ေနာက္ဆုံးသတင္း/ေဆာင္းပါးမ်ား

အခ်ိန္ဆုိင္ငံ့ေနျခင္း -- ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမူစလင္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနမႈ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃) ရက္

အခ်ိန္ဆုိင္ငံ့ေနျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရုိဟင္ဂ်ာမူစလင္မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနမႈ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္မႈ ေကာ္မရွင္မွ ေရးသားထုတ္ျပန္သည္။ 

Comment ေရးရန္

Rohingya Exodus