ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

ၿမဳိ႕သူႀကီးရြာမွ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္တစ္ဦး အပါအ၀င္ (၇) ဦးကုိ စစ္သားမ်ားက အနီးကပ္ ပစ္သတ္

MYARF
RB News
10.10.2016

ေမာင္ေတာ ။ ။  ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၇ ဦးကုိ စစ္သားမ်ားက အိမ္မွ ေခၚထုတ္သြားကာ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

ေအာက္တို႔ဘာလ (၁၀) ရက္၊ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔ကစ၍ စစ္သားမ်ားက ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ရြာေဟာင္းႏွင့္ ေသာင္းပိုင္းညာရြာ တို႔ကုိ ဝုိင္းထားခဲ့သည္။ စစ္တပ္၏ ဝုိင္းထားျခင္းခံရေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားမွ အျပင္သုိ႔ မထြက္ဘဲ ေနခ့ဲၾကသည္။ ထိုအထဲမွ အခ်ဳိ႕က မိမိတုိ႔၏ေနအိမ္မွ အျပင္သုိ႔ ေခ်ာင္းၾကည့္သည္ကုိ စစ္သားမ်ားက ျမင္ေသာအခါ ထိုအိမ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္၍ အိမ္ထဲရိွ အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ေခၚထုတ္ၿပီး မနီးမေဝးေနရာတစ္ခုသုိ႔ ေခၚသြားကာ အနီးကပ္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက RB News သုိ႔ေျပာသည္။

ထိုသုိ႔ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္ခံရၿပီး အသတ္ခ့ဲရသူမ်ားထဲတြင္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတစ္ဦးလည္း ပါဝင္ေနသည္။ ၎ႏွင့္အတူ ၎၏ အစ္ကုိတစ္ဦးလည္း တစ္ခ်ိန္တည္း ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။

အေလာင္းမ်ားကုိ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ စစ္သားမ်ားက ၎တို႔ကားေပၚ တင္ၿပီး ယူေဆာင္ သြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာပါသည္။

စစ္သားမ်ား၏ အနီးကပ္ပစ္ခတ္ျခင္းကုိ ခံရၿပီး ေသဆုံးခ့ဲသူမ်ား --

ၿမိဳ႕သူႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ရြာေဟာင္းမွ--

၁။ မာမတ္အာယာစ္ (ဘ) ကာမာလ္ - ၁၃ ႏွစ္
၂။ မာမတ္ဟူးေဆာင္း (ဘ) ကာမာလ္ - ၂၀ ႏွစ္
၃။ ဦးေမာ္ဇူ (ဘ) အဒူမူနာဖ္ - ၃၀ ႏွစ္
၄။ ေနဇာမူဒိန္ (ခ) ေဒါရ္မိန္႔ဒါရ္ (ဘ) အာယာစ္ - ၃၅ ႏွစ္

ၿမိဳ႕သူႀကီးအုပ္စု ေသာင္းပိုင္းညာရြာမွ--

၁။ ဦးႏူ႐ူ (ဘ) ေနာ္ဇိရ္အမတ္
၂။ ဦးနာဂို (ဘ) ကာဒိရ္ -
၃။ ဦးအီႏုစ္၏ သား - ၁၈ ႏွစ္

ၿမိဳ႕သူႀကီးရြာသည္ ေအာက္တိုဘာလ (၉) ရက္ေန႔၊ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္၌ BGP ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ေနရာႏွင့္ အလြန္ေဝးကြာေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ အျပစ္မ့ဲ ျပည္သူမ်ားကုိ ဤက့ဲသုိ႔ အနီးကပ္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းမွာ အင္မတန္ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္သာ ျဖစ္သည္။

စစ္ပြဲျဖစ္ပြားလွ်င္ပင္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကုိ အစုိးရမွ အကာအကြယ္ေပးရသည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ေမာင္ေတာတြင္ အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အလြန္ပင္ ထိတ္လန္႔စရာ ေကာင္းေနပါသည္။

ယခုအခါ ေမာင္ေတာ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ား အားကုိးရမ့ဲေနၿပီး အသတ္ခံရမည့္ အလွည့္ကုိသာ ဘုရားသခင္ကုိ တသရင္း ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိသည္။ Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus