ကုိးတန္ေကာက္ စခန္း တိုက္ခိုက္ခံရသည္ကုိ အေသအခ်ာ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ --

- တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ငါးခူးရ စခန္းကုိ တိုက္ခိုက္သည္။ က်န္စခန္းမ်ားကုိ တိုက္ခိုက္လိုလွ်င္ ေမာင္ေတာ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ BGP စခန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနပါသည္။ ထိုစခန္းမ်ားကုိ မတိုက္ခိုက္ဘဲ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ မိုင္ေပါင္း ၄၀ နီးပါးေဝးကြာေသာ ကုိးတန္ေကာက္ စခန္းကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္သနည္း။ ထိုစခန္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ဦးကုိ အေသဖမ္းမိသည္၊ ေနာက္တစ္ဦးကုိ အ႐ွင္ ဖမ္းမိသည္ဟု ရခိုင္ျမန္မာမီဒီယာတစ္ခုတြင္ ေရးထားသည္။

ဖမ္းမိရသူမ်ား ဘယ္သူလဲ

- ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္း၊ ကုိးတန္ေကာက္ ေက်းရြာ တစ္ဝုိက္တြင္ အဒူလ္ဟာကိမ္း ဦးေဆာင္ေသာ ဓားျပအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ လႈပ္႐ွားေနသည္မွာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဓားျပအဖြဲ႔သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒသခံ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ လူမဆန္စြာ ႏွိပ္စက္ေလ့ရွိသည္။ ျပန္ေပးဆြဲၿပီး ေငြအေျမာက္အမ်ား ညႇစ္ေလ့ရွိသည္။ ေငြမေပးသူကုိ သတ္ပစ္သည္။ အဒူလ္ဟာကိမ္း၏ အဖြဲ႔က ဓါးျပတုိက္လွ်င္ ေဒသခံအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဓားျပတိုက္ ခံရသူမ်ားကုိ အကာအကြယ္မေပးသည့္အျပင္ ဓားျပအဖြဲ႔ထံမွ ေဝစု ခြဲယူသည္ဟု သိရသည္။ ၎ဓားျပအဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ RB News တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာလ (၉) ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ငါးခူးရတြင္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ ၾကား၍ ၎ဓားျပအဖြဲ႔ အခ်ိန္မီ ေ႐ွာင္သြားဟန္ရိွသည္။ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ငါးခူးရစခန္း တိုက္ခိုက္ခံရသည္ကုိ ၾကား၍ ေမာင္ေတာ တစ္ဝိုက္ BGP မ်ား အသင့္အေနအထားတြင္ ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ွာင္သြားေနေသာ ဓားျပအဖြဲ႔ႏွင့္ BGP တို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။ ထိုတြင္ ဓားျပအဖြဲ႔မွ တစ္ဦးေသ၊ တစ္ဦးဖမ္းခံ႐ျခင္း ျဖစ္သည္။

- အ႐ွင္ဖမ္းမိရသူသည္ အဒူလ္ဟာကိမ္း ဓားျပအဖြဲ႔က ျဖစ္သည္ကုိ ေဒသခံမ်ားက သိၾကသည္။

ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား ထဲတြင္ ရိွေသာ ရခိုင္မ်ား၏ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ ၾကံစည္မႈမ်ားလား

- ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးလွျမင့္ (ရခိုင္လူမ်ဳိး) က ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္သျဖင့္ သတိထားေနရန္ စာထုတ္၍ သတိေပးခ့ဲသည္။

- တစ္ဆက္တည္းတြင္ "နယ္စပ္လိႈင္း" ဆိုေသာ ေမာင္ေတာအေျခစုိက္ ဆုိရွယ္လ္မီဒီယာ ေပ့ခ်္မွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကုိ ကုိးကားၿပီး ဘဂၤလီမ်ား အၾကမ္းဖက္ႏိုင္သည္ဟု ဝါဒျဖန္႔ခ့ဲသည္။

အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ဤတုိက္ခုိက္မႈသည္ ေဒသခံရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လက္ခ်က္မဟုတ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္လူမ်ဳိး အာဏာပိုင္အခ်ဳိ႕က ၎တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအခ်ဳိ႕ကုိ ဤတိုက္ခိုက္မႈကုိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား လုပ္ခ့ဲသည္ဟု သတင္းလႊင့္ရန္ စည္း႐ုံးေနျခင္း ရွိေနသည္။

ဤတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားလာရန္ အားထုတ္ခ့ဲသူမ်ားသည္ လက္နက္မ့ဲ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အျဖစ္ပုံေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အာဏာပိုင္အစုိးရ၏ ပိတ္ဆို ့ထားမႈေၾကာင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ သြားလာႏိုင္ျခင္း မရိွသည္မွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအင္အားစုျခင္း၊ လက္နက္စုေဆာင္းျခင္း တို႔မွာ ပိတ္ဆို႔ခံ႐ိုဟင္ဂ်ာ တို႔အတြက္ လက္ေတြ႔တြင္ အင္မတန္ ခက္ခဲပါသည္။ အိပ္မက္မက္ရန္ပင္ ခဲယဥ္းသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအေနျဖင့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ ေသခ်ာ သုံးသပ္ရန္ လိုပါသည္။

အျပစ္မ့ဲ ေဒသခံမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား မျပဳပါရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒအတိုင္း တိက်စြာ ကုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။

** ထိခုိက္က်ဆုံးမႈ စာရင္းမွာ အစုိးရစာရင္းတြင္ ပုိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ မိမိတုိ႔ RB News အေနျဖင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈမ်ားထက္ ျဖစ္စဥ္ကုိ ပုိမုိသုံးသပ္၍ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus